Wydrukuj tę stronę
czwartek, 29 grudzień 2011 19:43

Oblicza Temidy

Napisane przez

W Paryżu, Warszawie i Wrocławiu miały niedawno miejsce różne reakcje ?stróżów? prawa na korupcję oraz malwersację pieniędzy przez osoby publiczne. Największym zaskoczeniem było skazanie byłego prezydenta Francji Jacquesa Chiraca na dwa lata więzienia w zawieszeniu za defraudację środków publicznych i nadużycie zaufania w czasach, kiedy był merem Paryża. Sprawa dotyczyła fikcyjnego zatrudnienia wielu jego kolegów i członków ich rodzin w paryskim Ratuszu w latach 90.

 

W śledztwie prowadzonym przez warszawską prokuraturę dotyczącym korupcji przy informatyzacji MSWiA, po sprawdzeniu przetargów i zamówień przeprowadzanych przez Centrum Projektów informatycznych, CBA zatrzymało kilka osób. Wśród nich byłego dyrektora CPI i jego zastępcę, żonę dyrektora CPI, pracownicę wydziału promocji projektów informatycznych oraz szefa wrocławskiej firmy informatycznej podejrzanego o wręczenie łapówki. Najważniejsze zarzuty, zagrożone karą do 12 lat więzienia, dotyczą przyjęcia i wręczenia łapówki w wysokości 211 tys. zł. Prokuratura dodała, że skala korupcji w związku z projektami informatycznymi realizowanymi w MSWiA może być zdecydowanie większa.

We wrocławskim Sądzie Okręgowym zakończył się w grudniu proces byłego Pełnomocnika Prezydenta ds. Komputeryzacji Urzędu Miejskiego. O tej sprawie pisałem na łamach ?Opcji? szerzej, przypomnę więc tylko najważniejsze fakty.

Wrocławska delegatura NIK przeprowadziła w 2005 r. w Urzędzie Miejskim Wrocławia kontrolę opracowań zleconych firmom zewnętrznym w 2002 r. przez byłego Pełnomocnika Prezydenta do spraw Komputeryzacji Urzędu Miejskiego we Wrocławiu. Kontrolerzy sprawdzili losowo wykonanie 12 z 17 zleconych przez Pełnomocnika zadań. Stwierdzili, że żadne z poddanych ocenie opracowań nie zostało wdrożone i nie było wykorzystywane w Urzędzie Miejskim, a realna wartość opracowań została zawyżona. Wydatki Pełnomocnika Prezydenta były nieefektywne i niegospodarne, ponieważ zamówione opracowania nie znalazły praktycznego zastosowania i nie przyczyniły się do usprawnienia funkcjonowania Urzędu.

Po przeprowadzeniu dodatkowej kontroli działań Pełnomocnika przez Regionalną Izbę Obrachunkową oraz otrzymaniu opinii w tej sprawie od biegłego sądowego Prokuratura przedstawiła Pełnomocnikowi zarzuty w zakresie wyrządzenia gminie Wrocław umyślnie szkody ?wielkich rozmiarów? (dokładnie 1.037.312 zł i 60 gr.) i skierowała w czerwcu 2008 r. akt oskarżenia do Sądu Okręgowego we Wrocławiu (art. 296 ust. 3 w zw. z art. 296 par. 1 i 2 i inne). Były Pełnomocnik Prezydenta Wrocławia oskarżony został także o niedopełnienie obowiązków, naruszenie art. 26 ustawy o zamówieniach publicznych; przekroczenie uprawnień, zatwierdzanie faktur wystawionych przez wykonawców bez względu na wartość merytoryczną, nieużyteczności opracowań dla urzędu (żadne zlecenie nie było konsultowane z informatykami Miejskiego Ośrodka Informatyki), potwierdzanie odbioru pracy mimo niewykonania jej w całości; zlecanie zadań firmom zewnętrznym, mimo że prace te mogli wykonać informatycy miejscy (np. zlecenie za 109 000 zł wykonania konwersji informacji z jednej bazy danych do drugiej, podczas gdy miejski informatyk mógł to wykonać w najwyżej kilka dni).

Wiele zarzutów dotyczyło nieprawidłowości w organizowanych przez oskarżonego przetargach, w tym wysyłanie zaproszeń ofertowych tylko do trzech wybranych przez siebie firm. Tak się ?dziwnie składało?, że zwycięzcami tych ?przetargów? były firmy prowadzone przez znajomych oskarżonego, a często podwykonawcami byli członkowie jego rodziny. Zdaniem oskarżyciela działania Pełnomocnika były sprzeczne z obowiązkami określonymi w Ustawie o Finansach Publicznych: Wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz Przedmiotu i warunków zamówienia nie wolno określać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. 

(...)

Wyświetlony 3010 razy
Edward Leszczyński

Najnowsze od Edward Leszczyński

Artykuły powiązane

Zaloguj się, by skomentować

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.