Tomasz Serwatka

Tomasz Serwatka

poniedziałek, 30 sierpień 2010 08:35

Prymas Polski August Hlond

Prymas Polski, a obecnie Sługa Boży (od 1992 r. trwa jego proces beatyfikacyjny) August Hlond urodził się 5 lipca 1881 r. niedaleko Mysłowic na Górnym Śląsku, stąd problematykę Ziem Zachodnich i polsko-niemieckiego pogranicza znał niemal od dziecka. Po ukończeniu szkół salezjańskich we Włoszech, obronił doktorat na papieskim rzymskim Uniwersytecie Gregoriańskim; dopiero potem (1905-1909) studiował w kraju, na uniwersytetach w Krakowie i we Lwowie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1905 r. Okazał się młodzieńcem nader inteligentnym, pojętnym, pracowitym i pobożnym, toteż karierę w Kościele robił szybką. Znał języki francuski, niemiecki i włoski, miał dobrą opinię w Watykanie. Na początku został dyrektorem salezjanów w Przemyślu (1907-1909), a od 1909 r. w Wiedniu. Zaraz po I wojnie światowej, gdy miał zaledwie 38 lat, mianowano go dyrektorem generalnym salezjańskiej prowincji zakonnej na Niemcy, Austrię i Węgry, z siedzibą w Wiedniu.

niedziela, 29 sierpień 2010 10:57

Geneza "Polski Lubelskiej"

22 lipca 1944 r. rozplakatowano na murach Chełma i okolic szumny "Manifest PKWN", naprawdę spreparowany na moskiewskim Kremlu dwa dni wstecz, a przez 45 lat PRL-u opiewany w namolnej propagandzie jako niemal "poczęcie" Polski Ludowej. Do Lublina komuniści spod znaku Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego dotarli w rzeczywistości dopiero 15 sierpnia... Miasto to było wybrane chyba z dwóch zasadniczych powodów. Po pierwsze z uwagi na tradycje historyczne (Tymczasowy Rząd Ludowy RP Ignacego Daszyńskiego z 7 listopada 1918 r.); po drugie- było pierwszym większym miastem zdobytym przez Armię Czerwoną na zachód od tzw. linii Curzona.

niedziela, 29 sierpień 2010 09:10

Agresja bolszewicka 1939

Wczesnym, pogodnym świtem 17 września 1939 r. Armia Czerwona przekroczyła wschodnie granice RP na całej ich linii, łamiąc samowolnie układ o nieagresji z lipca 1932 r. Doszło do tego w konsekwencji tajnego paktu Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia tegoż roku, gdzie zaplanowano rozbiór Polski wzdłuż linii rzek Wisły, Narwi, Bugu i Sanu. Stalin nie chciał jednak wystąpić w opinii świata jako współagresor z III Rzeszą, która już od prawie trzech tygodni atakowała bezwzględnie Rzeczpospolitą, lecz usiłował postawić się w roli "elementu neutralnego". W niesłychanie obłudnej i kłamliwej nocie, wręczonej w Narkomindiele naszemu ambasadorowi Wacławowi Grzybowskiemu 17 września nad ranem, stwierdzano niezgodnie z prawdą, że po 10 dniach wojny polsko-niemieckiej Państwo Polskie przestało faktycznie istnieć.

niedziela, 29 sierpień 2010 06:34

Rok 1956. Polski i węgierski Październik

Wypadki tzw. Października w Polsce i na Węgrzech stały się dramatycznym przykładem antykomunistycznej postawy społeczeństw obu krajów.

niedziela, 29 sierpień 2010 05:48

Ojcowie niepodległości

Stare i szeroko znane jest powiedzenie, że sukces ma wielu ojców, a jedynie klęska jest sierotą. Przy okazji przypadającej w tym roku 87. rocznicy odzyskania przez Polskę wolności po I wojnie światowej, warto przyjrzeć się sylwetkom ludzi, którzy najbardziej przyczynili się do tego wielkiego zwycięstwa, rzeczy wcale przecież w naszej historii nieczęstej... Już w okresie międzywojennym politycy i partie spierali się zażarcie, kto położył największe w tej mierze zasługi. Wymieniano z jednej strony Ignacego Paderewskiego i Romana Dmowskiego (prawica), z drugiej Józefa Piłsudskiego (centrolewica). Ruch ludowy miał swego własnego idola – Wincentego Witosa, socjaliści eksponowali natomiast rolę Ignacego Daszyńskiego, pierwszego premiera niepodległej Polski. Na Śląsku z kolei akcentowano zasługi Wojciecha Korfantego.

