sobota, 28 maj 2016 23:24

Korekcyjno-naprawczy program gospodarczy. Promocja eksportu i gospodarki

Napisane przez

Dofinansowanie prowadzonej przez firmy promocji eksportowej danego producenta lub wyrobu powinno dotyczyć wyłącznie firm z kapitałem polskim, a w żadnym przypadku nie może obejmować firm zagranicznych działających w naszym kraju.

Pozorność promowania eksportu

Programowanie polskiego eksportu jest prowadzone w kilku departamentach Ministerstwa Gospodarki i w innych różnych instytucjach i podmiotach gospodarczych. W Ministerstwie Gospodarki istnieje Departament Instrumentów Wsparcia, który zajmuje się promocją eksportu, z dofinansowaniem z puli środków unijnych, choć dokładnie w niewiadomym zakresie i rodzaju, natomiast decyzje o dofinansowanie do wystawianego tzw. paszportu eksportu wydaje już Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Za dofinansowanie promocji i wspierania eksportu ze środków budżetowych państwa odpowiedzialna jest jeszcze inna jednostka, tj. Departament Promocji i Współpracy Dwustronnej Ministerstwa Gospodarki. Kto więc właściwie i profesjonalnie promuje polski eksport – nie wiadomo. Można domniemać, że anonimowo eksport promowany jest jedynie w cyrkulujących dokumentach, co wywołuje samozadowolenie urzędników. W tym dziwnym systemie da się zaobserwować też wiele anomalii i niekorzystnej dla Polski strategii.

Dofinansowanie prowadzonej przez firmy promocji eksportowej danego producenta lub wyrobu powinno dotyczyć tylko i wyłącznie firm z kapitałem polskim, a w żadnym przypadku nie powinno i nie może obejmować firm zagranicznych działających w naszym kraju. Uznaniowość przyznawania środków pomocowych dla firm, które o nie występują, ma obecnie za daleko posunięty stopień dowolności i często wprost pozornej oceny, opartej na tzw. koleżeństwie i długości pracy wnioskodawcy w resorcie czy na jego placówkach zagranicznych. Powstaje więc rażąca asymetria w ocenie przyznawania tej promocyjnej pomocy. Występuje wiele firm, które świadczą usługi promocyjne, objęte rozporządzeniami Rady Ministrów – na konferencje międzynarodowe, certyfikaty towarowe dopuszczające towar do eksportu, branżowe projekty promocyjne i publikacje promujące polskie firmy eksportowe za granicą. Przy okazji zaznaczyć należy, że używany termin „polskie firmy eksportowe” nie odnosi się wyłącznie do firm czysto polskich czy do wszystkich działających w kraju.

Powinien być pilnie opracowany i przedłożony z dostępem dla opinii publicznej, wykaz firm, które otrzymały dofinansowanie z puli pozaunijnej, z podaniem nazwy firmy, nazwy projektu, z krótką charakterystyką zasadności uznania wniosku i przyznanej kwoty dofinansowania za okres ostatnich lat naszego dotychczasowego członkostwa w unijnej wspólnocie gospodarczej. Taka ich analiza jest niezbędna, w nowym okresie wieloletniego budżetu unijnego i w okresie przezwyciężania kryzysu, poszukiwania oszczędności na nieracjonalnym czy na nieefektywnym ich dotychczasowym wydatkowaniu. Konieczna jest reorganizacja służb promocyjnych i eksportowych, ze wskazaniem na zasadność utworzenia jednej służby do spraw eksportu, a może nawet i importu, regulującej i nadzorującej ten śmietnik importowy, który bez żadnego nadzoru i jakiejkolwiek kontroli jakościowej płynie strumieniem do naszego kraju.

Aż się prosi o opracowanie i przyjęcie w polityce gospodarczej programu oszczędności w wydatkach dewizowych, a perspektywicznie uzyskanie dodatniego salda w bilansie handlowym i płatniczym kraju. O tych programach, szczególnie o tym pierwszym, wielokrotnie była mowa w różnych klubach parlamentarnych. Wiadomo jest, że taki program jest konieczny, i że taki program mają prawie wszystkie kraje ościenne, tylko nasz rząd dotychczas go nie skonstruował. Poprzedni ministrowie gospodarki przechwalali się, że taki program oszczędności w wydatkach dewizowych jest realizowany, ale nie miało to żadnego potwierdzenia w realiach.

(...)

Wyświetlony 2111 razy
Zaloguj się, by skomentować

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.