piątek, 19 luty 2010 14:03

Psie Pole - po 900 latach

Napisane przez
Rok 2009 obfituje w ważne rocznice nie tylko polskich, ale również europejskich dziejów. Jedną z najważniejszych jest niewątpliwie 70. rocznica niemiecko-sowieckiej agresji na Polskę we wrześniu 1939 r. i wypowiedzenie wojny III Rzeszy Niemieckiej przez Wielką Brytanię i Francję. Rozpoczęło to II wojnę światową, najbardziej krwawą i zbrodniczą w dziejach świata. Ta rocznica ma również to znaczenie, że będą mogli w niej uczestniczyć ci, którzy w zmaganiach wojennych brali osobisty udział.

Czy w tej sytuacji uzasadnione jest przypominanie agresji niemieckiej na Polskę sprzed 900 lat? Uważam, że tak. Nazizm niemiecki w latach 1933-1945 usiłował stworzyć III, tysiącletnią Rzeszę Niemiecką. Nawiązywanie do tradycji I i II Rzeszy było oczywiste i szeroko propagowane. Przypomnijmy, że I Rzesza to dawne Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego istniejące w latach 962-1806, a II Rzesza to panowanie Hohenzollernów w latach 1871-1918.

 
Obecnie stosunki polsko-niemieckie nie są dobre, a mogą być gorsze. Sygnałem w tym zakresie są ciągle jeszcze nie w pełni przezwyciężone niemieckie postawy nacjonalistyczne oraz egoistyczne interesy realizowane we współpracy z Rosją pod rządami Putina. W niemieckiej polityce historycznej najbardziej wyrazista jest Erika Steinbach ? parlamentarzystka Bundestagu, przewodnicząca Związku Wypędzonych w Niemczech, inicjatorka budowy Centrum Przeciwko Wypędzeniom. Propaguje odmowę rozliczeń z nazistowską przeszłością, argumentując, że Niemcy nie mają na to pieniędzy.
 
Postulaty rządzącej w Polsce koalicji, ograniczające się do niedopuszczenia Steinbach do udziału w radzie budowy Centrum Przeciwko Wypędzonym, nie mają istotnego znaczenia. Problem dotyczy tych sił politycznych w Niemczech, które Steinbach reprezentuje, i tych, którzy nie mają żadnych skrupułów w fałszowaniu niemiecko-polskiej historii.
 
Komitet Obchodów 900-lecia Psiego Pola nie koncentruje się bynajmniej na sprawie bitwy, lecz na uczczeniu zasług Bolesława Krzywoustego w obronie zachodnich terenów Królestwa Polskiego, które Rzeszy Niemieckiej nie podlegało i nie zamierzało podlegać. Specjalną wymowę ma niewątpliwie to, że na łamach wrocławskiego dodatku do ?Gazety Wyborczej? (z dnia 13 lutego 2009 r.), która znana jest z poprawności politycznej, obiektywizmu i patriotyzmu, Beata Maciejewska opublikowała artykuł zatytułowany ?Bitwa o bitwę, czyli jak wygrać po trupach?. Zupełnie niepoważne jest powoływanie się autorki na argumenty enerdowskich historyków, kwestionujących znaczenie klęski króla niemieckiego Henryka V w jego wyprawie z r. 1109, a także na brak dowodów archeologicznych z wykopalisk na terenie Psiego Pola.
 
Co wiemy o wyprawie niemieckiej przeciwko Polsce w r. 1109.
 
Współcześnie Psie Pole to jedno z osiedli i dzielnica o tej samej nazwie (oraz stacja kolejowa) we Wrocławiu. Tereny po prawej stronie Odry, położone między rzekami Widawą i Dobrą, były miejscem osadnictwa tak dawnego, jak dzieje Wrocławia. Miejsce to wyraźniej od innych ma swoje znaczenie historyczne.
 
Gall Anonim, żyjący w tych samych latach co Bolesław Krzywousty i Henryk V, w swojej kronice szczegółowo i wiarygodnie opisał najazd króla niemieckiego (późniejszego cesarza) na ziemie polskie w r. 1109. Po nieskutecznej próbie zdobycia Bytomia Odrzańskiego i Głogowa, Henryk V ? według słów Galla Anonima ? postąpił pod miasto Wrocław, gdzie jednak nic więcej nie zyskał, jak trupy na miejsce żywych.
 
Wincenty Kadłubek (po 1150-1223) w swojej kronice napisał, że na Psim Polu Polacy zastosowali w bitwie pozorowany odwrót, po czym wciągnęli Niemców w zasadzkę i doprowadzili do ich klęski. Po dokładnym opisie bitwy Kadłubek dodał: Na dowód tego istnieje nazwa miejsca, bowiem zbiegła się tam niezmierna sfora psów (...) i dlatego owo miejsce nazywa się Psim Polem.
 
Nazwę Psie Pole przyjęli również Niemcy, tłumacząc ją jako Hundsfeld. Dopiero po wielu wiekach, w r. 1743, próbowano zmienić ją na Friedrichsfeld, ale określenie to nie przyjęło się. Do r. 1928 symbolem herbu miasta Psie Pole (w r. 1252 Henryk III zezwolił na lokację miejską) był pies.
 
Paweł Jasienica w książce ?Polska Piastów? napisał: Przed ruszeniem w pochód Henryk wysłał do Bolesława posłów. Domagał się (...) rocznego haraczu oraz trzystu rycerzy. Przyjęcie tych warunków oznaczałoby uznanie zwierzchnictwa cesarskiego nad Polską. Odpowiedź Krzywoustego była krótka, całkowicie odmowna i kończyła się słowami: ?Bacz zatem, komu grozisz: jeśli chcesz wojować, znajdziesz wojnę?. Tak rozpoczęła się kampania, której sława zaćmić miała nawet wojenne triumfy Chrobrego. Pomimo że od jej czasów upłynęło lat osiemset pięćdziesiąt, nie trzeba nikomu w Polsce wyjaśniać pochodzenia nazwy Psie Pole pod Wrocławiem.
 
Wszyscy poważni historycy, a także wybitni twórcy literatury (m.in. Józef Ignacy Kraszewski, Karol Bunsch, Maria Dąbrowska), bez większych kontrowersji pisali o zasługach Krzywoustego i wojnie niemiecko-polskiej w r. 1109. Wymieniali przy tym podwrocławskie Psie Pole jako miejsce wydarzeń, które spowodowały, że Henryk V zmuszony został do odwrotu. Raz jeszcze, w złagodzonej formie, próbował nakłonić Bolesława Krzywoustego do ustępstw, domagając się tylko okupu, ale władca Polski ponownie odrzucił jego warunki. W wyniku zwycięskiej wojny z Henrykiem V Polska wzmocniła swoją pozycję międzynarodową.
 
Nie trzeba wielkiej wyobraźni, aby uświadomić sobie, jak bardzo inne byłyby nasze dzieje, gdyby zabrakło takiego władcy jak Bolesław Krzywousty. Okazał się nie tylko wybitnym politykiem, ale również wodzem. Nie był koronowany, ale był monarchą, który swoimi osobistymi zaletami i talentami przywrócił władzę centralną w Polsce.
Wyświetlony 2654 razy
Zaloguj się, by skomentować

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.