wtorek, 03 sierpień 2010 11:32

Polski Grudzień 1970

Ostatnie dwa i pół tygodnia grudnia 1970 r., Święta, Sylwester i Nowy Rok, upływały w Polsce w ponurym nastroju. Zapoczątkowany 14 grudnia tegoż roku robotniczy zryw Wybrzeża był najbardziej bodaj dramatycznym przejawem walki społeczeństwa polskiego z dyktaturą komunistyczną w ciągu całej historii PRL-u. Powstanie objęło głównie Gdańsk, Gdynię i Szczecin, ale do antykomunistycznych wystąpień dochodziło też w Słupsku, Elblągu oraz gdzieniegdzie w głębi kraju. Pełna lista ofiar śmiertelnych jest dotąd nieznana, mówiło się nawet o kilkuset. Największym szokiem dla ludzi było to, że "władza ludowa" kazała strzelać do robotników, co pokazało jej prawdziwe oblicze...

niedziela, 01 sierpień 2010 11:50

Jałta z dzisiejszej perspektywy

W dniach 4-11 lutego 1945 r. odbyła się na Krymie konferencja trzech liderów tzw. wielkiej koalicji antyhitlerowskiej w II wojnie światowej, Winstona S. Churchilla, Józefa W. Stalina i Franklina D. Roosevelta. Anglia, Sowiety i USA pokroiły Stary Kontynent na dwie strefy wpływów: zachodnią i sowiecką, mniej więcej wzdłuż linii rzeki Łaby (Elbe). Stan taki utrzymał się przez lat 45, ale długodystansowe konsekwencje są widoczne do dziś dnia. Także w początkach 2006 roku, 17 lat po obaleniu "muru berlińskiego", Europa środkowa i wschodnia jest ekonomicznie opóźniona w stosunku do Europy zachodniej; gdzieniegdzie egzystują tam nawet kłopotliwe relikty komunizmu. Czasem (Ukraina, Rumunia) mieliśmy jeszcze całkiem niedawno do czynienia z kłopotami z utrzymaniem naturalnych standardów demokracji i praw człowieka.

sobota, 31 lipiec 2010 19:14

Śmierć stalinowskiego namiestnika

12 marca 1956 r. umarł dość niespodziewanie w Moskwie, w trakcie obrad sławetnego XX Zjazdu Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego (gdzie Nikita S. Chruszczow wygłosił swój "tajny referat" demaskujący zbrodnie stalinowskie) Bolesław Bierut, faktyczny przywódca PRL od lat 11. Jak najbardziej słusznie badacze nazwali go "namiestnikiem Stalina" w zniewolonej po zakończeniu wojny Polsce. Nie był on intelektualistą ani też nawet jakąś wyraźną indywidualnością (jak choćby Gomułka), ale twardym, skutecznym, sprawnym i konsekwentnym realizatorem polityki Stalina, Berii i Mołotowa nad Wisłą i Odrą.

sobota, 31 lipiec 2010 17:52

"Duce" Benito Mussolini


28 kwietnia 1945 r. socjalistyczni partyzanci włoscy złapali w Alpach uciekającego do Szwajcarii byłego – w okresie 1922-1943 – faszystowskiego dyktatora Italii, Benito Mussoliniego (1883-1945). Jako sojusznika Hitlera, który notabene w dwa dni później popełnił samobójstwo w Berlinie, osądzono go w trybie doraźnym i powieszono na rynku w Mediolanie, głową w dół. Wściekły tłum, który jeszcze dwa lata wcześniej sławił był swego ukochanego "Duce", obecnie pastwił się nad zwłokami Mussoliniego i jego kochanki Claretty Petacci. Kim był człowiek, którego koniec był tak żałosny? Twórca ideologii i praktyki faszyzmu (który to system rozprzestrzenił się w rozmaitych formach i odmianach m.in. w Portugalii, Niemczech, Hiszpanii oraz w niektórych krajach Ameryki Pd.), w latach dwudziestych minionego wieku najpopularniejszy bodaj polityk Europy, stoczył się podczas II wojny światowej do roli żałosnego satelity III Rzeszy...

sobota, 31 lipiec 2010 15:27

Przewrót majowy 1926

W maju tego roku mija równo 80 lat od wypadków, które zmieniły oblicze II Rzeczypospolitej. Panujący w latach 1919-26 system parlamentarno-gabinetowy okazał się niewydolny w warunkach skomplikowanej ówczesnej polskiej rzeczywistości społecznej. Cztery główne partie polityczne (Endecja, PPS, PSL "Piast" i PSL "Wyzwolenie") przez siedem lat nie były zdolne do wytworzenia stabilnej większości sejmowej, gotowej do konstruktywnego rządzenia Polską. A był to kraj młody i biedny, powstały w bólach i krwi po 123 latach zaborów, ledwie ocalały po wojnie bolszewickiej, otoczony wrogimi sąsiadami, bez realnych międzynarodowych gwarancji bezpieczeństwa.

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.