czwartek, 01 lipiec 2010 20:08

Świat w sieci spisków. Krótki przegląd tajnych stowarzyszeń

Napisane przez

Im bardziej nasze życie staje się przejrzyste dla różnego rodzaju służb, organów i urzędów, tym bujniej rozkwitają tajne stowarzyszenia oraz tym liczniejsi są badacze ich wpływu na losy świata. Oczywiście słowo ?tajny? jest tu na wyrost ? jak bowiem mówić o tajności Komisji Trójstronnej albo Wielkiego Wschodu Francji, skoro sieć aż huczy od doniesień na ich temat? Niemniej, mimo, że znamy nazwy owych grup oraz niektórych członków, ich cele i działania nie są do końca jasne.

 

Strukturę tajnych stowarzyszeń zazwyczaj przedstawia się w formie koncentrycznych kręgów, gdzie w centrum znajdują się najbardziej ukryci i niedostępni władcy, na obrzeżach grupy względnie otwarte, werbujące nowych członków ze społeczeństwa, pomiędzy nimi zaś pas transmisyjny, złożony z grup o różnym stopniu tajności. Zacznijmy od peryferii, stosunkowo dobrze znanych, aby powoli zagłębiać się w serce tajnej władzy.

Rotary

Pierwszy Rotary Club założony został w 1905 r. w Chicago przez adwokata i wolnomularza Paula Harrisa. Kolejny klub założył w San Francisco również mason, Homer W. Wood, masonami zresztą byli niemal wszyscy założyciele klubów w różnych częściach świata. Oficjalnie Rotary jest organizacją dobroczynną, ponadpartyjną i ponadnarodową, jednak wielu ? m.in. wybitny historyk Ludwik Hass ? zalicza Rotary do wolnomularstwa, a Kościół w 1929 r. zakazał przynależności duchownych do tej organizacji. Ostatecznie wzniosłe i humanistyczne cele Rotary niczym w zasadzie nie różnią się od celów stawianych sobie przez masonerię. Tak więc, mimo rezygnacji z zewnętrznych atrybutów typowych dla regularnej masonerii (fartuszki itp.), kluby Rotary można potraktować jako ?przedszkole masonerii?, gdzie budowane są podstawowe zależności między członkami i kształcone nawyki zachowania w tajnej organizacji ? przede wszystkim posłuszeństwo i umiejętność dochowania tajemnicy. Rotary służy często również jako pierwsze ?sito?, dzięki któremu można dokonać selekcji osób nadających się do dalszego działania w bardziej zaawansowanych strukturach.

Lions

Podobną rolę pełni założona również w Chicago w 1917 r. przez biznesmena Melvina Jonesa organizacja Lions. Jones był masonem, członkiem ?Garden City Lodge nr 141? w Chicago. Nazwa organizacji pochodzi od pierwszych liter hasła Liberty, intelligence our nations safety (Wolność i rozum bezpieczeństwem naszych narodów). Również ona prezentuje się jako organizacja dobroczynna, mająca za zadanie tworzyć i wzmacniać ducha zrozumienia między ludźmi świata oraz promować zasady dobrego rządu i obywatelstwa. Kluby Lions nie korzystają z typowych masońskich ceremoniałów, które dla przeciętnych ludzi mogą się wydawać dziwaczne i sekciarskie, starając się promować masońskie idee w najmniej drażniący sposób. Obie organizacje zostały umieszczone przez Wielki Wschód Francji na liście masońskich bractw środowiskowych, czyli zaplecza, w którym kształtuje się narybek masonerii. Określa się je także jako pasy transmisyjne lóż w świecie profanów.

Skull & Bones

Organizacja Czaszka i Kości to najważniejsza z ?lig? uniwersyteckich funkcjonujących w USA, której przypisuje się istotny wpływ na kształtowanie i dobieranie przyszłych elit politycznych. Założona została w 1832 r. na uniwersytecie w Yale jako tajny ?zakon? zrzeszający studentów tej uczelni. Formalnie nie jest to organizacja masońska, jednak ma wiele masońskich cech: tajność, hierarchię, okultystyczne rytuały. Należeli do niej m.in. Potter Stwart, ?ojciec chrzestny? CIA, Robert A. Lovett, sekretarz obrony, a także prezydent George Bush. Mimo że w teoriach spiskowych organizacja Skull & Bones pojawia się często, jej faktyczna rola w kształtowaniu polityki USA jest niejasna. Podobnie jak inne tego typu kluby, zakony czy grupy, można ją traktować raczej jako rodzaj narzędzia rozpoznawczego, przygotowującego i selekcjonującego do dalszych, poważniejszych działań.

Council of Foreign Relations

Organizacja założona w 1918 r. z inicjatywy Elihu Roota, sekretarza stanu w rządzie USA i laureata pokojowej Nagrody Nobla. Stworzona została jako rodzaj instytutu badającego problemy międzynarodowe, jednak dość szybko stała się ekskluzywnym klubem łączącym finansistów, przemysłowców i polityków. Blisko z nią związana była bankierska rodzina Morganów a także Rockefellerowie (think-tank organizacji nazywa się The David Rockefeller Studies Program). Biorąc pod uwagę rozmaite deklaracje CFR, można uznać, że celem organizacji jest stworzenie globalnego społeczeństwa socjalistycznego pod rządami technokratów. Z CFR związani byli w zasadzie wszyscy amerykańscy powojenni prezydenci, sekretarze stanu i obrony, szefowie CIA oraz wyżsi dowódcy wojskowi. Organizacja wydaje dwumiesięcznik ?Foreign Affairs?.

(...)

Wyświetlony 4126 razy
Zaloguj się, by skomentować

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.