Nr 3/27 marzec 2004

Nr 3/27 marzec 2004

 

W numerze:


czwartek, 30 wrzesień 2010 21:28

"Ronald Reagan..."

Napisane przez
Z dużym zainteresowaniem przeczytałem kolejny artykuł P. Mateusza Machaja pt. "Ronald Reagan ? raport mniejszości", zamieszczony w grudniowym numerze "Opcji na Prawo".
czwartek, 30 wrzesień 2010 21:27

Walka z cieniem akcjonariatu pracowniczego

Napisał
Panująca dziś wolność prasy i słowa oraz pluralizm polityczny, ekonomiczny, związkowy i wszelki inny, umożliwia publiczną prezentację każdego, nawet najbardziej absurdalnego poglądu czy też propozycji, pod warunkiem, że nie narusza ona paragrafów kodeksu karnego, cywilnego i pozostałych przepisów prawa. Na tym też polega wolność i demokracja. Każdy ma prawo głosu. Popularną formą korzystania z tego prawa jest publikacja własnych opinii na dany temat. Do rzadkich przypadków na-leżą opinie przedstawiające obiektywny stan rzeczy, uwzględniające zróżnicowane poglądy, sprzeczne stanowiska i bezsporne fakty. Dużo częściej opinia taka polega na zręcznym i wybiórczym doborze wydarzeń, z tendencyjnym komentarzem, pomijaniem sprzecznych z tym stanem rzeczy dowodów oraz na stanowczym i pryncypialnym wyciąganiu wniosków wynikających z tak przygotowanego materiału.
czwartek, 30 wrzesień 2010 21:26

Obrońcy niesłusznej sprawy

Napisane przez
Z zainteresowaniem przeczytałem artykuł Pana Artura Adamskiego "Wszystko już było". Zgadzam się całkowicie z główną tezą autora, że obecna Unia Europejska nie jest niczym specjalnie nowym i jej idea rodziła się w różnych czasach kilkakrotnie. Jednak pozwolę sobie polemizować z niektórymi szczegółami.
czwartek, 30 wrzesień 2010 21:20

Może się upiecze

Napisane przez
? Tutaj proszę zatrzymać, przejdę się kawałek. Kierowca posłusznie zatrzymał lancię. ? Panowie też są wolni ? to było do ochrony.

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.