Wyświetlenie artykułów z etykietą: Książki

środa, 28 wrzesień 2011 18:10

Przed i po Grunwaldzie

Bitwa pod Grunwaldem doczekała się wielu dokładnych i skrupulatnych oraz powierzchownych, acz popularnych opracowań. Ale bitwa ta była zwieńczeniem kilkuletniej wojny Polski z Zakonem Krzyżackim, która zaczęła się nieco wcześniej i trwała później jeszcze jakiś czas, a w której uczestniczyła nie tylko Polska, ale i Mazowsze. Nie wchodziło ono wtedy w skład Królestwa Polskiego, o czym warto pamiętać, lecz było samodzielnym lennem Korony, a dokładniej dwa księstwa: Księstwo Mazowieckie ze stolicą w Płocku, gdzie panował Siemowit IV, oraz Księstwo Czersko-Warszawskie z panującym Januszem I. Przy tym Mazowsze traktowane jako całość było terenem ważnym strategicznie, bo osłaniało terytorialnie Koronę od Zakonu i stanowiło niejako przedpole wielkiej wojny.

środa, 28 wrzesień 2011 18:06

W Afryce socjalizm też nie działa

Dariusz Rosiak w swojej książce ?Żar. Oddech Afryki?, która składa się z reportaży z podróży do trzynastu krajów Afryki, odbytych przez autora w ostatnich latach, nie tylko obala mity, ale również pokazuje (nie wiem, czy świadomie, czy też nieświadomie) wyższość wolnego rynku nad interwencjonizmem państwowym.

środa, 28 wrzesień 2011 18:00

Zachęta do myślenia

?Przeciw beznadziei? to obszerny i ciekawy wybór artykułów p. Arkadiusza Robaczewskiego, znanego promotora indultowego nurtu katolickiego tradycjonalizmu, opublikowanych w latach 2001-2007. Czytany we wrześniu 2011 r. ? nie stracił na aktualności. Z autorem można zgodzić się prawie we wszystkim, lecz to ?prawie? oznacza, że recenzja musi przybrać formę polemiki odnośnie do tych punktów, w których rozbieżności są ewidentne.

środa, 31 sierpień 2011 12:32

Ból serca

Dokładnie przed dwoma laty na łamach ?Opcji na Prawo? opublikowałem recenzję powieści H. Hartunga pt. ?Gdy niebo zstąpiło pod ziemię?. Omawiany dziś tytuł to z kolei równie wstrząsająca publikacja oparta na licznych dokumentach i wspomnieniach, której autorem był Ernest Hornig (1894-1976), pastor ?Kościoła Wyznającego?, ruchu łączącego protestanckich przeciwników narodowego socjalizmu. Był on również naocznym świadkiem wydarzeń, członkiem katolicko-ewangelickiej delegacji, której argumenty (w tym formułowane osobiście przez Horniga) skłoniły gen. Hermanna Niehoffa do podjęcia decyzji o kapitulacji Twierdzy Wrocław.

środa, 31 sierpień 2011 12:24

Królowie i prezydenci

Najnowsza książka autorstwa dr. Artura Ławniczaka z Uniwersytetu Wrocławskiego jest w pewnym sensie kontynuacją jego pogłębionych i wnikliwych rozważań sprzed paru miesięcy o państwie i władzy jako takich (Istota władzy państwowej i jej formy ? patrz moja recenzja w kwietniowej ?Opcji na Prawo?). W obecnie recenzowanej przeze mnie pracy Ławniczak poszerzył wszelako szereg ważkich wątków. Skoncentrował się mianowicie na osobie władcy ? w ujęciu naprzód historycznym, a potem stricte politologicznym (współczesność) ? pojmowanej jako jednoosobowy organ zajmujący w państwie szczególne miejsce, traktowany jako tegoż państwa uosobienie (s. 7). Tak pojęta konstrukcja ustrojowa ?głowy państwa?, którą byli w Europie przez wieki monarchowie, została z czasem przeniesiona ? od XIX wieku coraz bardziej powszechnie ? na grunt republikański.

