sobota, 10 maj 2014 03:31

Litewska łamigłówka

Napisał

Jak z jednej strony rozwijać i umacniać sojusz pomiędzy Polską i Litwą, a z drugiej wymusić na niej uznanie obowiązujących w całej UE praw mniejszościowych dla zamieszkujących ją rodaków?

Warszawa widzi lub raczej powinna widzieć w Wilnie jednego z naszych najbliższych sojuszników, polska mniejszość zaś postrzega je jako zagrożenie dla jej tożsamości narodowej. Jest to jedna z podstawowych przyczyn dylematu polskiej polityki zagranicznej i naszej racji stanu: jak oddziaływać na historycznie bliskie nam państwo, by zrealizować oba cele: mieć z nim sojusznicze relacje i zagwarantować respektowanie praw dla rodaków. Praw, które Litwa zobowiązała się przestrzegać, zarówno podpisując stosowne dokumenty z Polską, jak i stając się członkiem UE. Praw, które są przez nią brutalnie łamane i których celem jest lituanizacja tej społeczności lub ?zachęcenie? jej do emigracji.

Sami sobie nie poradzą

Polacy na Litwie są przez Wilno dyskryminowani ze względu na tożsamość narodową, językową, uderza się w ich podstawy materialne, w edukację i rozwój kulturowy. Prześladowania mają coraz częściej charakter wysokich grzywien i rozwiązań prawnych polegających na zmianach w nauczaniu, ograniczeniach w posługiwaniu się językiem polskim i likwidacją polskich szkół. Kwestią stosunkowo rzadko poruszaną przez nasze media jest ciągnąca się od początku wolnej Litwy sprawa manipulacji przy zwrocie majątków zrabowanych przez komunistów i takim dzieleniu okręgów wyborczych, by Polacy mieli jak najmniejszą możliwość objęcia władzy samorządowej. Mamy z tym do czynienia, bez względu na to, jaka opcja polityczna jest w danym momencie u władzy. Obecnej sytuacji nie poprawia fakt, że Akcja Wyborcza Polaków na Litwie (AWPL) współrządzi krajem. To pokazuje, że dysponowanie reprezentacją parlamentarną, powoływanie się na konstytucję litewską, dokumenty międzypaństwowe i prawo międzynarodowe nie wystarczy, by obronić swoje prawa, które w innych krajach uznawane są za normę.

(...)

Wyświetlony 1557 razy
Zaloguj się, by skomentować

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.