2008

wtorek, 27 kwiecień 2010 17:25

Farsa z mBankiem w tle

Napisane przez
"Nie lokuj na oślep. Sprawdź nas"- tymi słowami swego czasu wabił do siebie klientów mBank. Sprawdziłem. I w kontaktach z tą firmą rekomenduję daleko idącą ostrożność.
wtorek, 27 kwiecień 2010 17:23

Nianie pozostaną w szarej strefie

Napisał
Czyżby nasza władza coraz bardziej ograniczała nasze i tak już podeptane przez eurourzędników wolności? Anna Streżyńska, szefowa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, chciałaby, aby jej urząd regulował treści umieszczane w Internecie oraz w telefonach komórkowych.
wtorek, 27 kwiecień 2010 17:21

Polskie tropy w Ameryce ( XIV)

Napisane przez
Polonia w Ameryce na początku XX w., utrwalona piórem Stefana Nesterowicza
wtorek, 27 kwiecień 2010 17:20

Jak nie czytać "Strachu" J.T. Grossa?

Napisane przez
Jak czytać, jeśli w ogóle czytać, co nie jest wcale oczywiste, mimo zapewnień autorytetów, głośną, okrzyczaną już jako dobroczynną sensację, książkę Grossa? Głośną raczej z powodu wcześniejszej kampanii amerykańskiej, drażliwości jej tez i ogólnie antypolskiej wymowy, niż ze względu na jej merytoryczną wagę, rzetelność w poszukiwaniu prawdy o stosunkach polsko-żydowskich po wojnie. Główną tezą tej książki jest odwieczny, nieustający polski antysemityzm, który odradza się nawet po wojnie i Holocauście, kiedy to Polacy, mają rzekomo dokończyć za Niemców dzieła Zagłady. Teza ta jest oparta na jednym większym wydarzeniu, jakim był "pogrom" w Kielcach 4 lipca 1946 roku, i licznych pojedynczych mordach na mieszkańcach żydowskich w pierwszych latach powojennych, latach bynajmniej nie pokojowych, w czasach wprowadzania systemu komunistycznego w Polsce na bagnetach Armii Czerwonej, podczas krwawego terroru NKWD i UB, zwalczania pozostałych oddziałów partyzanckich, które nie godziły się na nową, sowiecką okupację.
wtorek, 27 kwiecień 2010 17:18

410 Rzym - 2008 Londyn? Czy imperium upada?

Napisane przez
Dobiega końca pierwsze dziesięciolecie V wieku naszej ery. Cesarstwo zachodniorzymskie jest już cieniem dawnej potęgi. Czasy wielkich cezarów, takich jak Trajan i Hadrian minęły bezpowrotnie. Diadem cesarski nosi Flawiusz Honoriusz, człowiek słaby i gnuśny.
wtorek, 27 kwiecień 2010 17:16

Czy mamy odstąpić od poszukiwania prawdy o Lechu Wałęsie?

Napisane przez
W drugim tomie zbioru dokumentów, wydanym w roku 2007 przez IPN: Przed i po 13 grudnia: Państwa bloku wschodniego wobec kryzysu w PRL 1980-1982, zawierającym dokumenty wytworzone od kwietnia 1981 do grudnia 1982 przez różne struktury aparatu władzy komunistycznej, przygotowane do druku przez zespół w składzie: Iskra Baera, Petr Blažek, Łukasz Kamiński, Michael Kubina, Andrzej Paczkowski, Monika Tanzscher, János Tischler, Manfred Wilke i Norbert Wojtowicz, w wyborze i opracowaniu Łukasza Kamińskiego - opublikowano pod numerem 323 (s. 351) bardzo ciekawy dokument.
wtorek, 27 kwiecień 2010 17:15

Legitymizm - historia i teraźniejszość (I)

Napisane przez
Jakobityzm.Legitymizm szkocko-angielsko-irlandzki
wtorek, 27 kwiecień 2010 17:13

STRACH I OGÓLNIKI

Napisał
Polskie wydanie Strachu pozwoliło więc na nowo odżyć skrajnym opiniom, a nawet zwielokrotniło je i zradykalizowało, o czym świadczy umiejętne nakręcanie i podsycanie dyskusji już na kilka tygodni przed oficjalną publikacją. Zresztą można było tego oczekiwać, gdyż wszystko zdaje się, niestety, przebiegać wedle doskonale sprawdzonego w pop-kulturze schematu, w myśl którego prowokacja jest podstawą koniunktury. Niestety, albowiem "choćby z troski o rzetelne opracowanie drażliwego tematu powojennych stosunków polsko-żydowskich" jedyną rozsądną reakcją na książkę Grossa powinno być milczenie i obojętność. Skoro jednak wrzawa już się rozpoczęła, warto wspomnieć o kilku sprawach.
wtorek, 27 kwiecień 2010 17:04

Kardynał Bolesław Kominek

Napisane przez
10 marca 1974 r. umarł we Wrocławiu kardynał Bolesław Kominek, pierwszy Polak na stanowisku arcybiskupa metropolity Wrocławia i kardynał ze Śląska, wybitny duszpasterz, uczony i publicysta. W trzy dni później kondukt pogrzebowy przeszedł z gotyckiego kościoła NMP na Piasku do tysiącletniej katedry pw. św. Jana Chrzciciela, w podziemiach której zmarły spoczął. Dość niespodziewany – po krótkiej chorobie – zgon Kominka nastąpił niespełna rok po jego nominacji przez Pawła VI na kardynała Kościoła powszechnego. Zaledwie dwa lata minęły od uznania przez Stolicę Apostolską (oraz cały świat zachodni, z USA i RFN na czele) naszych granic zachodnich i północnych, co skutkowało ustanowieniem pełnoprawnych polskich diecezji na Śląsku, Pomorzu, Warmii i Mazurach.

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.