Nr 2/147, czerwiec 2017 r.

Nr 2/147, czerwiec 2017 r.

wtorek, 11 lipiec 2017 21:25

Od Redakcji

Napisał
Gigantyczne przedsiębiorstwa  w XXI wieku zyskały nową chwytliwą nazwę: „korporacji transnarodowych”, czy jest ona trafna? Niektóre cechy tych bytów: globalny zasięg działania, nieujawnione, rozproszone prawo własności, wydają się świadczyć na korzyść tego określenia. Problem, jest jednak bardziej złożony i należałoby go rozpatrywać indywidualnie, w odniesieniu do konkretnych przykładów. Wystarczy zauważyć (co w XXI wieku widać już jasno), że nasz świat, mimo usilnej polityki globalizacji tj. tendencji do umiędzynarodowienia wszelkich stosunków społecznych, nadal pozostaje światem wielobiegunowym, w którym występują różne modele gospodarcze. Przekłada się to również na różnorodność form wielkiej przedsiębiorczości.
poniedziałek, 10 lipiec 2017 21:45

Karząca ręka Ameryki

Napisał
Banki i korporacje można oskarżać o wiele skandali, oszustw, krzywd wyrządzonych społeczeństwom i państwom. Wszystko racja. Ale jest taki policjant, który potrafi im wypisać wysoki mandat i wyegzekwować go. Ten policjant żąda także, by pomagać mu łapać jego wrogów. Pytanie tylko, czy działa dla naszego dobra, czy dla swojego.
poniedziałek, 10 lipiec 2017 21:41

Ład ekonomiczny w świecie wg Benedykta XVI

Napisane przez
Caritas in Veritate to najdłuższa encyklika papieża Benedykta XVI. Opublikowana została w 2009 roku. To jeden z nielicznych dokumentów Kościoła katolickiego w dużej części dotyczący ładu ekonomicznego w świecie. Poniżej – fragmenty encykliki. Mogą się one na pierwszy rzut oka wydawać nieco wyrwanymi z całości, ale dość dobrze obrazują myśl Ojca Świętego. De facto postulują dość radykalne zachowania podmiotów gospodarczych we współczesnym świecie (np. kategoria daru między przedsiębiorstwami). Myśli papieża – gdyby je próbować implementować w życiu ekonomicznym – w pierwszej chwili budzą naturalny sprzeciw przedsiębiorcy. Niemniej po chwili refleksji uznać trzeba, że wiele negatywnych zjawisk życia gospodarczego mogłoby zniknąć, gdyby zalecenia Benedykta XVI były brane serio, np. przez managerów tworzących międzynarodowe korporacje. Wynaturzenia ładu gospodarczego, jakich jesteśmy świadkami, mogłyby zostać znacznie ograniczone.
poniedziałek, 10 lipiec 2017 21:37

Matka wszystkich korporacji

Napisał
Gdy zimą 1600 roku królowa Elżbieta I nadała nowo powstałej Brytyjskiej Kompanii Wschodnioindyjskiej status monopolu, nikt chyba nie przeczuwał, jak wielkie przyniesie to następstwa, nie tylko w dziedzinie handlu, ale również dla modelu całej światowej geopolityki. Korporacja handlowa zyskała, chyba po raz pierwszy w dziejach, niemal nieograniczone uprawnienia gospodarcze, polityczne, a nawet militarne. Skromna firma, zatrudniająca na początku swojej działalności trzydziestu pięciu pracowników, w ciągu następnych lat przekształciła się w stojące ponad prawem i etyką potężne narzędzie kolonizacyjnego wyzysku. Gigant dysponujący dwustutysięczną armią oraz prawem do emisji własnego pieniądza, stosujący wszelkie formy ucisku, nie wyłączając przemocy fizycznej, jakże często posługiwał się formami czysto ekonomicznymi, takimi jak np. wrogie przejęcia gospodarcze całych prowincji (Bengal) i państw (Indie). W krótkim czasie prywatna firma działająca w interesie rządu stała się największą potęgą na subkontynencie indyjskim.
poniedziałek, 10 lipiec 2017 21:32

