Tomasz Serwatka

Tomasz Serwatka

Ósmego marca mija 110. rocznica urodzin włodarza Archidiecezji Lwowskiej w latach 1944-1962, Eugeniusza Baziaka (1890-1962). Rzymskokatolicką metropolię we Lwowie ustanowiono w 1412 r., jako drugą w Polsce po arcybiskupstwie gnieźnieńskim, Baziak zaś był jej ostatnim historycznym włodarzem przed nadejściem komunistycznego ?potopu?. Dopiero w 1991 r. Ojciec Święty Jan Paweł II reaktywował ją w nowej już rzeczywistości politycznej. Przy tej okazji warto przypomnieć tę nieco zapomnianą sylwetkę gorliwego arcypasterza, poprzednika Karola Wojtyły na stolicy krakowskiej oraz ofiary represji najpierw sowieckich, a potem w okresie PRL-u.
Dwudziestego drugiego stycznia 1863 r., patriotyczna młodzież inteligencko - szlachecka Kongresówki rozpoczęła antymoskiewskie powstanie zbrojne. Choć toczone w warunkach beznadziejnej, zdawałoby się ustawicznej defensywy partyzantki polskiej, przy kilkunastokrotnej przewadze regularnej armii rosyjskiej (największej "przypomnijmy" lądowej potęgi ówczesnego globu), trwało ono aż do wiosny 1864 roku. Wojna partyzancka objęła nie tylko samą Kongresówkę lecz i spory szmat Litwy i Białorusi, ziem zamieszkanych wówczas przez drobną szlachtę polską. Generalnie rzecz biorąc, masy chłopskie pozostały – niestety – obojętne na ów zryw, a proklamowanie przez przebiegłych Moskali ich uwłaszczenia (1864) ostatecznie podcięło nogi i tak kiepsko przygotowanym powstańcom styczniowym...
Dziesiątego lutego przypada dramatyczna 69. rocznica pierwszego "transportu" ludności polskiej z Kresów Wschodnich na Syberię. Dopiero od 19 lat możemy w niepodległej Polsce otwarcie pisać i mówić o Sybirakach, ludziach nagle i niespodziewanie, bezprawnie, brutalnie i okrutnie wypędzonych przez bolszewików z domów rodzinnych na Kresach Rzeczypospolitej - Galicji (województwa lwowskie, tarnopolskie i stanisławowskie), Wołyniu (Łuck, Kowel, Włodzimierz), Polesiu (Pińsk), Białorusi (Nowogródek) i Podlasiu (Białystok, Łomża)... Było to autentyczne wypędzenie w ekstremalnych warunkach, zimą, bez dania racji; całe rodziny zbierać się musiały w 20-30 minut...
sobota, 20 luty 2010 18:16

Traktat Ryski

18 marca 1921 r. podpisany został w stolicy Łotwy – Rydze traktat pokojowy między Polską a bolszewikami, kończący dwuletnią wojnę polsko-sowiecką. Uzyskaliśmy dobrą strategicznie granicę wschodnią, przebiegającą mniej więcej wzdłuż linii II rozbioru z 1793 r. Pewnym natomiast "mankamentem" była duża ilość "pozyskanych" mniejszości narodowych: Ukraińców, Białorusinów i Żydów... Wojna z bolszewikami (1919-20) stanowiła najważniejszy epizod dziejów Europy środkowo-wschodniej od czasu zakończenia I wojny światowej. Śmiało rzec możemy, że gdyby armie J. Piłsudskiego, W. Sikorskiego i J. Hallera nie powstrzymały komunistów nad środkową Wisłą, system sowiecki opanowałby co najmniej Niemcy, Austrię, Czechosłowację i Węgry.
piątek, 19 luty 2010 13:58

Katyń

Tzw. sprawa katyńska pokazuje niemal modelowo całe tragiczne powikłanie losów Polski podczas II wojny światowej. Rozdarta i upokorzona przez Niemcy i ZSRR, nie mogła Rzeczpospolita liczyć także na pomoc zachodnich aliantów. 13 kwietnia 1943 r. niemieckie radio podało na cały świat wiadomość o odkryciu w lesie katyńskim niedaleko Smoleńska masowych grobów oficerów polskich, zamordowanych niemal dokładnie trzy lata wcześniej przez bolszewików. Niemcy wiedzieli o tym już dużo wcześniej, bo latem 1942 r. (od pracujących w tym rejonie polskich robotników przymusowych), ale dopiero obecnie postanowili to wykorzystać propagandowo. Było już bowiem po Stalingradzie, Wehrmacht zaś znajdował się w odwrocie na zachód. Już kilka miesięcy później Katyń znalazł się ponownie w rękach bolszewickich...
czwartek, 18 luty 2010 22:35

