Antoni Lenkiewicz

Antoni Lenkiewicz

Obok gen. Leopolda Okulickiego jest jednym z najbardziej wybitnych, ofiarnych i zarazem tragicznych bohaterów Polskiego Państwa Podziemnego. Jako szef KeDywu (Kierownictwa Dywersji) Armii Krajowej dowodził największymi akcjami bojowymi i należał do najważniejszych ludzi w strukturach podziemia. Po wojnie osądzony i skazany na śmierć za rzekomą współpracę z faszystami, został zamordowany przez władze sowieckiego w Polsce namiestnictwa.

wtorek, 31 sierpień 2010 19:44

Bohater dwóch narodów

W marcu 2005 r. przypada 260. rocznica urodzin tyleż sławnego, co mało znanego bohatera Polski i Ameryki. W USA nazywany jest "ojcem kawalerii amerykańskiej" i należy do najsławniejszych Polaków. W nazwach ponad 200 miejscowości i w znacznie większej ilości nazw mostów, autostrad, szkół, klubów itp., przywoływane jest jego nazwisko. Nie znaczy to jednak, że Amerykanie mają jakąś szerszą wiedzę o Pułaskim. Trzeba, niestety, dodać, że z polską świadomością na ten temat nie jest lepiej.

poniedziałek, 30 sierpień 2010 10:23

Pokonać raka! Profesor Stanisław Burzyński

Papież Jan Paweł II w homilii wygłoszonej 2 czerwca 1979 r. powiedział między innymi: Dzieje narodu zasługują na właściwą ocenę wedle tego, co wniósł on w rozwój człowieka i człowieczeństwa, w jego świadomość, serce, sumienie. To jest najgłębszy nurt kultury.

Bernard Antoni Adamecki (1897-1952)

W swojej lotniczej specjalności był pułkownikiem, ale w Komendzie Głównej Armii Krajowej pełnił funkcje generalskie. 

Był ostatnim dowódcą Armii Krajowej - tym, który za wierność ideałom niepodległości Polski zapłacił męczeńską śmiercią w więzieniu sowieckim. Pochodził z biednej, ale oświeconej rodziny chłopskiej. Jego ojciec Błażej Kicka ożenił się z Anną Korcyn. Żona wniosła w wianie osiem hektarów ziemi we wsi Okulice koło Bochni. Pozycja średniozamożnego gospodarza skłoniła Błażeja do zmiany nazwiska na Okulicki. W tychże Okulicach 11 listopada 1898 r. urodził się syn, który otrzymał imię Leopold.

poniedziałek, 17 maj 2010 18:17

Encyklopedia Solidarności (1976-1989)

Jednym z bardzo ważnych wydarzeń w historii Polski XXI wieku były wybory w 2005 roku, w których Polacy wybrali zarówno prezydenta, jak również większość parlamentarną, dążących do stworzenia państwa solidarnego. Niesporną słabością tych wyborów była, niestety, niska frekwencja, która tylko w wyborach prezydenckich przekroczyła nieznacznie 50% uprawnionych do głosowania. Gdy w r. 2006 obchodzona była 25. rocznica powstania wielkiego Ruchu Solidarność, który miał ogromny wpływ nie tylko na sytuację w Polsce, ale również w Europie i w świecie, okazało się, że wiedza Polaków o Solidarności jest znikoma, pełna zakłamań i przemilczeń.

piątek, 19 luty 2010 14:03

Psie Pole - po 900 latach

Rok 2009 obfituje w ważne rocznice nie tylko polskich, ale również europejskich dziejów. Jedną z najważniejszych jest niewątpliwie 70. rocznica niemiecko-sowieckiej agresji na Polskę we wrześniu 1939 r. i wypowiedzenie wojny III Rzeszy Niemieckiej przez Wielką Brytanię i Francję. Rozpoczęło to II wojnę światową, najbardziej krwawą i zbrodniczą w dziejach świata. Ta rocznica ma również to znaczenie, że będą mogli w niej uczestniczyć ci, którzy w zmaganiach wojennych brali osobisty udział.

Boże igrzysko

Brytyjski historyk Norman Davies napisaną przez siebie historię Polski nie bez podstaw zatytułował ?Boże igrzysko?. W dziejach Polski, tak zresztą jak we wszystkich innych państwach chrześcijańskich, niepoślednią rolę odgrywali kardynałowie i biskupi katoliccy. Nie tylko we Francji, ale również w skali ogólnoeuropejskiej wybitnym politykiem był kardynał Armand Jean Richelieu (1585-1642).

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.