2008

wtorek, 27 kwiecień 2010 20:33

B,nai B,rith, czyli Synowie Przymierza w Polsce

Napisane przez
We wrześniu reaktywowana została warszawska loża Polin stowarzyszenia B'nai B'rith, czyli zakonu Synów Przymierza, paramasońskiej organizacji, zdelegalizowanej z mocy dekretu prezydenta Mościckiego w 1938 r. Zdarzenie to miało dość dziwny charakter. Z jednej strony można by sądzić, że chodziło o coś nadzwyczaj ważnego, list z gratulacjami wysłała bowiem kancelaria Prezydenta RP, z drugiej natomiast niemal całkowite milczenie mediów (prócz niektórych mediów prawicowych) kazałoby sądzić, że chodzi o sprawę zupełnie nieistotną. Do tego dochodzi fakt, że informacja o reaktywacji loży pojawiła się najpierw na stronach internetowych ambasady USA, gdzie można było przeczytać, że według władz organizacji, jej głównym celem jest rozwiązanie "sprawy" Radia Maryja oraz doprowadzenie do zwrotu mienia żydowskiego, czego od lat domaga się skrajnie antypolski Światowy Kongres Żydów.Czym jest organizacja B'nai B'rith, jaka jest jej historia i cele, jakie mogą być powody i konsekwencje jej obecnej reaktywacji w Polsce?…
wtorek, 27 kwiecień 2010 20:31

Big Brothers

Napisane przez
Każdy rząd powinien być zainteresowany efektywnym oraz tanim tworzeniem i funkcjonowaniem swoich systemów informatycznych. W swojej pracy zawodowej spotkałem się jednak z czymś przeciwnym - w czasach PRL, gdy informatyzacja kraju przegrała z ideologią komunistyczną, a po 1989 roku, gdy przegrała z korupcją.
wtorek, 27 kwiecień 2010 20:29

Niebezpieczeństwo

Napisał
Debaty na temat wyczerpywania się zasobów surowców energetycznych na świecie budzą zrozumiałe zaniepokojenie. Tego rodzaju dyskusje wywołują zamierzony efekt, szczególnie wtedy, kiedy prowadzone są w zimie, a najlepiej podczas trzaskających mrozów. Znajdujący się tuż za oknem lodowaty krajobraz przemawia do wyobraźni nawet najbardziej zatwardziałych sceptyków. Mając w tym temacie pełne poparcie wystraszonej demokratycznej większości, politycy podejmują działania zmierzające do zapobieżenia niechybnej katastrofie. Kreślą oni nowe linie rurociągów gazowo-naftowych, wyznaczają lokalizacje dla kolejnych elektrowni atomowych, mobilizują wszystkich mających coś do powiedzenia w sprawie odnawialnych źródeł energii. Bilansują stale nasze zapotrzebowanie na energię, martwiąc się brakiem linii przesyłowych z zagranicy, brakiem długotrwałych umów, zintegrowanych systemów itp. problemów technicznych. Żądna bezpieczeństwa energetycznego społeczność wspiera wszystkie te działania, akceptując każdy pomysł i każde pieniądze na jego realizację, byleby tylko nie zabrakło nam tak potrzebnej energii. Z drugiej strony ci sami decydenci, którzy przy każdej…
Stało się. Rząd podjął decyzję o wycofaniu oddziałów WP z Iraku, prezydent zaś zgodził się z tą decyzją. 21 października ostatnia zmiana naszego kontyngentu wróci do kraju.
My, niżej podpisani naukowcy polscy, pracujący zarówno w kraju, jak i poza jego granicami, zwracamy się do Sejmu i Rządu RP z prośbą o podjęcie stosownych kroków legislacyjnych i organizacyjnych mających na celu usunięcie zapisów prawnych dyskryminujących obywateli polskich przy zatrudnianiu na stanowiskach samodzielnych pracowników naukowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
wtorek, 27 kwiecień 2010 20:17

Poczty sztandarowe: Salut!

Napisane przez
W sobotę, 29 grudnia 2007, przy pięknej zimowej pogodzie, na Cmentarzu Nowym w Kielcach, złożyliśmy do grobu ciało Józefa Teligi, pułkownika Armii Krajowej.
wtorek, 27 kwiecień 2010 20:16

Bez prądu i kur niosek

Napisał
Czyżby wreszcie zaczęto zmniejszać biurokrację? PO proponuje połączyć Agencję Rynku Rolnego z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz zlikwidować Agencję Nieruchomości Rolnych, czemu niestety, sprzeciwia się PSL. Profesor Stanisław Gomułka, nowy wiceminister finansów, proponuje, by liczba etatów w administracji została obniżona o 10%. Dlaczego nic się nie mówi o masowej redukcji liczby celników po wejściu Polski do strefy Schengen?
Nowe, XX stulecie rozpoczęło się od zaskakujących i coraz bardziej niepokojących wieści, jakie zaczęły nadchodzić do kancelarii dworów cesarskiego w Berlinie i carskiego w Sankt Petersburgu, na temat nieoczekiwanej siły militarnej, jaką Polacy mieliby teraz budować za Oceanem. Raporty konsuli, poparte wywiadem policyjnym, alarmowały, że na terenie Stanów Zjednoczonych emigranci z ziem polskich stworzyli już ponad 400 organizacji wojskowych, polska armia liczy zaś tu około 20 tys. zmilitaryzowanych ludzi. Raport kończył się groźną konkluzją, przestrzegającą, że Polacy są wrogo nastawieni w stosunku do Niemiec, Austrii i Rosji, szczególnie zaś do majestatu cesarza Wilhelma.
W zdławieniu oporu społecznego po 1945 roku komuniści nie tylko zastosowali gigantyczny terror, oparty na zbrodniczym Urzędzie Bezpieczeństwa, Milicji Obywatelskiej, "ludowym" wojsku czy innych organach bezpieki. Sowieckim mocodawcom nie wystarczyło wymordowanie czy też wygnanie najbardziej wartościowego elementu społeczeństwa polskiego. Po krwawym rozprawieniu się z polskimi patriotami przystąpiono do walki propagandowej mającej na celu zetrzeć z pamięci Polaków tych, którzy ośmielili się przeciwstawić sowietyzacji Polski. Zohydzeniu ich wizerunku i zepchnięciu na margines ludzkiej świadomości miały posłużyć setki publikacji, artykułów, prac "naukowych", filmów, reportaży itp.

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.