sobota, 20 sierpień 2016 12:28

Przemilczane zbrodnie na Kresach (1939-1941)

Napisał

W maju tego roku w wywiadzie z prof. Krzysztofem Jasiewiczem w książce Piotra Zychowicza „Żydzi” padło stwierdzenie w odniesieniu do stosunków polsko-żydowskich na Kresach w latach 1939-1941: „Jako historycy stajemy przed koniecznością ogromnych badań na temat tego, co się działo na Kresach, ale rozbijamy się o skałę. Nie ma bowiem chętnych do pisania na ten temat (podkr.– J.R.N.). W wielu wypadkach właśnie z obawy przed łatką antysemityzmu”.

Była to opinia absolutnie nieścisła. Od wielu lat istnieją już dwie syntetyczne książki na ten temat. Są to: wydana już w 1999 r. w Warszawie moja książka: „Przemilczane zbrodnie. Żydzi i Polacy na Kresach w latach 1939-1941” oraz wydana w 2001 roku w Warszawie książka prof. Marka Wierzbickiego „Polacy i Żydzi w zaborze sowieckim (Stosunki polsko-żydowskie na ziemiach północno-wschodnich II RP pod okupacją sowiecką (1939-1941)”. Obie książki były jednak niemal całkowicie przemilczane, jako „niepoprawne i niewygodne politycznie” w czasie, gdy starano się jednostronnie atakować polską historię. Wspomniane przemilczenie było tym szkodliwsze, że pokazując całą prawdę o dramatycznych stosunkach z Żydami na Kresach w latach 1939-1941, znaleźlibyśmy mocną odtrutkę na niektóre oszczerstwa Jana Tomasza Grossa. Dodajmy, że rzekomo całkowicie niepodejmowana tematyka stosunków polsko-żydowskich na Kresach była omawiana również w paru znaczących publikacjach autorów polonijnych, których pominął prof. Jasiewicz w swej bibliografii. Myślę tu o niemal całkowicie przemilczanej w Polsce książce Tadeusza Piotrowskiego „Poland’s Holocaust” i o ważnym, obszernym tekście Marka Paula „Jewish-Polish Relations in Sowiet-Occupied Poland 1939-1941”, zamieszczonym w książce: „The Story of Two Shtetls, Bransk and Ejszyszki”).

Jak mordowano Polaków

Nota bene w książce P. Zychowicza „Żydzi” w uwagach na temat antypolskich zachowań Żydów na Kresach od 17 września 1939 r. znajdujemy drastyczne wręcz pominięcia. Jako wyraz antypolskich zachowań autor podaje poprzez cytowanych autorów tylko stawianie bram triumfalnych na cześć Sowietów, całowanie przez Żydów sowieckich czołgów, tworzenie milicji i wyszydzanie klęski państwa polskiego, kuksańce i wyzwiska wobec Polaków prowadzonych do więzień.

Tylko półgębkiem w małym fragmencie jednego zdania Zychowicz pisze o atakach na żołnierzy WP. A przecież chodziło o przemilczaną przez Zychowicza i jego rozmówców bardzo dużą skalę zbrojnej dywersji zbolszewizowanych Żydów przeciw Wojsku Polskiemu we wrześniu 1939 r. i licznych przypadków mordowania Polaków przez Żydów w tym okresie.

(...)

Wyświetlony 1943 razy
Jerzy Robert Nowak

Historyk, publicysta, doktor habilitowany nauk politycznych[1], specjalizujący się w problematyce węgierskiej, tłumacz książek Radomíra Malego.

Zaloguj się, by skomentować

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.