piątek, 07 listopad 2014 00:00

Podmuchy pustynnej burzy

Napisał

Od kiedy Bliski Wschód stał się zapalnym punktem świata? Można powiedzieć, że od zawsze, bo to przecież tam właśnie kształtowały się pierwsze imperia: asyryjskie, perskie, Aleksandra Wielkiego, którego znaczne pozostałości zostały wchłonięte przez Imperium Rzymskie.

Po upadku Cesarstwa Zachodniego na Bliskim Wschodzie pojawiła się nowa religia, która wyzwoliła tam energię, nazywaną przez rosyjskiego historyka Lwa Gumilowa ?pasjonarnością?. Zastanawiając się nad fenomenem imperium Czingis Chana, Gumilow doszedł do wniosku, że takie nagłe przypływy energii ogarniające społeczności wcześniej przez stulecia pogrążone w letargu są następstwem wpływów kosmicznych. Wszystko to oczywiście być może, bo przecież to, że w dzień jest jasno, a w nocy ciemno, że w zimie jest zimno, a w lecie ciepło, że pory roku następują po sobie z zadziwiającą regularnością ? wszystko to jest następstwem wpływów kosmicznych, więc dlaczegóż spod tych wpływów miałaby być wyjęta pasjonarność? Zwłaszcza w przypadku religii, jakie pojawiały się na Bliskim Wschodzie, niepodobna wpływów kosmicznych wykluczyć, jako że wszystkie one odwołują się przecież do rzeczywistości pozaziemskiej, a więc przynajmniej w tym sensie kosmicznej.

Na Bliskim Wschodzie pojawiają się więc religie, które ? po pierwsze ? wprowadzają podział na ten i tamten świat, następnie doprowadzają do rozróżnienia w człowieku ciała i duszy, w której odkrywają cechę nieśmiertelności ? i tak dalej. Odkrycie duszy nieśmiertelnej sprawia, że ludzie zaczynają traktować sprawy związane z tamtym światem jako równie ważne, a właściwie ważniejsze, niż sprawy związane ze światem tym, bo one mają charakter przemijający, podczas gdy tamte ? wieczny. Waga spraw tamtego świata i ich skomplikowany charakter wymaga objęcia ich stałym administrowaniem, co doprowadza do pojawienia się aparatu administrującego religią, który również stoi na straży świętych tajemnic i je objaśnia. Rodzi to konieczność uregulowania stosunków między administracją tego i tamtego świata, które każda religia reguluje nieco inaczej, co w efekcie doprowadza do napięć między nimi ? a ponieważ religie są istotnym elementem cywilizacji, bo właśnie one determinują co najmniej dwa, a właściwie co najmniej trzy spośród pięciu kategorii quincunxa cywilizacyjnego (dobro, prawda, piękno, zdrowie i dobrobyt), cywilizacje zaś ze sobą walczą, no to pojawianie się kolejnych religii siłą rzecz doprowadza do starć między nimi. Dotyczy to również, a może nawet przede wszystkim trzech religii monoteistycznych: mojżeszowej, chrześcijańskiej i muzułmańskiej.

Religia chrześcijańska wyparła z Imperium Rzymskiego dawną religię pogańską, a jej wyznawcy zdominowali politycznie nie tylko obszar dawnego Imperium, ale również znaczne obszary świata. Jednak w VII wieku po Chrystusie, za sprawą Mahometa, który uznał się i został uznany przez swoich wyznawców za Proroka, pojawia się na Bliskim Wschodzie nowa religia. Jej wyznawcy, pod przewodnictwem kalifów, czyli następców Mahometa, którzy administrowanie tym i tamtym światem połączyli w jeden pion, w wieku VII i VIII podbijają coraz to nowe terytoria, opanowując i islamizując nie tylko obszar Bliskiego i Środkowego Wschodu aż po granice Indii, ale również Północną Afrykę i Półwysep Iberyjski.

Próby wyparcia muzułmanów z Bliskiego Wschodu, a przynajmniej z jego części w postaci Palestyny, nie mają trwałego charakteru, w następstwie czego ustalają się granice między światem chrześcijańskim a muzułmańskim. W pewnych momentach świat chrześcijański przejmuje od świata muzułmańskiego niektóre terytoria, jak np. Półwysep Iberyjski w ramach tzw. rekonkwisty, która zakończyła się w roku 1492, tym samym, w którym wysłannik korony hiszpańskiej Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę, a z kolei w innych momentach muzułmanie napierają na świat chrześcijański, jednak są skutecznie powstrzymywani pod Lepanto w roku 1571 i wreszcie na długo, bo aż do dnia dzisiejszego ? pod Wiedniem w roku 1683.

(...)

Wyświetlony 3895 razy
Zaloguj się, by skomentować

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.