Nr 5/113, maj 2011 r.

Nr 5/113, maj 2011 r.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.

niedziela, 01 maj 2011 23:21

Od Redakcji

Napisane przez
Konstytucja 3 maja, przed 220 laty, była przedostatnim suwerennym dokonaniem I Rzeczypospolitej. Podjęte wówczas zasadnicze reformy państwa przyszły za późno, by powstrzymać upadek. Ogrom nieszczęść zbiorowych i indywidualnych, które wynikły z tego opóźnienia, przekracza możliwości oszacowania, bilans nie jest zresztą zamknięty nawet dziś jeszcze. Konieczność podjęcia reformy państwa i obecnie jest oczywistością, a jednak zamiast podjąć wysiłek, choćby tylko na razie intelektualny, w tym kierunku, zajmujemy się jako naród sprawami drugorzędnymi, tematami zastępczymi. Zanika ? również w klasie politycznej, a może przede wszystkim w niej ? poczucie odpowiedzialności za wspólnotę i za jej przyszłość. Żyjemy codziennością, nie podnosimy głów. Otrzeźwienie, które na pewno nastąpi, oby znów nie przyszło za późno. W numerze tym wskazujemy na ważny, finansowy wymiar kryzysu, w który obecnie dziarsko wkraczamy.
niedziela, 01 maj 2011 23:17

Przejedli dziada, przejedzą wnuka

Napisane przez
Najniebezpieczniejszym i niewłaściwym źródłem dochodów jest zaciąganie pożyczek, gdy nie ma się pewności, skąd czerpać na opłatę procentów. Taka gospodarka wydaje się ponętna, ponieważ odsuwa moment klęski, w rzeczywistości zaś tylko ją powiększa i pogłębia otchłań upadku. Jacques Necker
niedziela, 01 maj 2011 23:11

Wszyscy żyjemy na kredyt

Napisał
Nawet osoby, które nie zaciągały nigdy kredytu, są nim obciążone pośrednio poprzez zadłużenie sektora publicznego. Zadłużenie polskiego sektora finansów publicznych na koniec 2010 roku wyniosło około 765,8 mld zł (na koniec 2009 roku było to 658,8 mld zł), czyli było o 52,5 proc. wyższe niż na koniec 2007 roku, kiedy wynosiło około 502 mld zł. Oznacza to, że poprzez kredyty sektora publicznego przeciętny Polak na koniec 2010 roku zadłużony był na 20 tys. zł (na koniec 2009 roku ? 17,3 tys. zł)!
niedziela, 01 maj 2011 23:02

Rolowanie Polaków

Napisane przez
Według GUS dług publiczny naszego państwa wzrósł z 529 mld w 2007 r. do 747 mld na koniec 2010 r. Uwzględniając, niewliczane do długu przez rząd, miliardowe kredyty zaciągnięte przez spółki publiczne, m.in. Krajowy Fundusz Drogowy, rząd zapożyczył Polaków na co najmniej 300 mld zł. W marcu NBP podał, że zadłużenie zagraniczne państwa (sektor publiczny, prywatny i bankowy razem) wzrosło od 2007 r. o 356 mld zł i na koniec 2010 r. wynosiło 925,4mld zł. Ta ostatnia kwota jest przedmiotem troski naszych wierzycieli.
niedziela, 01 maj 2011 22:53

Bal na zielonej wyspie

Napisane przez
Islandia i Grecja zbankrutowały. Podobnie gospodarka Irlandii. Budżet Portugalii właśnie się rozpada. Finanse Hiszpanii ledwo dyszą. Nikt nie pyta, które z europejskich państw odegra rolę kolejnej kostki domina, wszyscy spekulują, kiedy do tego dojdzie. Podobno bukmacherzy przyjmują już zakłady.
niedziela, 01 maj 2011 22:49

Życie na kredyt

Napisał
Jest lekkie, łatwe i przyjemne. Do czasu, kiedy trzeba go spłacać. Tu jednak następuje pierwsza selekcja należnych egzekucji. Przede wszystkim jest ona najbardziej surowa i bezwzględna w stosunku do najbiedniejszych. Nie możesz spłacić skromnej kilku tysięcznej pożyczki zaraz wkracza komornik i zajmuje wszystko, co jest niezbędne do życia. W ten sposób ilość osób bezdomnych stale wzrasta.
niedziela, 01 maj 2011 22:43

Zaspaliśmy

Napisane przez
Wobec przyjętej ostatnio prawie jednogłośnie przez sejm (a na szczęście poprawionej przez senat) nowelizacji Ustawy o Radiofonii i Telewizji śmiało rzec można, że zarówno partie opozycyjne, jak i środowiska wolnościowe sromotnie zaspały.
niedziela, 01 maj 2011 22:38

Nieoficjalny Główny Geolog Kraju (GGK)

Napisał
Formalnie jest jeden Główny Geolog Kraju w osobie dr Henryka Jacka Jezierskiego, który z dniem 26 listopada 2007 roku objął to stanowisko jako podsekretarz stanu w ministerstwie środowiska.
niedziela, 01 maj 2011 22:32

Rok księdza Sedlaka w Radomiu

Napisane przez
Radomscy radni złożyli w radzie miejskiej propozycję uchwały, aby rok 2011 został uznany rokiem księdza Włodzimierza Sedlaka. Propozycja została uchwalona jednogłośnie. Radomscy radni uhonorowali w ten sposób księdza, który był przychylnie nastawiony do komunistycznych władz i zasiadał w utworzonej przez komunistów Gminnej Radzie Narodowej w Siennie.

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.