Wydrukuj tę stronę
piątek, 12 kwiecień 2013 00:47

Króluj nam Chryste

Napisane przez

Stworzył Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył ? czytamy w Piśmie świętym (Rdz 1,27). Ów obraz oznacza: wyższość człowieka ponad resztą stworzenia (niech panuje), męskość i kobiecość (Bóg stworzył mężczyznę i niewiastę), powołanie do małżeństwa (mężczyzna łączy się ze swoją żoną) i do płodnego rodzicielstwa (bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną), do nieśmiertelności (na rozkaz Boga wyrosło drzewo życia w środku rajskiego ogrodu), uzdolnienie do wolności, samowiedzy i samostanowienia (drzewo poznania dobra i zła), wezwanie do odpowiedzialności za użytek czyniony z wolności (z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść), do świadomości, jakie są skutki złego wyboru (gdy z drzewa poznania dobra i zła spożyjesz, niechybnie umrzesz), do relacji posłuszeństwa i zaufania wobec Boga, który, stwarzając człowieka, ukoronował dzieło stworzenia. Obraz Boży oznacza więc właściwości natury ludzkiej (męskiej i kobiecej) oraz zdolność do tworzenia i podtrzymania wspólnoty Bożo-ludzkiej i międzyludzkiej. Dar nieśmiertelności uległ częściowej utracie wskutek grzechu prarodziców, dziedziczonego jako grzech pierworodny. Pozostała jednak nieśmiertelność duszy i przyszłe powołanie do zmartwychwstania ciała darowane przez Wcielenie Syna Bożego, Jego śmierć i zmartwychwstanie i przez uprzedzającą łaskę niepokalanego poczęcia Matki Bożej.

Skoro stworzenie i zbawienie jest dla człowieka darem od Boga, ten dar może być przyjęty albo odrzucony. Przyjęcie Bożego daru spełnia się przez współdziałanie z Bogiem Stwórcą i Zbawcą w duchu miłości i posłuszeństwa. Odrzucenie natomiast dokonuje się przez wspólnictwo ze złym duchem sprawcą kłamstwa i śmierci, wynalazcą śmierci (inventor mortis diabolus). Szatan za zgodą ludzi usiłuje zniszczyć obraz Boży w człowieku zarówno w znaczeniu osobistym, jak i wspólnotowym; chce więc odebrać nieśmiertelność, zdeprawować ciało i duszę, zerwać i zniszczyć wspólnotę z Bogiem i wszelkie wspólnoty ludzkie, poczynając od małżeństwa i rodziny; chce zrównać człowieka z bytami zwierzęcymi, uczynić go samotnym i skazanym na wieczny konflikt. Diabelski posiew nienawiści i rozłamów wymaga wspólnictwa w świecie ludzkim. A takie wspólnictwo ludzi i demonów staje się namiastką wspólnoty.

Koniec Zachodu, gdyby nastąpił, oznaczałby kres cywilizacji określanej mianem Christianitas, a zarazem kres Kościoła, co jak wiadomo nie jest możliwe (bramy piekła go nie przemogą). Możliwa jest jednak lokalna zapaść cywilizacyjna w skali państw i narodów, a nawet całej Europy, która niegdyś budowała cywilizację chrześcijańską, a obecnie poganieje, wchodząc na drogę samozniszczenia. O ile jednak dawne pogaństwo niosło ze sobą dobra kultury, pewien szacunek dla natury i prawdy obiektywnej (cywilizacja klasyczna została wchłonięta i przetworzona przez chrześcijaństwo), o tyle współczesne pogaństwo w swoim nihilizmie nie nawiązuje do klasyki, lecz chce wszystko, co obiektywne, prawdziwe i dobre, zniszczyć. Temu służy dyktatura relatywizmu.

Współcześnie pojawiają się w kręgu cywilizacji zachodniej nihilistyczne, nie tylko zakłamane, ale wręcz bezsensowne ideologie, które wmawiają w człowieka: stwarzasz i zbawiasz siebie sam. Wybieraj człowieku: możesz być podobny do zbuntowanego anioła albo do zwierzęcia, możesz budować globalistyczną cywilizację śmierci, albo od razu popełnić samobójstwo i pójść do piekła. Ponieważ diabeł woli sukcesy zbiorowe od indywidualnych zwycięstw, tworzy gigantyczne projekty superpaństwowe w rodzaju Unii Europejskiej lub światowego totalitarnego globalizmu. Temu służą diabelskie ideologie: pogański feminizm, ideologia gender, ruch Greenpeace, ?globcio?, ?multikulti?, poprawność polityczna. Chodzi o odebranie ludziom rozumu, wolności, szacunku dla duszy i ciała, wszelkich darów Bożych poza istnieniem (ale jakie ono jest i jakie będzie?), wspólnoty i zdolności budowania na trwałym fundamencie. (...)

Czytany 1380 razy
ks. Stanisław Małkowski

Artykuły powiązane

Zaloguj się, by skomentować

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.