Sprawa Adolfa Eichmanna

11 maja 1960 r. agenci Mossadu namierzyli i złapali w Argentynie Adolfa Eichmanna (1906-1962), czołowego realizatora Holocaustu w Europie środkowej podczas II wojny światowej.

czwartek, 18 luty 2010 21:33

Francuski czerwiec 1940 r.

W tym samym dniu, 18 czerwca 1940 r., kiedy sędziwy marszałek Francji, Philippe Petain (1856-1951) podpisał akt kapitulacji wobec III Rzeszy, w Londynie nikomu niemal nieznany, stosunkowo młody gen. Charles de Gaulle (1890-1970) proklamował powstanie Komitetu Wolnej Francji, do ostatka nieugiętego wobec nazistowskiej agresji. Ten symbol to ukazanie jakby dwóch oblicz Francji, "dwóch światów", dwóch stylów politycznego myślenia. Kapitulancka strategia Petaina miała na celu "analogicznie jak w wypadku dr. Emila Hachy w Czechach" optymalne ocalenie substancji biologicznej narodu, uchronienie go przed "jak to wprost we Francji określano" "polonizacją".
poniedziałek, 15 luty 2010 22:08

Tamten Sierpień - 29 lat później

To już 29. rocznica powstania "Solidarności". W tym krótkim okolicznościowym szkicu nie będę analizował przebiegu samych strajków w Gdańsku, Szczecinie czy na Śląsku. Chciałbym też uniknąć - nie do końca przyjemnego, ale może i w tej chwili niepotrzebnego - tak częstego obecnie w publicystyce, mediach i prywatnych rozmowach  "porównywania" ówczesnych gigantycznych nadziei społeczeństwa z późniejszymi, także dzisiejszymi, dalekosiężnymi skutkami tamtych wydarzeń, nie zawsze przecież pozytywnymi. Postaram się tedy jedynie krótko zaprezentować historyczną genezę i szerszy kontekst tego ważkiego wydarzenia, a raczej zjawiska społecznego, jakim był Sierpień-80.
Czwartego sierpnia przypadła kolejna, 17. już rocznica śmierci wielkiego czeskiego kardynała, prymasa Frantika Tomaska (1899-1992). Kościół rzymskokatolicki w Czechach - zwłaszcza w ciągu ostatnich 300 lat - miał swoją specyficzną historię dalece odmienną od polskiej, niemieckiej, austriackiej, słowackiej czy węgierskiej. Był to Kościół - rzec można - "mniejszościowy" w skali całej populacji Czech i pozostający raczej w społecznej defensywie. Jak to się stało? Wpłynęła na to cała gama  czynników historycznych, tak obiektywnych (przymusowa germanizacja i rekatolizacja Regnum Bohemiae w czasach habsburskich od XVII do XIX w., potem znowu prześladowania komunistyczne lat 1948-1989), jak i "nazwijmy to umownie" "subiektywnych" (specyficzna czeska mentalność).
sobota, 13 luty 2010 20:03

"Przewrót pałacowy" na Kremlu

Trzynastego października 1964 r. zakończył się bardzo ważki etap w historii tak samego ZSRS, jak i Europy Wschodniej znajdującej się od zakończenia II wojny światowej pod czerwonym jarzmem. Była to też znacząca cezura w dziejach całego światowego bloku państw komunistycznych. W wyniku misternie uknutej kremlowskiej intrygi odsunięto od władzy Nikitę S. Chruszczowa (1894-1971), najsilniejszą niewątpliwie po Leninie i Stalinie osobowość sowieckiego Olimpu. Przez 10 lat nadawał on ton polityce sowieckiej, odsunąwszy po kolei od władzy Berię, Malenkowa, Mołotowa i Żukowa. Miał wielką odwagę otwarcie zerwać ze stalinizmem, co ostatecznie doprowadziło go do zguby...

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.