Nr 7-8/43-44 lipiec-sierpień 2005

Nr 7-8/43-44 lipiec-sierpień 2005

 

W numerze:


niedziela, 29 sierpień 2010 10:58

Jądro ciemności

Napisane przez
Politycy określają dzisiaj Liberię jako przykład państwa upadłego (failed state). W prawie półmilionowej stolicy Liberii, Monrowii nie ma bieżącej wody ani prądu. Czternastoletnia wojna domowa zniszczyła znaczną część infrastruktury i niemal sparaliżowała gospodarkę. Połowa ludności kraju straciła dach nad głową. 11 października tego roku mają odbyć się demokratyczne wybory. Czy demokracja może przynieść zmiany na lepsze? Liberyjczycy głosowali już demokratycznie dwa razy w swojej historii: w 1985 r. wybrali Samuela K. Doe, a w 1997 r. Charlesa G. Taylor'a. Międzynarodowa wspólnota wydaje się wyznawać zasadę, że do trzech razy sztuka.
niedziela, 29 sierpień 2010 10:57

Geneza "Polski Lubelskiej"

Napisane przez
22 lipca 1944 r. rozplakatowano na murach Chełma i okolic szumny "Manifest PKWN", naprawdę spreparowany na moskiewskim Kremlu dwa dni wstecz, a przez 45 lat PRL-u opiewany w namolnej propagandzie jako niemal "poczęcie" Polski Ludowej. Do Lublina komuniści spod znaku Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego dotarli w rzeczywistości dopiero 15 sierpnia... Miasto to było wybrane chyba z dwóch zasadniczych powodów. Po pierwsze z uwagi na tradycje historyczne (Tymczasowy Rząd Ludowy RP Ignacego Daszyńskiego z 7 listopada 1918 r.); po drugie- było pierwszym większym miastem zdobytym przez Armię Czerwoną na zachód od tzw. linii Curzona.
niedziela, 29 sierpień 2010 10:56

Antykościelne gry SB

Napisane przez
W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych SB prowadziła wiele gier operacyjnych przeciwko księżom. W stanie wojennym zarówno SB, jak i Urząd ds. Wyznań inwigilowały stan kapłański. Stworzono specjalne kryteria oceny postaw księży, których dzielono na trzy podstawowe grupy: lojalni, nielojalni i nierozpoznani. W latach osiemdziesiątych stwierdzono, że ok. 800 kapłanów zagraża ustrojowi socjalistycznemu, bezpieczeństwu państwa i racji stanu wojennego. Wyselekcjonowanie tych księży było próbą spacyfikowania najbardziej groźnych kapłanów, zaangażowanych w niezależną działalność i sympatyzujących z "Solidarnością".
niedziela, 29 sierpień 2010 10:55

Powstanie Warszawskie

Napisane przez
Ubiegłoroczne uroczystości rocznicowe Powstania Warszawskiego, pierwsze na tak wielką skalę i zorganizowane z wielkim rozmachem oraz mądrością, z wykorzystaniem wszelkich możliwości medialnych, także elektronicznych, co świadczy o sięgnięciu po nowoczesne i atrakcyjne środki w prezentowaniu tematu - owocują nadal.
niedziela, 29 sierpień 2010 10:54

Krótko

Napisane przez
Anglicy z pewnym zdziwieniem po 60 latach odkryli, że prawie połowa informacji wywiadowczych, które w czasie II wojny światowej otrzymywał ich rozsławiony wywiad, pochodziła od wywiadu polskiego.
niedziela, 29 sierpień 2010 10:53

Zderzenie cywilizacji według Feliksa Konecznego

Napisał
Problem konfliktu między cywilizacjami najczęściej kojarzy się dziś z głośną książką Samuela Huntigtona, uchodzącego czasem niemal za twórcę historiozoficznej teorii o nieuchronności międzycywilizacyjnych napięć. Przy takiej okazji warto przypomnieć słowa Pawła Jasienicy, który pisał, że nieprawdopodobne zamiłowanie do marnotrawstwa, nałogowe lekceważenie własnego dorobku – to specialite de la maison Polaków. Autor znakomitych esejów historycznych miał tu na myśli stosunek rodaków do prac Feliksa Konecznego, który kilkadziesiąt lat wcześniej dokonał analiz prawidłowości zachodzących w relacjach między cywilizacjami. Dzieła Konecznego, jako skrajnie odległe od myśli lewicowej, skazane zostały na zapomnienie. W efekcie poruszenie budzą dziś teorie, stanowiące echo dokonań polskiego historyka, o miano naukowego odkrycia ociera się to, co w istocie jest wyważaniem drzwi od dawna otwartych.
niedziela, 29 sierpień 2010 10:52

Europa: etyka protestancka umarła, duch kapitalizmu umiera

Napisane przez
W 1905 roku ukazała się książka Maxa Webera Etyka protestancka a duch kapitalizmu, wskazująca na protestantyzm i jego specyficzne podejście do ekonomii jako główną przyczynę triumfu kapitalizmu na zachodzie Europy. W sto lat później kościoły Starego Kontynentu świecą pustkami, a Francuzi i Holendrzy odrzucają w referendach eurokonstytucję ze względu na jej... liberalizm gospodarczy! Co się stało z Europą?
niedziela, 29 sierpień 2010 10:52

Ochrona życia nie znosi kompromisów

Napisane przez
"Prawo powinno chronić życie człowieka od narodzin aż do naturalnej śmierci" ? to zdanie przyświeca wszystkim przeciwnikom zalegalizowanego morderstwa dzieci nienarodzonych, jakim jest aborcja. Niestety, nawet oni często idą na kompromisy, prowadzące nie tylko do zgody na legalne "przerywanie ciąży" w określonych przypadkach, ale i podświadomego stawiania "płodu" niżej od "człowieka".
niedziela, 29 sierpień 2010 10:51

"Kioto" niebezpieczne dla Polski

Napisane przez
Przystąpienie przez Polskę, jako członka Unii Europejskiej, do porozumień z Kioto stanie się hamulcem dla gospodarki. Ograniczenie wzrostu gospodarczego to tylko jeden z wielu efektów ubocznych nieodpowiedzialnego ulegania ekologicznej modzie. Według raportu International Council for Capital Formation z Brukseli koszty wprowadzenia kuriozalnych ustaleń dokumentu o ograniczeniu emisji tzw. gazów cieplarnianych mogą być nawet 15 razy wyższe, niż szacowała to Komisja Europejska. Najwięcej za fanaberie ekologów mogą zapłacić nowoprzyjęte kraje Unii Europejskie, w tym Polska.

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.