czwartek, 29 grudzień 2011 19:30

Koalicja Obywatelska przeciw dyktatowi Berlina

Napisał

W ostatnim czasie na niemieckiej scenie politycznej ożywioną działalność rozwija założona w 2007 roku Koalicja Obywatelska (Zivile Koalition), ponadpartyjna organizacja podkreślająca mocno swoją finansową niezależność od państwa. Chce ona być oddolną grupą nacisku działająca na rzecz zasadniczych reform społecznych, gospodarczych i politycznych. Przewodniczącą Koalicji Obywatelskiej (KO) jest adwokatka Beatrix von Storch, którą wspiera mąż, Sven von Storch.

 

Reformy, za którymi opowiada się Koalicja Obywatelska, mają być oparte na wartościach chrześcijańskich, mieszczańskich i liberalnych (wolnościowych), podstawą jej działania jest chrześcijańska koncepcja rodziny i człowieka ? wolnego i odpowiedzialnego za swoje życie i czyny, biorącego na siebie również cząstkę odpowiedzialności za bliźnich i dbającego o dobro całego narodu. KO skupia w swoich szeregach tych, którzy nie chcą się już dłużej biernie przyglądać, jak klasa polityczna poprzez swoje błędy, zaniedbania i niemożności, ciągnie Niemcy w dół. Chce reprezentować tych wszystkich obywateli, którzy uważają, że państwowa biurokracja i klasa polityczna jedynie przeszkadzają im w dążeniu do wolności, dobrobytu, szczęścia i sprawiedliwości.

Niemcy ? zdaniem KO ? znajdują się w poważnym kryzysie, państwo prawa podupada, rządzący bezustannie naruszają prawo i konstytucję, Bundestag stał się zgromadzeniem potakiwaczy, posłowie głos sumienia zastąpili poleceniami płynącymi z klubu poselskiego i partii, Bundesrat to wyłącznie instrument obstrukcji, obsadzanie Trybunału Konstytucyjnego odbywa się według partyjnych parytetów. Polityczna debata nie toczy się w parlamencie, ale w pokojach na zapleczu, w komisjach złożonych z ekspertów, którzy przed nikim nie są odpowiedzialni, albo w głupawych telewizyjnych talk-showach.

W zastraszającym tempie rośnie zadłużenie państwa ? wynosi dziś 1,5 biliona euro. A do tego doliczyć należy długi wynikające z obietnic i zobowiązań zapisanych w ustawach (ubezpieczenia socjalne, roszczenia emerytalne urzędników). W ciągu dwóch, trzech nadchodzących dziesięcioleci wyniosą one ? według różnych szacunków ? od 4,5 do 6 bilionów euro.

Rozbudowana ponad miarę biurokracja, ogarnięta amokiem rozdawania subwencji i regulowania różnych dziedzin życia, coraz bardziej ogranicza wolność jednostki, hamuje swobodny rozwój obywateli i przedsiębiorstw. Obecny system podatkowy paraliżuje i knebluje niemiecką gospodarkę, zniechęca do inwestowania w Niemczech. Nic dziwnego, że tylu młodych ludzi odwraca się plecami do ojczyzny; z różnym nasileniem trwa emigracja z Niemiec młodych naukowców, inżynierów, techników, niewidzących w kraju dla siebie perspektyw życiowych.

Koalicja Obywatelska chce, aby w Niemczech praca, wysiłek, osiągnięcia, wydajność, produktywność znowu się opłacały. Dlatego postuluje: ograniczenie władzy kartelu partyjnego poprzez zastąpienie ordynacji proporcjonalnej większościową, powrót do zasady ścisłego rozdziału władz oraz do litery i ducha konstytucji, publiczne ujawnienie rzeczywistego stanu zadłużenia państwa, konsekwentne redukowanie zadłużenia, ustanowienie konstytucyjnego zakazu zadłużania się rządu i innych instytucji publicznych, zniesienie arbitralnego i niesprawiedliwego systemu podatkowego, wprowadzenie niskiego, prostego, przejrzystego i sprawiedliwego opodatkowania, natychmiastową likwidację niezliczonych a zupełnie zbędnych i szkodliwych ustaw, przepisów i zarządzeń, czyli likwidację biurokratycznego socjalizmu w Niemczech. Państwo powinno zostać ograniczone do swoich podstawowych kompetencji. Niemcy potrzebują oszczędności budżetowych, a zarazem uwolnienia dynamiki gospodarczej dławionej przez aparat partyjno-państwowy. Należy zatrzymać propagowanie i promowanie przez tenże aparat modeli życia, których upowszechnienie prowadzi do demograficznej katastrofy. Równocześnie należy zredukować obciążenia finansowe rodzin, ponieważ niezależna, silna i trwała rodzina jest fundamentem społeczeństwa.

KO uważa, że polityka oświatowa obecnej klasy rządzącej zagraża przyszłości młodego pokolenia. Niemiecki system edukacji utracił swój dawny blask i coraz powszechniejsza staje się opinia o niskim poziomie nauczania na wszystkich szczeblach systemu szkolnictwa, niszczonego przez ideologię urawniłowki. Dlatego potrzebna jest głęboka reforma systemu edukacji.

(...)

Wyświetlony 2009 razy
Więcej w tej kategorii: « Dziedzictwo Życie prywatne na tacy »
Zaloguj się, by skomentować

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.