poniedziałek, 27 luty 2012 22:03

Rok dwunasty w dwunastu wiekach polskich dziejów

Napisane przez

Od najdawniejszych czasów starożytności liczba 12 miała szczególne znaczenie. Nie została ona wymyślona przez mędrców, lecz wynika z harmonii całego kosmosu, czasu obrotów ?ciał niebieskich?, cyklów aktywności Słońca i wielu innych zjawisk, w znacznej mierze ciągle niezbadanych.

W licznych kulturach liczba ta wyraża dążenie do zachowania harmonii i osiągnięcia doskonałości. Stąd np. 12 znaków zodiaku w kalendarzach europejsko-semickich i chińskich, 12 bogów olimpijskich, prawo dwunastu tablic (najstarsza kodyfikacja prawa rzymskiego z V w. p.n.e.), 12 miesięcy w kalendarzu, 12 imamów w najważniejszym odłamie islamu szyickiego, 12 gwiazdek na fladze europejskiej.

W Biblii liczba 12 oznacza porządek Boży, doskonałość: 12 braci Józefa, 12 pokoleń Izraela, 12 apostołów i 12 gwiazd w wieńcu Matki Boskiej.

Przywołane poniżej daty to kamyki w mozaice dziejów Polski, która dwunasty już wiek zmaga się z potęgami sąsiadów o zachowanie własnej tożsamości. Zagrożeniem tych wartości były kolejne wcielenia Rzeszy Niemieckiej ? Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego: I Rzeszy (962-1806), II Rzeszy (1871-1918) i III Rzeszy (1939-1945). Wschodnim państwem, usiłującym podporządkować sobie Polskę, było Księstwo Moskiewskie, którego władca Iwan IV Groźny, po upadku Bizancjum w r. 1453, ogłosił Moskwę Trzecim Rzymem i dążył do podporządkowania sobie wszystkich Słowian. Dążenia te realizowali kolejni carowie Rosji, a nie zrezygnowała z nich ani Rosja bolszewicka, ani Rosja współczesna pod rządami Putina.

Mam nadzieję, że przypomnienie zmienności losów w 12 wiekach naszej dramatycznej, a często także tragicznej historii, będzie nie tylko ciekawe, ale krzepiące dla świadomości narodowej.

Rok 912

Na podstawie niespornych już badań historycznych wiadomo, że w tym czasie w państwie Polan władzę sprawował Lestek vel Leszek. Urodził się ok. r. 870-880 i żył do roku ok. 930-940. Był synem Ziemowita (Siemowita), ojcem Ziemomysła (Siemomysła) i dziadkiem Mieszka I (930-992).

Rok 1012

Klęską zakończyła się wyprawa cesarza niemieckiego Henryka II na Polskę. Wojska Bolesława Chrobrego (967-1025) w odwecie zdobyły Lubuszę nad Łabą.

Rok 1112

Gall Anonim ? kronikarz na dworze Bolesława Krzywoustego (1086-1138) rozpoczął pisanie Kroniki Polskiej. Była to pierwsza kronika, napisana w języku łacińskim, przedstawiająca obszernie okres rządów Krzywoustego, z uwzględnieniem zwięźle opisanych rządów wcześniej panujących Piastów.

Rok 1212

W latach rozdrobnienia dzielnicowego, które nastąpiło po śmierci Bolesława Krzywoustego w r. 1138, mimo że nie było koronowanego Piasta, nadal używano określenia Królestwo Polskie. W tym czasie seniorat sprawował Leszek Biały (1184-1227) ? syn księcia krakowskiego, sandomierskiego i mazowieckiego Kazimierza II Sprawiedliwego, wnuk Krzywoustego. W polityce zagranicznej kontynuował linię ojca, przez wiele lat angażując się w sprawy ruskie. W r. 1212 powrócił do rozgrywki o Ruś Halicko-Włodzimierską. W wyniku interwencji zbrojnej zajął pograniczne grody: Stopie, Komow, Ugrowsk i Wereszczyn.

Rok 1312

Książę Władysław Łokietek (1260-1333) dążył do zjednoczenia ziem polskich i uzyskania korony królewskiej. O koronę polską ubiegał się także Jan Luksemburski (1296-1346) ? syn cesarza Rzymskiego Narodu Niemieckiego Henryka VII. Z jego inspiracji doszło w Krakowie do buntu mieszczan pod przywództwem wójta Alberta. Jan Luksemburski współdziałał z Krzyżakami. W tej sytuacji wydawać się mogło, że Łokietek jest bez szans. W r. 1312 stłumił bunt, a w r. 1320 został koronowany przez arcybiskupa Janisława. Od tego czasu Kraków stał się miastem koronacyjnym królów polskich.

Rok 1412

Po zwycięstwie pod Grunwaldem (1410 r.) panowie krakowscy, współdziałając z królem Władysławem Jagiełłą (1362-1434) i wielkim księciem litewskim Witoldem (1352-1430), prowadzili przygotowania do ściślejszego związku Polski i Litwy. Rok później, 2 października 1413 r. w Horodle nad Bugiem zawarta została kolejna (po unii w Krewie w 1385 r. i wileńsko-radomskiej w 1401 r.) unia polsko-litewska. Ustalono, że wielki książę będzie wybierany w porozumieniu z Polakami. 49 rodów litewskich otrzymało wszystkie przywileje polskiej szlachty.

Rok 1512

Rozpoczęła się, trwająca do r. 1522, tzw. II wojna litewsko-moskiewska, stoczona pomiędzy Polską, wspieraną przez Wielkie Księstwo Litewskie, a Wielkim Księstwem Moskiewskim. Wasyl III Srogi, wspierany przez cesarza i Zakon Krzyżacki, najechał ziemie litewskie. W r. 1514 w walnej bitwie pod Orszą nad Dnieprem połączona armia polsko-litewska zadała klęskę liczniejszej armii moskiewskiej. W r. 1522 w Moskwie zawarty został 5-letni rozejm.

(?)

Wyświetlony 2651 razy
Zaloguj się, by skomentować

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.