nr 7-8/127-128, lipiec-sierpień 2012 r.

nr 7-8/127-128, lipiec-sierpień 2012 r.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.

piątek, 06 lipiec 2012 23:52

Paweł Jasienica (1909-1970)

Napisane przez
Był ? obok Artura Śliwińskiego (1877-1953) oraz Stanisława Cata-Mackiewicza (1896-1966) ? jednym z naszych największych historyków-eseistów i popularyzatorów historii w XX wieku. Otarł się też, podobnie jak oni, o politykę polską, choć nie tak ?wielką?, bo premierem nie został, ani emigracyjnym, ani tym bardziej krajowym, nawet jednotygodniowym? Ale dzierżył przez dwa pokolenia ?rząd dusz? ludzi zainteresowanych w mniejszym lub wi?kszym stopniu naszymi narodowymi dziejami.ększym stopniu naszymi narodowymi dziejami.
piątek, 06 lipiec 2012 23:49

Prawdziwa, katolicka Anglia

Napisał
Politycznie poprawny obraz Wysp Brytyjskich jest dość osobliwy. W czasie, kiedy piszę ten artykuł, w mediach głównego nurtu głośno o ?królewskim jubileuszu? żony grecko-duńskiego księcia Filipa, gdy tymczasem o prawowitym królu Anglii, Szkocji i Irlandii Franciszku II pamiętają jedynie ludzie z jakobickiego podziemia. Franciszek II i ?Elżbieta II? to personifikacje dwóch różnych ustrojów, dwóch biegunowo odmiennych wyobrażeń tego kraju ? unii personalnej Anglii, Szkocji i Irlandii pod katolickim królem, potomkiem Stuartów, oraz ?Zjednoczonego Królestwa?, na którego czele stanęli protestanccy uzurpatorzy z Hanoweru.
piątek, 06 lipiec 2012 23:46

Jeden podatek nie wystarczy?

Napisał
Pisałem w czerwcu na tych łamach, że ?obowiązek podatkowy narusza nasze fundamentalne prawa do dysponowania uczciwie zarobionymi pieniędzmi?, tym bardziej w sytuacji, gdy ?podatki są gigantyczne i państwo wydaje połowę tego, co przez cały rok ludzie wypracowali?.
piątek, 06 lipiec 2012 23:40

Grecki "circulus vitiosus"

Napisane przez
W Grecji nie ma jeszcze rządu, ale po Europie rozchodzi się już radosna wieść, że po wyborach parlamentarnych 17 czerwca 2012, Grecja pozostanie jednak w strefie euro i możemy wszyscy odetchnąć z ulgą.
piątek, 06 lipiec 2012 23:12

Przeżuwanie

Napisał
Wedle pewnych opinii współczesną kulturę można określić mianem kultury wyczerpania. To niezłe i dość trafne określenie, ale jest lepsze: kultura przeżuwania.

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.