Wyświetlenie artykułów z etykietą: Historia

środa, 28 marzec 2012 10:10

Blaski i cienie powstania kościuszkowskiego

Bezwzględna i zaborcza polityka Rosji i Prus prowadzona z całą konsekwencją zwłaszcza po uchwaleniu Konstytucji 3 maja, upokarzająca polityka władz targowickich, sejm grodzieński, redukcja polskiego wojska i gwałty dokonywane przez generałów rosyjskich musiały wśród patriotów polskich wywołać ostry sprzeciw.

środa, 28 marzec 2012 10:06

Zamek Czocha

Podczas moich ubiegłorocznych wojaży wakacyjnych zahaczyłem też o zamek Czocha. Aż dziw bierze, że jako długoletni zawodowy historyk i do tego wrocławianin uczyniłem to tak późno! Owo legendarne i często odwiedzane przez masy turystów nie tylko ze Śląska i zachodniej Polski zamczysko jest modelowym świadectwem dziedzictwa kulturowego Dolnego Śląska, tej ziemi wielu kultur i cywilizacji.

poniedziałek, 27 luty 2012 22:03

Rok dwunasty w dwunastu wiekach polskich dziejów

Od najdawniejszych czasów starożytności liczba 12 miała szczególne znaczenie. Nie została ona wymyślona przez mędrców, lecz wynika z harmonii całego kosmosu, czasu obrotów ?ciał niebieskich?, cyklów aktywności Słońca i wielu innych zjawisk, w znacznej mierze ciągle niezbadanych.

poniedziałek, 27 luty 2012 21:49

Ze Lwowa do Wrocławia. Profesor Wincenty Styś

W jednym z numerów ?Opcji na Prawo? w 2010 roku zaprezentowałem sylwetkę prof. Kamila Stefki, który przeszedł swą naukową i życiową drogę ze Lwowa do Wrocławia. Tym razem pora na kolejny ?lwowsko-wrocławski? biogram powojennego pioniera, twórcy wrocławskiej szkoły ekonomicznej.

poniedziałek, 27 luty 2012 21:36

?Szkocka? matematyka polska

?Polscy matematycy [wersja druga ? informatycy] znów najlepsi na świecie? ? hasło to często gości na portalach informacyjnych, a oznacza dokładnie tyle, że nasi studenci wygrali po raz kolejny międzynarodowe zawody matematyczne lub programistyczne. Młodzi zdolni przepadną po kilku latach w centrum wdrażania nowych technologii amerykańskiej czy japońskiej firmy elektronicznej albo zakopią się w pracy doktorskiej i słuch o nich zaginie (aż pojawią się następni). Nasuwa się jednak pytanie: dlaczego Polska jako kraj o niezbyt wysokim poziomie nauczania akademickiego, jest wylęgarnią talentów na potrzeby nauk formalnych i jaki ma to związek z Polską Szkołą Matematyczną?

sobota, 28 styczeń 2012 22:22

Edward hrabia Raczyński (1891-1993)

Nestor naszej ?drugiej Wielkiej Emigracji? polityczno-intelektualnej, tej powojennej, skupionej głównie w Wielkiej Brytanii, choć nad Tamizą pojawił się na stałe już w roku 1934, miał to szczęście, że dożył czasów III Rzeczypospolitej.

sobota, 28 styczeń 2012 21:44

Numerus clausus protoplastą parytetów

Wspominając o polityce względem mniejszości narodowych w okresie II Rzeczpospolitej, często wyolbrzymia się jej przynajmniej ambiwalentne nastawienie do mniejszości narodowych, zwracając przy tym szczególną uwagę na przejawy dyskryminacji tych mniejszości w różnych aspektach życia społeczno-gospodarczego. Niejako automatycznie przenosi się pewne schematy myślowe z jednej epoki na drugą, popełniając przy tym w jej ocenianiu grzech ahistoryzmu.

Jan Maria Pióro-Bończa (1887-1940)

Urodził się 21 kwietnia 1887 r. w Grabowie, jako syn Jana. W 1911 r. uzyskał dyplom lekarski. 3 maja 1922 r. został zweryfikowany w stopniu majora. W r. 1923 dowodził III Batalionem Sanitarnym w Grodnie, a następnie pełnił służbę w 3 Szpitalu Okręgowym w Grodnie. W 1928 r. służył w Szpitalu Obszaru Warownego w Wilnie. W marcu 1930 r. przeniesiony został z 4 Pułku Ułanów Zaniemeńskich do 3 Szpitala Okręgowego w Grodnie na stanowisko starszego ordynatora. 1 stycznia 1931 r. awansował do stopnia podpułkownika. W 1934 r. był komendantem 10 Szpitala Okręgowego w Przemyślu, a następnie szefem sanitarnym Okręgu Korpusu Nr X w Przemyślu. 19 marca 1938 (lub 1939) r. otrzymał stopień pułkownika.

Podczas kampanii wrześniowej 1939 r., w której pełnił funkcję szefa służby zdrowia Armii ?Modlin?, dostał się do sowieckiej niewoli. Był więziony w Starobielsku i zamordowany wiosną 1940 r. w Charkowie. Był odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Prezydent RP Lech Kaczyński w r. 2007 mianował go pośmiertnie generałem brygady.

Stopień gen. brygady miał również syn zamordowanego w Charkowie Jana Pióro ? Tadeusz (1920-2010). Będąc na terenie ZSRR, nie zdążył dotrzeć do Armii Polskiej tworzonej pod dowództwem gen. Andersa, wcielony został do I Korpusu Polskiego w Sielcach i przeszedł szlak bojowy od Smoleńska do Warszawy. W roku 1957 na fali odwilży politycznej mianowany został generałem brygady LWP, a w r. 1967 usunięty z wojska.

