Nr 1/154, marzec 2019 r.

Nr 1/154, marzec 2019 r.

 

przycisk

spis tresci 154

 

przycisk

 

czwartek, 21 marzec 2019 15:24

Od Redakcji - USA kontra UE?

Napisał
Współczesny Zachód, według najbardziej utartych opinii, to twór doskonale zintegrowany. Trudno się dziwić, do niedawna tylko nieliczne, bardziej wnikliwe, media, wychodziły poza raz przyjętą, politycznie użyteczną, narrację. Jest nią wizja jednej około-atlantyckiej rodziny, która zgodnie pracuje nad wprowadzeniem w czyn idei nowego światowego ładu, czytaj wolności, równości i braterstwa wszystkich narodów ziemi. Jakże piękna byłaby taka utopia, niestety nie pasuje ona do obrazu kondycji ludzkiej na przestrzeni dziejów. Tak jak w każdej ludzkiej społeczności, także i w tej „najlepszej z najlepszych”, za kulisami rozgrywa się, jakże banalna walka o dominację.
Dopóki Donald Trump będzie zasiadał w Białym Domu, dopóty pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską panować będzie stan wrogości. Przez wielu analityków stosunków międzynarodowych, a także polityków i dziennikarzy, sytuacja ta postrzegana jest jako anormalna i ekscepcjonalna. Autorzy tego tekstu stoją na stanowisku, że konflikt ten nie powinien nas bynajmniej dziwić, a jedyne co winno zaskakiwać to fakt, że wybuchł tak późno.
Unia Europejska, której Polska jest członkiem, skrzętnie ukrywa swoje uzależnienie i podporządkowanie wobec Ameryki. Przyjrzyjmy się jej początkom i temu, jak po II wojnie światowej europejska jedność została stworzona jako twór nowego globalnego porządku, Pax Americana. Zwróćmy uwagę na to, jak ciekawą rolę odegrała w tym procesie CIA. Milczą o tym elity i media, choć jest to historyczna prawda, udokumentowana wieloma pracami naukowymi i otwartymi już archiwami.
Na obszarze Europy toczy się dzisiaj energetyczna partia szachów, gdzie figurami są rurociągi naftowe i gazowe, terminale LNG, elektrownie atomowe, ale także dyrektywy europejskie i kontrakty handlowe. Gra się toczy szczególnie w naszym regionie, gdzie Rosjanie mają tanie surowce, a Amerykanie siłę nacisku.
czwartek, 21 marzec 2019 15:13

Silna UE nie jest w interesie USA

Napisał
„Najgorszym snem amerykańskich strategów jest ściśle zintegrowana Eurazja. Interesy Unii Europejskiej nie leżą nad Oceanem Atlantyckim, tylko w Eurazji, a właśnie chińska inicjatywa Jednego Pasa, Jednego Szlaku zmierza do integracji Eurazji. Dlatego w dłuższej perspektywie czasowej USA i UE będą dla siebie przeciwnikami” – uważa dr Leszek Sykulski, wykładowca w Zakładzie Nauk o Obronności w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie, który pracował też jako analityk ds. bezpieczeństwa międzynarodowego w Kancelarii Prezydenta RP w czasie prezydentury śp. Lecha Kaczyńskiego.   Jaka jest aktualna pozycja geopolityczna USA, a jaka Unii Europejskiej? Stany Zjednoczone są – można powiedzieć – w odwrocie geopolitycznym, ponieważ skończyła się pauza strategiczna, ta, którą obserwowaliśmy po dezintegracji Związku Sowieckiego i formalnym zakończeniu zimnej wojny. Tak jak to przyjęto w podręcznikach historii – nastąpiło to w grudniu 1991 roku, choć warto podkreślić, że w Moskwie stratedzy wcale…
czwartek, 21 marzec 2019 15:11

Od hegemonii do poligemonii

Napisał
Istniejący od wielu dekad ład międzynarodowy był kształtowany przez państwa zachodnie, zwłaszcza przez Stany Zjednoczone. Począwszy od czasów kolonialnych, po koniec „zimnej wojny” rozmaite wzory ładu normatywnego, aksjologicznego i instytucjonalnego były narzucane przez Zachód tzw. Reszcie Świata (przez presję, imitację, ale także absorpcję), co oznaczało ich uniwersalizację w skali globu.
Podmianka rządu w Polsce w 2015, rewolucja na Ukrainie, a ostatnio – jak Pan przypuszcza – rozruchy we Francji. Wszystkie te wydarzenia to wynik wpływów USA. Czym zatem są Stany Zjednoczone dla Europy? Oswobodzicielami uciemiężonych? Strażnikami pokoju? Czy demiurgiem, pociągający za sznurki europejskich marionetek?
czwartek, 21 marzec 2019 13:26

Geopolityka jako narzędzie współczesnej wojny

Napisane przez
Zaczynając rozważania dotyczące politycznej rywalizacji pomiędzy USA a UE, warto przypomnieć genezę pojęcia „geopolityka” i jego wykorzystywanie w bieżącej polityce. Po raz pierwszy pojęcie to użyte zostało w XIX w. przez Rudolfa Kjellena, Szweda, który twierdził, że państwo jest nieodłącznie związane z ziemią, na której bytuje. Z tego wyciągnął wniosek, że ten fakt bytowania wymusza współzawodnictwo z sąsiadującymi państwami, aby zdobyć prawo do przewodzenia, a tym samym do narzucania swej woli innym narodom.
Co najmniej od wydania znakomitej pracy Romana Dmowskiego Niemcy, Rosja i kwestia polska (1908) mamy w Polsce do czynienia z kodem geopolitycznym, w którym nasz kraj sytuowany jest pomiędzy zasadniczo wrogimi siłami pruskiego i moskiewskiego ośrodka siły. Ten kod geopolityczny określa naszych potencjalnych sojuszników i przeciwników, w jego ramach wskazuje się sposoby utrzymania lub pozyskania sojuszników, a także przeciwstawienia się aktualnym i potencjalnym przeciwnikom, oraz opracowuje metody komunikowania własnej wizji geopolitycznej własnemu społeczeństwu i społeczności międzynarodowej.

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.