sobota, 02 lipiec 2011 22:49

Zmagania z ojczyzną

Jacek Wegner, dziennikarz, publicysta i nauczyciel akademicki, jest opętany historią. Opętany w dobrym znaczeniu tego słowa, bowiem nieustannie stara się w niej tropić dlaczego Polska jest taka, jaka jest, czy jej stan obecny wynika z historii, czy z jakichś innych przyczyn, a jeśli te inne przyczyny miały jakiś wpływ na dzieje Rzeczypospolitej, to jaki i dlaczego, a może jednak historia jest najważniejsza? Historia dodajmy, rozumiana nie tylko jako katalog dat, wydarzeń i faktów, ale jako proces; więcej ? jako kultura narodu i społeczeństwa. Stąd dalsza próba szukania odpowiedzi: co przyczyniło się do tego, że owa kultura jest taka, jaka jest, czy dziś jesteśmy odpowiedzialni za to, jacy jesteśmy, czy też automatycznie dziedziczymy po przodkach swoją własność, swoistość, czy jesteśmy niejako ich kontynuacją, czy przeciwnie, staliśmy się odmienni.

sobota, 02 lipiec 2011 22:38

Mrok i literatura

Ciemne skrzydła Ikara, już samym podtytułem O rozpaczy ukierunkowujące nastrój czytelnika, to dzieło ? w pewnym sensie ? nierówne. Obok fragmentów z ducha konserwatywnych są w nim rozdziały, które mógłby napisać Adam Michnik (przyjmijmy z góry, że nie jest to komplement).

sobota, 02 lipiec 2011 22:32

Wędrówki po Kaukazie

Książka zaczyna się stwierdzeniem zawie­rającym klucz do jej przesłania: Gdybyśmy wy­obrazili sobie Kaukaz północny jako składającą się z wielu ?babuszek? matrioszkę, tylko jedna z nich byłaby rosyjska. Ta zewnętrzna. Każda kolejna miałaby już z Rosją niewiele wspólne­go. Nosiłaby prawdopodobnie nie wyszywa­ną w tradycyjne wzory chustę, jaką zakładają babcie idące do cerkwi, tylko muzułmański hidżab. Choć zdecydowana większość miesz­kańców Dagestanu i Czeczenii ? wbrew roz­powszechnionej u nas opinii ? wciąż czuje silne związki z Rosją, ich codzienne życie ma z tym krajem coraz mniej wspólnego w sensie cywilizacyjnym, kulturowym.

sobota, 02 lipiec 2011 22:23

W imię Boga i narodu

Jednym z pierwszych skojarzeń, jakie muszą się nasuwać człowiekowi prawicy z rumuńskim dwudziestoleciem międzywojennym, jest Legion Michała Archanioła, a nade wszystko osoba jego charyzmatycznego przywódcy ? Corneliu Zelea Codreanu. Stworzony przezeń ruch był abso­lutnym fenomenem na tle innych, funkcjonują­cych w tamtym burzliwym okresie, europejskich organizacji o podobnym profilu. Miał on bowiem charakter raczej ?zakonu religijno-politycznego? niźli typowej formacji społeczno-politycznej. Taki też jego obraz wyłania się z kart wydanych niedawno ?Zapisków więziennych? Kapitana Legionu.

niedziela, 01 maj 2011 18:29

Prawdziwe Średniowiecze

?Słynni rycerze Europy. Rycerze w służbie dam i dworu? to druga część tetralogii poświęconej etosowi i historii rycerstwa. Na książkę (bogato ilustrowaną, bardzo elegancko i stosownie do tematu wydaną) składają się obszerne eseje prezentujące postaci wybitnych rycerzy szeroko rozumianego Zachodu (do którego zaliczyć też trzeba Polskę, gdzie rozkwitała cywilizacja łacińska), ich kariery i ? zwykle pozostające w ścisłym związku z możliwością awansu dworskiego i politycznego ? relacje z płcią piękną. Rycerskie biografie prezentowane są w powiązaniu z uwarunkowaniami mentalnymi i społecznymi elit średniowiecznej Christianitas, nie zabrakło też odniesień i prób konfrontacji ze wzniosłymi legendami czy też wzorcami osobowymi. Nie bez powodu szlachectwo stało się synonimem życia pełnego trudu i wyrzeczeń... Szlachectwo stanowiło bowiem wartość moralną, uważaną za wrodzoną w przypadku arystokracji, a możliwą do zyskania przez rycerzy godnie i gorliwie wypełniających swoje obowiązki. Nauczanie Kościoła łączyło je z pobożnością i chrześcijańską doskonałością (...) (str. 87 i n.). 

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.