czwartek, 29 wrzesień 2011 01:54

Polska - początek drogi

Napisane przez

Polska jest krajem bez przyszłości. Przed Polakami nie ma żadnej pozytywnej perspektywy. Takimi myślami polityków i zwykłych ludzi rozpoczyna swój tekst Józef Białek w czerwcowej ?Opcji??. Pyta również: Czy jesteśmy skazani na klęskę? Jakie są jej przyczyny i czy jest szansa na wyjście z impasu? I daje pozytywną odpowiedź, aby spotkać się z krytycznymi odpowiedziami. Teraz ja zadaję pytanie: Czy krytycy Józefa Białka mają rację?

Lewica, prawica i państwo

Swój tekst Józef Białek rozpoczyna od państwa, prawicy i patriotyzmu. Jest za państwem-minimum, za likwidacją lewicy i prawicy oraz za zastanowieniem się nad patriotyzmem.

Zgadzam się z tym, że mówiąc o państwie, operujemy idiotycznymi XIX-wiecznymi koncepcjami państwa. Wiek ten był wiekiem wyrosłym z Oświecenia. Stworzył zbrodnicze teorie, które sprawdzono praktycznie w XX wieku. Państwa narodowe są tworem myśli filozoficznej i politycznej sprzed stu kilkudziesięciu lat.Co to spowodowa­ło, wszyscy żyjący w poprzednim stuleciu doświadczyli na własnej skórze. Oprócz państw narodowych występują jeszcze korporacje, które były podstawą funkcjo­nowania socjalistycznego, faszystowskiego państwa włoskiego.

Podobnie jest z pojęciami ?lewica?, ?prawica?. Z tym że w zaciemnianiu między nimi różnicy, oprócz mediów i hi­storyków, największy udział mają partie polityczne. Główny ideolog Kominternu, Willie Munzenberg, wynalazł i wprowadził do praktyki politycznej stalinizmu koncept antyfaszyzmu, a także związany z nim koncept faszyzmu, do którego wrzucono prawicę. Tak więc narodowy socjalizm to faszyzm, tym bardziej prawica to także faszyzm. Na jednym tylko przykładzie można zobaczyć, jaką prawicą jest naro­dowy socjalizm. W punkcie 17 ?Program NSDAP? (Narodowosocjalistycznej Nie­mieckiej Partii Robotniczej) mówi: Żądamy (?) uchwalenia prawa konfiskaty ziemi na cele społeczne bez odszkodowania.

Myślę, że kłamcy, którzy są tubą nieist­niejącego już Kominternu, od historyków po część mediów, powinni odszczekać kłamstwo mówiące, że NSDAP to partia prawicowa. Do tego można dodać dzia­łalność samych partii. Przykładem Unia Polityki Realnej z Dąbrowy Górniczej, która do ostatnich wyborów lokalnych poszła z Platformą Obywatelską. Sama zaś Platforma za koalicjanta w wielu miejscach ma Sojusz Lewicy Demokratycznej.

I tu zgadzam się z Józefem Białkiem, że dla współczesnych polityków te pojęcia do niczego nie są potrzebne. A ludzie je mają gdzieś. Więc można z nich spokojnie zrezygnować.

III RP

O niej nie będę pisał, zastanowię się tyl­ko nad słowem ?totalitaryzm?. Kopaliński: (PAŃSTWO) TOTALITARNE charakte­ryzujące się charyzmatycznym, otaczanym kultem przywódcą i ideologią, której wyra­zicielem jest aparat informacyjno-propa­gandowy (?). Podporządkowujący życie i prawa obywateli biurokratycznemu (?) uciskowi.

?Słownik współczesnego języka pol­skiego?: totalitaryzm ? system organizacji państwa zmierzający do rozciągnięcia kontroli nad całością życia politycznego, społecznego, kulturalnego.

(...)

Wyświetlony 2321 razy
Zaloguj się, by skomentować

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.