Nowy dystrybutyzm przeciw korporacjom

Napisał
Korporacje nie są efektem nieuchronnego procesu kumulacji kapitału. Nic takiego nie istnieje, ponieważ ekonomia nie jest teorią małego lub średniego zasięgu z zakresu nauk ścisłych. Z kolei teorie o dużym zasięgu są znacznie bardziej „niezdeterminowane”, niż się powszechnie zdaje. Korporacje zaś to owoc pewnej specyficznej ścieżki zmiany, na jaką weszła kultura zachodnia, kwestionując sensowność cywilizacji chrześcijańskiej. Oczywiście, mamy też korporacje na Dalekim Wschodzie, gdzie niezwykle skutecznie wpasowały się one np. w wysoki kontekst kultury japońskiej, ale nie powinno to dziwić. Korporacje stanowią efekt specyficznej „autorytaryzacji” mentalności obecnej w różnych kulturach. W kulturze europejskiej proces ten dokonywał się najpierw w czasach kryzysu Christianitas, a potem umocnił razem z pogłębianiem procesu instrumentalizacji rozumu i człowieka, a co za tym idzie – dehumanizacji i mechanizacji stosunków społecznych. Niezależnie jednak od miejsca kultura korporacyjna przynosi dramatyczną dezintegrację społeczeństw. Indywidualizm staje się swoistym społecznym autyzmem…
poniedziałek, 10 lipiec 2017 21:28

Jak zatrzymać transfer zysków za granicę?

Napisał
Jeśli międzynarodowym korporacjom stworzy się odpowiednio dobre warunki do reinwestowania przychodów w Polsce, to nie będą transferować zysków za granicę –w rozmowie z Tomaszem Cukiernikiem mówi Jacek Wilk, poseł KNP.
poniedziałek, 10 lipiec 2017 21:19

Walka z Uberem – walką z globalizacją

Napisane przez
Pośród wielkich międzynarodowych korporacji w ostatnich latach bez wątpienia najgłośniej jest o Uberze – firmie mającej siedzibę w San Francisco. Przedsiębiorstwo, które początkowo działało w San Francisco, szybko weszło na rynki innych amerykańskich miast oferując swoim klientom aplikację służącą do zamawiania przewozów oferowanych dotąd przez firmy taksówkarskie.Następnie Uber zadebiutował na zagranicznych rynkach. W chwili obecnej jest obecny w niemal 600 miastach w ponad 70 krajach na świecie. W Polsce Uber działa w największych aglomeracjach kraju – Warszawie, Krakowie, Trójmieście, Wrocławiu, Poznaniu, Pszczynie i w aglomeracji górnośląskiej. Niemal wszędzie, gdzie się pojawił, wywołał masowe protesty „tradycyjnych” przewoźników oraz dyskusje na temat zmian w prawie transportowym. Taksówkarze w wielu europejskich metropoliach blokowali ulice, domagając się reakcji władz na – nielegalne ich zdaniem – działania Ubera i kierowców świadczących usługi przewozowe za jego pośrednictwem. Gdzieniegdzie władze zakazały działalności amerykańskiego przedsiębiorstwa, gdzie indziej trwa…
poniedziałek, 10 lipiec 2017 20:43

Jak Bóg błogosławił Amerykę

Napisała
Rozwój dostatku i bogactwa Ameryki końca dziewiętnastego i początku dwudziestego wieku stanowi powód dumy. Pragmatyczny realizm i „niereligijny” stosunek do pieniądza według protestanckiej logiki kapitalizmu sprawił, że Ameryka, realizując „właściwą drogę wiary”, rozkwitła i stała się świetlaną wyspą – „ziemskim rajem”. Czy rzeczywiście jednak sposób, w jaki powstało „bogactwo narodu”, był błogosławioną i wskazaną przez Boga drogą?
Na początku XIX wieku Wielka Brytania jako pierwsza na świecie ustanowiła jednolity system standardu złota, zgodnie z którym wartość jednej uncji ustalono prawnie na 3 funty 17 szylingów i 10,5 pensa. Ogólnie rzecz ujmując, Bank Anglii zobowiązał się do nabycia / skupu złota w każdej chwili i w każdej ilości po cenie 3 funtów 17 szylingów i 9 pensów oraz do nieograniczonej dostawy złota na rynek po cenie 3 funtów 17 szylingów i 10,5 pensa za uncję. Bank Anglii był wówczas największym na świecie animatorem światowego rynku złota, a jego głównym zadaniem było utrzymanie cen złota na odpowiednim poziomie oraz zapewnienie bezpieczeństwa systemu parytetu złota.

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.