Nr 3/136, lipiec 2014 r.

Nr 3/136, lipiec 2014 r.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.

poniedziałek, 11 sierpień 2014 11:46

Wojna z łacińską cywilizacją

Napisał
Mam dla państwa dobrą wiadomość ? powiedziała w 1989 roku w telewizji Joanna Szczepkowska ? 4 czerwca upadł komunizm. Cóż takiego zatem ?upadło? 4 czerwca?
poniedziałek, 11 sierpień 2014 11:41

Nauczyciele szkół katolickich atakują Kościół

Napisała
Archidiecezja Cincinnati wprowadziła nowe kontrakty dla osób zatrudnionych w szkołach katolickich. Choć szkoda, że stało się to dopiero teraz, możemy na tym skorzystać. Warto wzmocnić katolickie szkoły i uczelnie wyższe, upewniając się o przekonaniach zatrudnianego w nich personelu.
poniedziałek, 11 sierpień 2014 11:39

Zabobony człowieka XXI wieku

Napisane przez
Aby zrozumieć kulturę dzisiejszego Zachodu trzeba koniecznie zrozumieć, czym jest i skąd wywodzi się światopogląd New Age. Konkurentem chrześcijaństwa wcale bowiem nie jest dziś ateizm, lecz zabobon. Człowiek nie jest w stanie żyć bez transcendencji. Gdy więc przestaje wierzyć w Boga, zaczyna wierzyć w cokolwiek. Współczesna neoliberalna kultura, która zdominowała społeczeństwa zachodnie, eliminując chrześcijaństwo ze swego głównego nurtu, doprowadziła do duchowego głodu. W tę duchową próżnię wsączają się różnego rodzaju wierzenia. Ale są też operatorzy stymulujący ten proces. Środowiska skupione wokół instytucji zapewniających sobie ciągłość działania już przez kilkanaście pokoleń, które od ponad dwóch stuleci wytrwale pracują nad zastąpieniem w Europie chrześcijaństwa duchowościami.
poniedziałek, 11 sierpień 2014 11:33

Dodajemy odwagi pozostałym

Napisał
Z Piotrem Doerre, redaktorem naczelnym portalu PCh24.pl, rozmawia Aleksander Kłos Od momentu swego powstania chrześcijaństwo toczy duchową, a często i fizyczną walkę z wrogami Chrystusa, którego ziemskie życie było notabene swoistą prefiguracją historii Kościoła.
poniedziałek, 11 sierpień 2014 11:30

Coraz mniej chrześcijan w Izraelu

Napisał
Z ojcem Jerzym Krajem rozmawia Tomasz Cukiernik Ślady Jezusa w Ziemi Świętej do dzisiaj są odczuwalne tylko dla tych osób, które przybywają tutaj choćby z nikłą, ale prawdziwą wiarą ? mówi ojciec Jerzy Kraj, franciszkaninem z Kustodii Ziemi Świętej, dyrektor Chrześcijańskiego Centrum Informacyjnego w Jerozolimie.
poniedziałek, 11 sierpień 2014 11:28

Personalizm w służbie dechrystianizacji

Napisane przez
Podczas zgromadzenia zamykającego II Sobór Watykański Paweł VI stwierdził, że ?religia Boga, który stał się człowiekiem, spotkała religię (bo jest taką w istocie) człowieka, który czyni się Bogiem?. Te kilka brutalnych słów prawdy o soborze doskonale oddaje jego istotę ? próbę pojednania Kościoła katolickiego z liberalizmem. Zamysł ten stał się jednocześnie kierunkiem, w którym podążył posoborowy Kościół, a którego skutkiem jest pogłębiający się kryzys objawiający na wszystkich płaszczyznach życia Kościoła ? od masowej apostazji poprzez upadek moralności, malejącą liczbą powołań kapłańskich przy jednoczesnej dezercji ze stanu kapłańskiego, na zamykaniu świątyń kończąc.
poniedziałek, 11 sierpień 2014 11:20

Zagrożenia neomanicheizmem

Napisał
Walka z jedynym i prawdziwym Bogiem musi biegnąć wpierw drogą zakwestionowania czy zanegowania możliwości Jego obecności w ludzkim świecie. To zaś dokonuje się poprzez ludzkie ciało, poprzez właściwą mu prokreacyjną moc. Dzięki swojej mocy rodzicielskiej człowiek współuczestniczy w Bożym dziele stwarzania człowieka ? Bożego obrazu! Oprócz tego chrześcijaństwo różni się od innych religii swoją wiarą w zmartwychwstanie ciała, wiarą w obiecane Boże życie, ale włącznie z ciałem. Ciało zatem w chrześcijaństwie to miejsce szczególne zainteresowania Boga, miejsce szczególne Jego uszanowania lub nieuszanowania.
poniedziałek, 11 sierpień 2014 11:07

Na początku był modernizm

Napisał
Drugi Sobór Watykański był głównym wydarzeniem w Kościele XX wieku. Przede wszystkim położył on kres wrogości między Kościołem a modernizmem potępionym na Soborze Watykańskim Pierwszym. Wręcz przeciwnie: Ani świat nie jest królestwem zła i grzechu, są to wnioski wyraźnie osiągnięte przez Vaticanum II ? ani Kościół nie jest jedynym schronieniem dla dobra i cnoty. Modernizm był przez większość czasu reakcją na niesprawiedliwość i nadużycia, które dyskredytują godność i prawa człowieka. Sobór Watykański II oficjalnie uznał, że zaszły zmiany i zaznaczył potrzebę takich zmian w swoich dokumentach. (Kardynał Oskar Mariadiaga)
poniedziałek, 11 sierpień 2014 10:58

Wolnomularze i Kościół

Napisane przez
Masoneria, określana niekiedy bardziej z polska mianem wolnomularstwa, to temat od dawna rozpalający umysły i budzący wiele namiętności. Czym więc jest owo wolnomularstwo?

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.