Wydrukuj tę stronę
czwartek, 01 lipiec 2010 15:45

Generałowie Wojska Polskiego wśród śmiertelnych ofiar sowieckiego totalitaryzmu (cz. I)

Napisane przez

Bernard Antoni Adamecki (1897-1952)

W swojej lotniczej specjalności był pułkownikiem, ale w Komendzie Głównej Armii Krajowej pełnił funkcje generalskie. 

 

Urodził się 12 lipca 1897 r. w Marklowicach Dolnych, pow. Frysztat, jako syn Bernarda Adameckiego ? rolnika, i Józefiny z domu Kijonka. Uczęszczał do szkoły powszechnej w Marklowicach Dolnych, a od 1912 r. do seminarium nauczycielskiego. W latach gimnazjalnych i w czasie nauki w seminarium nauczycielskim w Bobrku należał do Związku Strzeleckiego.

W r. 1916 zdał  egzaminy maturalne i w tymże roku powołany został do armii austriackiej oraz skierowany do szkoły oficerskiej. Walczył na froncie rosyjskim i bałkańskim. Po opuszczeniu armii działał w POW, a w listopadzie 1918 r. został adiutantem w 10. pp. Walczył w obronie Lwowa i na Śląsku Cieszyńskim. Jako podporucznik 2. pułku piechoty Legionów brał udział w wojnie z Rosją bolszewicką 1919-1920.

Od jesieni 1920 r. był słuchaczem Oficerskiej Szkoły Obserwatorów Lotniczych w Toruniu. W 1923 r. ukończył kurs pilotażu i służył w 1. pułku lotniczym w Warszawie. Od grudnia 1927 r. do kwietnia 1933 r. był wykładowcą w Oficerskiej Szkole Lotnictwa w Dęblinie. W następnych latach był dowódcą eskadry oraz dowódcą II dywizjonu w 3. pułku lotniczym.

W latach 1937-38 ukończył Wyższą Szkołę Lotniczą w Warszawie i został wykładowcą taktyki lotnictwa bombo wego w tej szkole. W kwietniu 1939 r. przydzielony został do Sztabu Głównego, a w sierpniu 1939 r. objął stanowisko szefa sztabu ds. lotnictwa w armii ?Modlin?.

Po kapitulacji Modlina był w niewoli niemieckiej, ale udało mu się  uciec. Po powrocie do Warszawy zorganizował grupę oficerów lotnictwa, z którą wszedł do ZWZ. Od marca 1940 r. był szefem Wydziału Lotnictwa w KG ZWZ. W Komendzie Głównej AK pełnił również funkcję szefa lotnictwa. Brał czynny udział w Powstaniu Warszawskim w stopniu pułkownika i został ranny. Po kapitulacji Powstania był jeńcem oflagu VII B Lamsdorf (Łambinowice), a następnie w oflagu II C Woldenberg (Dobiegniew).

W czerwcu 1945 r. powrócił do Warszawy i zgłosił się do lotnictwa. Zweryfikowany został jako pułkownik pilot i otrzymał nominację na stanowisko zastępcy komendanta Oficerskiej Technicznej Szkoły Lotniczej w Boernerowie k. Warszawy. W styczniu 1950 r. przeniesiony został w stan spoczynku, a w październiku aresztowany pod zarzutem ?udziału w kontrrewolucyjnym spisku? przeciwko PRL.

Wyrokiem Najwyższego Sądu Wojskowego z 13 maja 1952 r. skazany został na śmierć. Zamordowany został w więzieniu mokotowskim 7 sierpnia 1952 r. W r. 1956 został ?zrehabilitowany?. Zwłoki jego ekshumowano i pochowano na Cmentarzu Powązkowskim w kwaterze lotników.

Był odznaczony Krzyżem Niepodległości z Mieczami, Orderem Virtuti Militari (IV i V kl.) oraz dwukrotnie Krzyżem Walecznych.

Ks. Karol Bogucki (1867-1941)

Od roku 1919 był dziekanem generalnym Wojska Polskiego (odpowiednik generała brygady)

Urodził się 26 stycznia 1867 r. we wsi Folwarki Małe k. Brodów. Ukończył gimnazjum (w 1889 r.) i studia teologiczne we Lwowie (w 1893 r.). Był kapelanem w armii austriackiej od 1903 r., także na frontach I wojny światowej.

W Wojsku Polskim od września 1918 r. był początkowo kapelanem Szpitala Wojennego we Lwowie, potem dziekanem DOK II Lublin. W latach 1923-1928 był szefem duszpasterstwa wojskowego DOK VI Lwów, następnie do maja 1929 r. w DOK VII Poznań. 31 maja 1929 r. przeszedł w stan spoczynku.

Mieszkał w Brodach i we Lwowie, zajmował się działalnością charytatywną i społeczną. Prowadził katechezę, a w 1936 r. uruchomił fundację stypendialną własnego imienia.

Po kampanii wrześniowej 1939 r. aresztowany został przez NKWD i wywieziony w głąb Rosji, do Chersonia. Przebywał tam w jednej celi z gen. Mariuszem Zaruskim. Okoliczności jego śmierci nie są dokładnie znane. Zmarł prawdopodobnie w maju lub czerwcu 1941 r. Wraz z gen. Zaruskim pochowani zostali w zbiorowej mogile na cmentarzu więziennym.

(...)

Wyświetlony 1458 razy
Antoni Lenkiewicz

Najnowsze od Antoni Lenkiewicz

Artykuły powiązane

Zaloguj się, by skomentować

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.