Wyświetlenie artykułów z etykietą: Historia

Kazimierz Łukoski ps. ?Orlik? (1890-1940)


Urodził się 13 września 1890 r. we wsi Sokół w powiecie garwolińskim, jako syn Ignacego i Władysławy z Kwasiborskich. W r. 1910 ukończył gimnazjum realne w Warszawie, a następnie w latach 1911-1914 studia w Wyższej Szkole Rolniczej w Wiedniu. Od r. 1912 był członkiem Polskich Drużyn Strzeleckich i ostatnim komendantem placu tej organizacji w Wiedniu.

środa, 31 sierpień 2011 14:41

90 lat temu

Właściwie zaczęło się kilka lat wcześniej, bo w końcu 1918 r. Właśnie skończyła się I wojna światowa. Niemcy skapitulowały, tracąc swoje zamorskie kolonie, które przeszły pod władztwo państw sprzymierzonych, aczkolwiek nie miały one własnej osobowości prawnej i nieco później terytoria te przeszły w gestię nowo powstałej Ligi Narodów. W każdym razie już wtedy, w końcu 1918 r. Polska zainteresowała się koloniami, mimo że wskrzeszone państwo nie miało jeszcze zapewnionego bytu.

środa, 31 sierpień 2011 14:09

?Stara? i ?nowa? Europa

W roku 2003 amerykański sekretarz obrony Donald Rumsfeld ? w ferworze aż nadto ożywionego dialogu między USA a zachodnioeuropejskimi partnerami z NATO, na tle sprawy interwencji w Iraku ? wskazał na rozróżnienie między Europą ?starą? (Francja i Niemcy) a ?nową? (głownie kraje środkowo- i wschodnioeuropejskie). Ta ostatnia ? podobnie jak Wielka Brytania, Hiszpania (do tragedii w Madrycie z 11 marca 2004 r., będącej konsekwencją ataku terrorystycznego) czy Włochy ? znacznie życzliwiej patrzyła na światowe interesy USA, w przeciwieństwie do chłodnej w tym zakresie postawy Berlina i Paryża. Naturalnie sprawa ma szeroki, wieloaspektowy wymiar, niezamykający się li tylko w politycznej problematyce przełomu 2003/2004 roku...

poniedziałek, 04 lipiec 2011 13:30

Między mitem a prawdą grunwaldzką

Przy okazji nieokrągłej, 601 rocznica wiktorii grunwaldzkiej warto wyjaśnić, przypomnieć może sprostować kilka mitów, które z przyczyn zwykłej niewiedzy lub nieraz nie takiej koniunktury politycznej położyły się cieniem nad stosunkami polsko-krzyżackimi w historii.

Stefan Kossecki (1890-1940)

Z dokumentów, które istnieją w Centralnym Archiwum Wojskowym w Warszawie, wynika, że urodził się 12 stycznia 1890 r. w majątku Sawińce pod Kamieńcem na Podolu, ale w kilku publikacjach, na podstawie książki ?Generałowie Polski Niepodległej? autorstwa Tadeusza Kryski-Karskiego i Stanisława Żurakowskiego (Warszawa 1991), jako data urodzenia wymieniony jest dzień 27 listopada 1889 r.

sobota, 02 lipiec 2011 23:02

USA a Europa wczoraj i dziś

Kiedy USA powstawały w 1776 r., sytuacja na arenie międzynarodowej była oczywiście diametralnie różna od obecnej. Dzisiejsze supermocarstwo było raczkującym dopiero i słabiutkim kraikiem na peryferiach świata, świeżo wyswobodzonym spod kolonialnej kurateli Londynu. Obecny największy sojusznik USA ? Wielka Brytania ? był wówczas dla Amerykanów wrogiem nr 1. Sojusznikiem Waszyngtonu była przede wszystkim Francja (tradycyjna rywalka Albionu), a Rosja carycy Katarzyny II zachowywała raczej życzliwą neutralność. Tak pozostało też przez cały wiek XIX. W 1823 r. USA okrzepły na tyle, że ogłosiły Europie tzw. doktrynę Monroe?go.

W ostatnim dwudziestoleciu badacze i publicyści sporo pisali o prześladowaniach Kościoła katolickiego za ?żelazną kurtyną? po zakończeniu II wojny światowej. W naszej historiografii najwięcej miejsca poświęcono ? co jest naturalne ? represjom komunistycznym wobec Kościoła w Polsce, a następnie w Czechosłowacji i na Węgrzech. Względnie często przypomina się rolę takich hierarchów jak prymas Mindszenty czy kardynałowie Beran i Tomašek. W niniejszym szkicu chciałbym pokrótce przybliżyć czytelnikom sylwetkę kolejnego niezłomnego rycerza Kościoła, bojownika o wolność religijną i antykomunisty, który najwięcej chyba wycierpiał osobiście spośród wszystkich kardynałów w krajach ?socjalistycznych? po II wojnie światowej?

Dnia 12 stycznia 1945 r. rozpoczęła się wielka, zimowa ofensywa Armii Czerwonej na froncie wschodnim. Zdecydowała ona ostatecznie, że cały obszar Pomorza, w tym i Kociewia, opanowany został przez Sowietów. Już 23 stycznia 1945 r. pierwsze oddziały radzieckie przeszły przez Elbląg i dotarły do Malborka, a parę dni później osiągnęły już prawobrzeżne miasta nadwiślańskie.

niedziela, 01 maj 2011 20:55

Rocznica Konstytucji 3 Maja

Wybitny historyk Stanisław Smolka w odczycie w związku ze stuleciem Konstytucji 3 maja stwierdził: W historii prawodawstwa nie ma drugiego aktu tak znakomitego jak Konstytucja 3 maja. Rok jeden trwała; nie stało czasu, w którym by mogła przebyć próbę rzeczywistej wartości, w którym by jej ogólne zasady w czyn przejść zdołały, rozbudowały się skutecznie w dalszym ustawodawstwie. I znów nie ma pewno w historii drugiego aktu, którego pamięć byłaby również drogą całemu narodowi; pogrzebana w kolebce, przez wiek cały żyje i nie przestaje żyć w pamięci, w wyobraźni, w sercu i w sumieniu milionów. Żyje, bo jest i będzie nie pamiątką tylko, ale potężnym niewygasłym źródłem najlepszych natchnień, najgorętszych pragnień i więcej: dźwignią czynów, niezłomnej mocy, dźwignią w ciężkiej, twardej pracy nad wewnętrznym odrodzeniem narodu.

niedziela, 01 maj 2011 20:25

Traktat ryski (1921)

Mija właśnie 90 lat od momentu podpisania traktatu w Rydze, który normował stosunki polsko-radzieckie, będąc równocześnie późniejszą podstawą formalno-prawną wzajemnych relacji.

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.