Konstanty Plisowski-Odrowąż (1890-1940)

Urodził się 8 czerwca 1890 r. w Nowosiółce na Ukrainie, jako syn Karola. Kształcił się w Korpusie Kadetów w Odessie. Od r. 1911 służył w rosyjskiej kawalerii. W czasie I wojny światowej walczył na froncie austriackim. Dowodził szwadronem w 12 Achtyrskim Pułku Huzarów. Na czele szwadronu złożonego z Polaków ? żołnierzy 12 Dywizji Kawalerii, w okresie od 23 stycznia do 2 marca 1918 r. odbył 1400-kilometrowy marsz z Odessy do twierdzy Bobrujsk. Objął tam dowództwo 4 szwadronu 3 Pułku Ułanów w I Korpusie Wojska Polskiego na terenie Rosji pod dowództwem gen. Józefa Dowbór-Muśnickiego (1867-1937).

21 maja 1918 r. Korpus został rozbrojony przez oddziały niemieckie. Po rozformowaniu pułku Konstanty, razem z bratem Kazimierzem udał się na Kubań, gdzie 8 września objął dowództwo Dywizjonu 1 Dywizji Jazdy przy 4 Dywizji Strzelców Polskich. W styczniu 1919 r. w Odessie został dowódcą Pułku Ułanów 1 Dywizji Jazdy i na czele tego oddziału 15 czerwca 1919 r. przez Mołdawię przedostał się do Polski.

11 lipca 1918 r. dowodził słynną szarżą pod Jazłowcem. 12 sierpnia jego oddział przemianowany został na 14 Pułk Ułanów Jazłowieckich. Na wniosek gen. Żeligowskiego został 23 sierpnia 1919 r. mianowany pułkownikiem. W wojnie z Rosją bolszewicką 1919-1920 dowodził IV i VI Brygadą Jazdy ? jako pierwszy jej dowódca. W czasie swojej wieloletniej służby wojskowej zajmował wiele stanowisk dowódczych, sztabowych. Był też wykładowcą i teoretykiem myśli wojskowej. 29 listopada 1927 r. wyznaczony został na stanowisko dowódcy 5 Samodzielnej Brygady Kawalerii w Krakowie. Generałem brygady mianowany 4 stycznia 1929 r., 31 grudnia 1930 r. został przeniesiony w stan spoczynku.

W 1939 r. dowodził obroną twierdzy brzeskiej. W nocy z 16 na 17 września poprowadził swój oddział do zgrupowania Franciszka Kleeberga. Objął funkcję zastępcy Grupy Operacyjnej Kawalerii Władysława Andersa. W dniach 24-28 września dowodził Nowogródzką Brygadą Kawalerii, która przebijając się na południe, staczała walki z Niemcami i z Sowietami.

28 września 1939 r. dostał się do sowieckiej niewoli i osadzony został w obozie jenieckim w Starobielsku. Nie wiadomo, kiedy, jak i gdzie zginął, jego ciała nigdy nie odnaleziono, ale znajduje się na liście katyńskiej.

Obecnie jego imię nosi 6 Brygada Kawalerii Pancernej. Prezydent RP Lech Kaczyński w r. 2007 r. mianował go pośmiertnie generałem dywizji. Był odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari, Krzyżem Kawalerskim Legii Honorowej, Krzyżem Niepodległości i czterokrotnie Krzyżem Walecznych.

Władysław Płonka (1895-1940)

Urodził się 31 stycznia 1895 r. w Jodłowniku w Małopolsce. Był pułkownikiem dyplomowanym Wojska Polskiego i ostatnim dowódcą 22 Pułku Ułanów Podkarpackich. Podczas kampanii wrześniowej 1939 r. dowodził improwizowaną Grupą Kawalerii Chełm. Po złożeniu broni 2 października 1939 r. dostał się do niewoli sowieckiej. Internowany w obozie w Starobielsku, zamordowany został przez NKWD w Charkowie w r. 1940. Odznaczony był m.in. Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari, Krzyżem Niepodległości, trzykrotnie Krzyżem Walecznych i Złotym Krzyżem Zasługi. W r. 2007 przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego mianowany został pośmiertnie generałem brygady.

(...)

czwartek, 29 grudzień 2011 14:53

Jan Nowak-Jeziorański (1914-2005)

20 stycznia mija siedem lat od śmierci legendarnego ?kuriera z Warszawy? i długoletniego dyrektora polskiej rozgłośni Radia Wolna Europa (RWE). Jan Nowak (Zdzisław Jeziorański) należał do tych Polaków, którzy w minionym stuleciu jak najlepiej zasłużyli się ojczyźnie. Jego długi życiorys mógłby być kanwą nie tylko niejednej pracy habilitacyjnej, ale i dobrego filmu historyczno-przygodowego.

czwartek, 29 grudzień 2011 14:48

Piłsudski i Niemcy (dokończenie)

Dzisiaj Józef Piłsudski postrzegany jest przez większość społeczeństwa jako twórca niepodległej Polski. Nie brakuje jednak i zdecydowanych przeciwników Komendanta, którzy obciążają go współpracą z obcymi wywiadami (niezależnie od tego, jakie tej współpracy intencje przyświecały) oraz zarzucają mu małą aktywność w kwestii odbudowy całej Polski; gdyż sentymentalnie wzrok swój kierując ku wschodnim kresom Rzeczypospolitej, tylko tymi ziemiami się interesował. ?Biała? legenda przeplata się z ?czarną?, a panegirykom na cześć wodza krok w krok towarzyszą złośliwe paszkwile.

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.