Wyświetlenie artykułów z etykietą: Książki

wtorek, 06 kwiecień 2010 11:02

Kanonada nie milknie

Ideowo-polityczny periodyk ?Templum Novum? doczekał się niedawno darmowej kampanii reklamowej. Usiłowano go mianowicie uczynić przedmiotem ?antyfaszystowskiej? afery na łamach ?Gazety Wyborczej? i lewackiego pisemka ?Nigdy Więcej?. Wbrew, jak zwykle pociesznym, staraniom obsesyjnych tropicieli ?faszystowskich? ciemnych mocy ? za jakie uważają oni wszystko, co ich zdaniem niedostatecznie lewicowe i niewystarczająco demoliberalne ? ?Kanonada narodowego romantyzmu? nie przestanie się ukazywać; można natomiast oczekiwać, iż alarmistyczne donosy rodzimej Policji Myśli odbiją się pozytywnie na jej sprzedaży. Na przykład pomogą w promocji numeru siódmego, który niedawno trafił na półki salonów prasowych.

poniedziałek, 05 kwiecień 2010 22:31

Podobieństwa i różnice

Ekumenizm jest dziś pojęciem często używanym, a może jeszcze bardziej modnym. I nie chodzi tu tylko o ekumenizm wewnątrz rozmaitych odłamów chrześcijaństwa, aby znów ? jak na początku ? wszyscy ?byli jedno?, lecz o coś, co można byłoby nazwać ?ekumenizmem globalnym?, czyli takim, który stawia obok siebie nie tylko odrębne wyznania, lecz wręcz odrębne religie, różniące się wręcz odrębną, jeśli nawet nie przeciwstawną sobie aksjologią. Jednakże zainteresowanie nimi, nawet wśród osób wyrosłych i wychowanych w jednej z nich i będących im wiernymi, jest tak duże, że skłania to wielu do porównań między nimi.

poniedziałek, 05 kwiecień 2010 22:30

Rozważania przez Wazównę spisane

Pan prof. Jacek Bartyzel w artykułach publikowanych na łamach ?Opcji na Prawo? przypomina, że pierwszymi legitymistami byli lojalni poddani króla Szwecji (i Polski) Zygmunta Wazy. Los Zygmunta (III w Polsce, I w Szwecji), który nie chciał wyrzec się Świętej Wiary Katolickiej, to prefiguracja o sto lat późniejszego poświęcenia króla Anglii, Szkocji i Irlandii Jakuba. Obaj wierni Chrystusowi monarchowie zostali ?zdetronizowani? przez parlamenty uzurpujące sobie prawa Boskie, a ich trony zostały przywłaszczone przez protestanckich uzurpatorów, członków najbliższej rodziny. Nie pomogło im nawet to, że nie zamierzali przecież nikogo nawracać siłą, lecz nie pozwalali na prześladowanie katolików.

poniedziałek, 05 kwiecień 2010 22:23

Odtrutka na postęp

Trudno jest znaleźć na polskim rynku wydawniczym książkę, która rzetelnie przedstawiałaby obraz rewolucji francuskiej. Rzetelnie: to znaczy, ukazując cienie tegoż wydarzenia, w istocie będącego gwałtem na praworządności i zasadach, na których była budowana chrześcijańska Europa.

poniedziałek, 05 kwiecień 2010 22:22

Piloci Szturmowików

Rosjanie, nigdy was nie lubiłem ? można powtórzyć za Waldemarem Łysiakiem i zapewne sporo osób, nieogłupionych propagandą politycznej poprawności, podpisałoby się pod tymi słowami. Ten, kto kieruje się imponderabiliami, a nie kaprysami ?autorytetów moralnych?, wie, że wartością najwyższą, jest niepodległość Polski i według tej wartości może bezbłędnie, pewnie, bez wahania, niezależnie od sympatii i antypatii, oceniać ludzi i wydarzenia z przeszłości i teraźniejszość.

poniedziałek, 05 kwiecień 2010 22:21

Nieznana Finlandia

Ginące w tragicznych okolicznościach dzieci, planowane bez rozterek sumienia aborcje, zdrady małżeńskie, choroby psychiczne, walka z komunizmem niszcząca również antykomunistów. Mrok, który można kroić nożem... To rzeczywistość górniczego miasteczka na pograniczu fińsko-sowieckim w latach trzydziestych XX wieku. Zaistniała wówczas rodzinna tragedia jest stopniowo odkrywana po niemal sześćdziesięciu latach.

poniedziałek, 05 kwiecień 2010 22:20

Historia bez degrengolady

Dominujące media III RP upowszechniły obraz najnowszych dziejów, w którym nierzadko funkcjonariuszom reżimu przypisywano rolę patriotycznych Wallenrodów, prawdziwych bohaterów okrzyknięto nienawistnikami i oszołomami a zwykłe szuje potrafiono zaopatrzyć w nimb moralnych autorytetów. Wykreowane przy okrągłym stole ?elity? z akceptującą biernością przyglądały się niszczeniu archiwów bezpieki, a na każdą próbę lustracji reagowały histeryczną furią.

poniedziałek, 05 kwiecień 2010 21:09

Z pomocą walczącej Warszawie

W ciągu ostatnich kilku lat w księgarniach pojawiło się wiele prac poświęconych wybranym epizodom z historii Polski napisanym przez obcokrajowców. Ich wartość polega przede wszystkim na tym, że wcześniej były publikowane na Zachodzie, co dało możliwość zapoznania się z naszą przeszłością czytelnikom nieposługującym się językiem polskim. Warto jednak postawić pytanie, czy za pośrednictwem wspomnianych książek dociera do czytelników z Zachodu rzetelnie opisana przeszłość, czy też zdeformowana z powodu niewiedzy autorów, nadmiernego upraszczania wiadomości, trudności w dotarciu do źródeł i dużego wyboru wartościowych opracowań napisanych przez polskich historyków.

poniedziałek, 05 kwiecień 2010 21:08

Hitleryzm nie był fenomenem

Książka Kazimierza Piechowskiego Niemcy i my w największej części poświęcona jest Trzeciej Rzeszy, jej celom i bezwzględnym metodom ich realizacji. Wbrew coraz powszechniejszemu poglądowi autor stwierdza, że ani ustrój wybrany przez Niemców w latach trzydziestych, ani dokonane przez nich zbrodnie nie stanowią żadnego paradoksu. Druga wojna światowa nie była pierwszą, lecz kolejną próbą gigantycznego podboju. Nie była też dziełem grupki polityków, lecz urzeczywistnieniem pragnień milionów.

poniedziałek, 05 kwiecień 2010 21:06

Samorządowe innowacje

Książka Przedsiębiorczy samorząd. Instrukcja obsługi, napisana przez burmistrzów różnych amerykańskich miast na podstawie ich własnych doświadczeń w pracy samorządowej, podaje wskazówki i sugestie, w jaki sposób lokalne władze mogą zmniejszyć koszty, a równocześnie zwiększyć oszczędności i efektywność działań. W większości przypadków rady sprowadzają się do urynkowienia aktywności, komercjalizacji, dopuszczenia większej konkurencji rynkowej, zlecania wykonawstwa firmom prywatnym po ich wyłonieniu w przetargach oraz prywatyzacji. Przekazywanie prywatnym firmom przez władze różnych amerykańskich miast zarządzania nad sieciami wodociągowymi i kanalizacjami, lotniskami czy więzieniami zawsze przynosiło pozytywne rezultaty, pozwalało zaoszczędzić miliony dolarów z pieniędzy podatników, a przy tym jakość usług znacznie się poprawiała.

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.