nr 9/117, wrzesień 2011 r.

nr 9/117, wrzesień 2011 r.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.

środa, 31 sierpień 2011 20:26

Od Redakcji

Napisane przez
Wielkimi krokami nadchodzą kolejne wybory parlamentarne, które zadecydują o tym, kto w najbliższych czterech latach będzie żył, bawił się i okupował nas za nasze pieniądze. Oczywiście, nadchodzące wybory wyłonią jedynie część nadzorującego nas jaśniepaństwa ? część już została dobrana w wyniku wyborów samorządowych, na sporą część zaś w ogóle nie mamy wpływu, czy to dlatego, że wybierają ich za granicą, czy też po prostu dlatego, że musimy wyżywić nie tylko tych, których z pokorą sami sobie wybieramy, ale także tych, którzy wybierają się sami ? i nam sugerują wybory. W każdym razie ze względu na fakt, że karuzela stanowisk i apanaży zatoczy zaraz kolejne koło, jednych zabierając na pokład, innych wyrzucając w siną dal, w sztabach partyjnych panuje olbrzymie podniecenie. Wiąże się ono z tzw. układaniem list, rzeczą w tej chwili w naszej młodej demokracji najważniejszą. Wiadomo, że wszyscy zainteresowani…
środa, 31 sierpień 2011 20:12

Koniec dzieciństwa

Napisane przez
Co jest podstawową cechą ustroju totalitarnego? Wbrew pozorom nie jest nią przemoc. Przemoc jest jedynie narzędziem do realizacji rzeczy dużo bardziej istotnej: absolutnej władzy nad jednostką, jej życiem, własnością i ? o czym się często zapomina ? rodziną. Państwo staje się totalitarne nie wówczas, gdy w sposób pełny wykorzystuje tę władzę, ale dużo wcześniej ? gdy ustanawia takie prawo, w świetle którego może z tej władzy korzystać.
środa, 31 sierpień 2011 20:00

Margines został uznany za normę

Napisane przez
Z Tomaszem Elbanowskim, prezesem Stowarzyszenia Rzecznik Praw Rodziców rozmawia Stanisław Żaryn W ostatnim czasie w Polsce doszło do uchwalenia tzw. ustawy przemocowej, ustawy o Systemie Informacji Oświatowej oraz obniżenia obowiązku szkolnego. Zmiany te dotyczą edukacji i wychowania dzieci. Wszystkie rozbudowują kompetencje państwa w tym zakresie. Czy można już mówić, że w Polsce rodzice przestają być podmiotem i decydentem w procesie wychowywania swoich dzieci? Wszystkie te ustawy, choć trudno tu mówić o zamierzonym działaniu, prowadzą do ubezwłasnowolnienia rodzica-obywatela względem władzy. Dobrze ilustruje to przykład kobiety, która zgłosiła się do nas z prośbą o pomoc. Z powodów zdrowotnych przestała posyłać dziecko na zajęcia w zerówce. Szkoła postawiła sprawę na ostrzu noża i teraz tej kobiecie grozi ograniczenie praw rodzicielskich. Nie było tam patologii, a matka była w kontakcie ze szkołą. Jedynym powodem interwencji jest uchybienie przepisom.
środa, 31 sierpień 2011 19:52

Młodzieży chowanie

Napisał
Próby wprowadzenia obowiązku szkolnego dla dzieci od lat sześciu są kolejnym działaniem mającym na celu sparaliżowanie wszelkiej opozycji. Pozornie wydaje się, że obowiązek szkolny, taki czy inny, nie ma nic wspólnego z aktualną rozgrywką na arenie politycznej. Tymczasem jest dokładnie odwrotnie.
środa, 31 sierpień 2011 19:40

Dehumanizacja szkoły

Napisane przez
Szkoła jest instytucją, w której z konieczności musi dokonywać się pewna depersonalizacja funkcjonujących w jej ramach osób. Instytucja szkoły polega bowiem na tym, że wychowanie i kształcenie dzieci i młodzieży powierza się osobom obcym, przy czym liczba uczniów zwykle znacznie przewyższa liczbę pracujących w szkole nauczycieli.
W wakacje 2011 roku oświatowe prawo stanu Minnesoty regulujące edukację domową (homeschooling) zmieniło się na lepsze. Krótko mówiąc: władza wymaga od rodziców mniej niż przed zmianą prawa. I choć przyzwyczajonemu do publicznego i szkolnego kształcenia umysłowi trudno to pojąć, naprawdę nie ma się czemu dziwić.
Minęło 20 lat, odkąd traktat pomiędzy Polską a Niemcami o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy wraz z traktatem granicznym stał się prawnym i politycznym faktem. To już odpowiedni dystans czasowy, wzbogacony doświadczeniami płynącymi z praktycznej realizacji, by można było obiektywnie ocenić jego skutki na całokształt relacji polsko-niemieckich.
środa, 31 sierpień 2011 19:15

Dlaczego Lepper musiał umrzeć?

Napisane przez
Lepper nie żyje. Miał problemy. Był odrzucony i przegrany. Długi dławiły rodzinę i partię. A Ty, czytelniku, miewasz problemy finansowe? I z tego powodu chcesz się zabić?
środa, 31 sierpień 2011 18:54

Przyszłość pieniądza

Napisał
Światowy kryzys finansowy i kryzys wspólnej europejskiej waluty wywołują w Niemczech wielkie polityczno-intelektualne emocje, nic zatem dziwnego, że w ostatnim roku nastąpił tam prawdziwy wysyp książek poświęconych obecnemu systemowi pieniężnemu i jego przyszłości. Zaprezentujmy tu kilka z nich.

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.