Nr 2/74 ? luty 2008

Nr 2/74 ? luty 2008

 

W numerze:


wtorek, 27 kwiecień 2010 20:16

Bez prądu i kur niosek

Napisał
Czyżby wreszcie zaczęto zmniejszać biurokrację? PO proponuje połączyć Agencję Rynku Rolnego z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz zlikwidować Agencję Nieruchomości Rolnych, czemu niestety, sprzeciwia się PSL. Profesor Stanisław Gomułka, nowy wiceminister finansów, proponuje, by liczba etatów w administracji została obniżona o 10%. Dlaczego nic się nie mówi o masowej redukcji liczby celników po wejściu Polski do strefy Schengen?
Nowe, XX stulecie rozpoczęło się od zaskakujących i coraz bardziej niepokojących wieści, jakie zaczęły nadchodzić do kancelarii dworów cesarskiego w Berlinie i carskiego w Sankt Petersburgu, na temat nieoczekiwanej siły militarnej, jaką Polacy mieliby teraz budować za Oceanem. Raporty konsuli, poparte wywiadem policyjnym, alarmowały, że na terenie Stanów Zjednoczonych emigranci z ziem polskich stworzyli już ponad 400 organizacji wojskowych, polska armia liczy zaś tu około 20 tys. zmilitaryzowanych ludzi. Raport kończył się groźną konkluzją, przestrzegającą, że Polacy są wrogo nastawieni w stosunku do Niemiec, Austrii i Rosji, szczególnie zaś do majestatu cesarza Wilhelma.
W zdławieniu oporu społecznego po 1945 roku komuniści nie tylko zastosowali gigantyczny terror, oparty na zbrodniczym Urzędzie Bezpieczeństwa, Milicji Obywatelskiej, "ludowym" wojsku czy innych organach bezpieki. Sowieckim mocodawcom nie wystarczyło wymordowanie czy też wygnanie najbardziej wartościowego elementu społeczeństwa polskiego. Po krwawym rozprawieniu się z polskimi patriotami przystąpiono do walki propagandowej mającej na celu zetrzeć z pamięci Polaków tych, którzy ośmielili się przeciwstawić sowietyzacji Polski. Zohydzeniu ich wizerunku i zepchnięciu na margines ludzkiej świadomości miały posłużyć setki publikacji, artykułów, prac "naukowych", filmów, reportaży itp.
wtorek, 27 kwiecień 2010 20:10

"Przewrót lutowy" w Pradze w 1948 r.

Napisane przez
Pisał dziś będę o jednym z najsmutniejszych i najtragiczniejszych wydarzeń w najnowszej historii Czech (Czechosłowacji), komunistycznym tzw. przewrocie lutowym, zapoczątkowującym w tym kraju złowrogą erę stalinizmu. Cały kryzys przebiegał od 14 do 25 lutego 1948 r., kiedy to komuniści z K. Gottwaldem na czele zmusili prezydenta Edwarda Benesza (1884-1948) oraz liderów partii niekomunistycznych do zasadniczych ustępstw, równających się de facto politycznemu samobójstwu czeskiej i czechosłowackiej demokracji. Praga była ostatnią stolicą za "żelazną kurtyną", gdzie Stalin wprowadzał po wojnie swe porządki. Siłą rzeczy musimy tu dać krótki zarys genezy prezentowanych wypadków.
wtorek, 27 kwiecień 2010 20:08

Grossa strach przed prawdą

Napisane przez
Śledząc "twórczość" Jana Tomasza Grossa, emigranta z Polski, obecnie profesora historii na Uniwersytecie Princeton, jedno można powiedzieć z całą pewnością: ten człowiek panicznie obawia się jakiejś prawdy o samym sobie.
wtorek, 27 kwiecień 2010 20:06

Kamienne tablice

Napisane przez
To, co dobre = wzbogaca człowieka. To, co złe - niszczy go. Jeśli mam rację, nieszczęścia współczesnych człowiekowatych upatrywać należy w zatraceniu zdolności do odróżniania jednego od drugiego.
wtorek, 27 kwiecień 2010 20:05

Architekci neomarksistowskiego raju

Napisane przez
Wyznawcy głębokiej ekologii, anarchii religijnej, bezgranicznej tolerancji, idealnego ładu liberalnej demokracji, zjednoczonego świata oraz idei wiecznego pokoju mają wszelkie predyspozycje ku temu, aby pierwsi odpowiedzieć na wezwanie Antychrysta.
wtorek, 27 kwiecień 2010 20:01

Piekło, limbus czy niebo?

Napisane przez
20 kwietnia 2007 roku Watykańska Międzynarodowa Komisja Teologiczna powołana do zbadania kwestii możliwości zbawienia zmarłych bez chrztu dzieci orzekła, że istnieje poważny teologiczny i liturgiczny grunt dla nadziei, że zmarłe bez chrztu dzieci będą zbawione i będą się cieszyć wizją uszczęśliwiającą.
wtorek, 27 kwiecień 2010 20:00

Nadzieja dla Tradycji

Napisał
Choć w artykułach poświęconych katolickiemu tradycjonalizmowi na ogół nie rysowałem optymistycznej perspektywy, to warto dostrzec promień nadziei dla polskiego środowiska katolików "przedsoborowych". Zarówno Bractwo św. Piusa X (FSSPX), jak i jedyny polski kapłan sedewakantysta - ks. Rafał Trytek (były członek Bractwa, dobrze znany czytelnikom "Opcji" pod koniec 2007 r. dali wyraźny sygnał, że nie zamierzają egzystować na uboczu, ale energicznie prowadzić swoje apostolaty.

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.