Wyświetlenie artykułów z etykietą: Książki

poniedziałek, 05 kwiecień 2010 21:05

Polska wielkoduszność i warszawskie genius loci

Wieszanie należy do wyjątkowo ciekawej odmiany książek historycznych, których istotą jest ?zabawa? w literackie odtwarzanie dawnych wydarzeń. Często materiałem do takich rekonstrukcji są zaledwie strzępki źródeł. Okazuje się jednak, że posiłkując się wiedzą o realiach epoki, napisać można opowieść pasjonującą i rzetelnie oddającą fakty. Część spośród nich stanowić musi logiczny domysł, lecz to, co najważniejsze ? ma wartość dokumentu.

poniedziałek, 05 kwiecień 2010 21:04

Nowy-stary hegemon

Jak Chińczycy widzą siebie, swoją kulturę i historię, a także inne narody i kraje? Do czego zawsze dążyła każda władza w Pekinie i jak jest obecnie? Jakie szanse mają Chiny na zdominowanie świata, stanie się hegemonem? Na te i wiele innych pytań znajdziemy odpowiedź w wydanej w 2007 roku książce Stevena Moshera pod tytułem Hegemon. Droga Chin do dominacji.
 
poniedziałek, 05 kwiecień 2010 21:02

Wielopiętrowe osamotnienie

Już co najmniej trzydzieści lat temu Stanisław Srokowski dał się poznać jako prozaik mający wyjątkowy dar wyrażania prawd uniwersalnych. Opublikowana w 1978 r. powieść pt. ?Lęk? spotkała się ze szczególnym przyjęciem przez czytelników. W historii głównej bohaterki wielu odbiorców odnalazło własne doświadczenia. Jedna z czytelniczek posądziła wręcz pisarza o kradzież jej osobistych pamiętników, jakoby mających stanowić podstawę do napisania powieści. Wydana niedawno ?Samotność? ma, być może, jeszcze większy ładunek tego, co ogólnoludzkie i ponadczasowe. Zarazem jednak, niestety ? najczęściej dalekie od optymizmu.

wtorek, 30 marzec 2010 22:34

PAX po latach

Bez wątpienia zagadnienie działającego w czasie PRL, a także przez pewien czas już w III RP, Stowarzyszenia PAX jest bodaj jednym z najbardziej budzących wątpliwości. Już sam fakt, że na jego czele stanął Bolesław Piasecki ? przywódca antykomunistycznej i nacjonalistycznej Falangi, a w czasie wojny Konfederacji Narodu ? świadczy, że był to ruch o dość zadziwiającym składzie personalnym. Okoliczność, że PAX sam starał się być pośrednikiem między Kościołem a władzami, tym samym akceptując w pewnym zakresie marksizm, przy jednoczesnym podkreślaniu swojej katolickości, powoduje, że doczekał się określeń, z których najłagodniejsze mówią o jego kolaboracji. Z kolei niektóre środowiska o prawicowej proweniencji, stojąc na gruncie realizmu politycznego, podkreślają zasługi PAX dla ocalenia depozytu wiary katolickiej przed materialistyczną ideologią.

wtorek, 30 marzec 2010 22:29

Korzenie

29 lipca 1979 r. w trakcie spotkania młodzieży w Hucie Kalnej powołano Ruch Młodej Polski, który w ostatniej dekadzie istnienia PRL połączył opozycję antysystemową Gdańska, Gorzowa Wielkopolskiego, Poznania, Łodzi i innych ośrodków akademickich. Zjazd założycielski był zwieńczeniem kilkuletniego procesu krystalizacji ideowej, intelektualnej i personalnej polskiej Prawicy narodowo-zachowawczej. Celem uczestników Ruchu była obrona tożsamości narodowej w obliczu komunistycznego zniewolenia, działanie na rzecz odrodzenia moralnego społeczeństwa poddanego marksistowskiej indoktrynacji, kreowanie elity, a ostatecznie ? wykorzystanie wszelkich sprzyjających warunków, przybliżających niepodległość Polski.

wtorek, 30 marzec 2010 22:23

Na przekór trybom historii

Prawdą straszną a często dziś zapomnianą jest cena, jaką Polacy w XX w. płacili nie tylko za pragnienie wolności, ale za samą narodową przynależność. Wystarczy sięgnąć do biografii całego mnóstwa tych, których dzieciństwo przypadło na lata czterdzieste, by dojść do wniosku, że nasz kraj odtwarzał się siłami skazanych na śmierć i których jedynie cudownym przypadkiem minęły kule niemieckich, sowieckich czy ubeckich siepaczy.

wtorek, 30 marzec 2010 21:59

Liberalni faszyści: reaktywacja

Książka Liberalny faszyzm była politycznym bestsellerem w 2008 roku. Jej autor, znany konserwatywny publicysta Jonah Goldberg nie tylko wykazywał, że faszyzm, wbrew obiegowym opiniom, jest tworem typowo lewicowym, nie zaś prawicowym, ale na dodatek dowodził, że współczesna amerykańska lewica ? tak zwani liberałowie od Clintona i Obamy ? w prostej linii wywodzi się z faszystowskiego myślenia, które w latach 30. XX wieku spopularyzował Mussolini. Książka ta wywołała głośną debatę w Stanach Zjednoczonych i wielu krajach europejskich, w Polsce zaś przeszła zupełnie bez echa, jeśli nie wspomnieć jej omówienia pióra śp. Macieja Rybińskiego na łamach ?Rzeczpospolitej?. Trudno zresztą się dziwić, gdyż w świetle przedstawionych przez Goldberga kryteriów za ?faszystów? w naszym kraju uchodziliby zarówno narodowi socjaliści nawiązujący do tradycji PPS (a więc PiS), jak też internacjonalistyczni socjaliści z PO. Chęć wtrącania się w ludzkie sprawy i poddawania ich państwowym regulacjom u jednych i drugich jest taka sama.

środa, 17 marzec 2010 14:15

Anatomia potwora

Kiedy Alan Bullock pisał swoje słynne ?żywoty równoległe? Stalina i Hitlera, próbował między innymi odpowiedzieć na pytanie, czy istnieje coś takiego jak specyficzna osobowość i droga życiowa tyrana. Kwestia ta nie znalazła jednoznacznego rozstrzygnięcia, być może także dlatego, że do wymienionych dwóch dwudziestowiecznych mistrzów zbrodni nie dołączono trzeciego, kto wie, czy nie przewyższającego ich obu w rozmiarach i pomysłowości wyrządzonego zła: Mao Zedonga.

środa, 17 marzec 2010 14:11

Przeciwko współczesnemu światu

Opublikowany niedawno tom ?Między sceptycyzmem a wiarą? jest publikacją pod wieloma względami prekursorską. Jeszcze przed kilkoma laty wiedzę o twórczości Mikołaja Gómeza Dávili czerpaliśmy wyłącznie z lektury wrocławskiego ?Stańczyka?; dzisiaj, dzięki Wydawnictwu ?Furta Sacra?, możemy czytać nie tylko jego książki, lecz również zapoznać się z kontekstami i interpretacjami potężnego dorobku, które wyszły spod piór czołowych polskich i zagranicznych myślicieli (m.in. pp. Jacka Bartyzela, Tomasza Gabisia i Adama Wielomskiego). Równocześnie warto zauważyć, że ?myśl twarda? kolumbijskiego pisarza ważna jest również dla ludzi młodych: studentów i absolwentów kierunków humanistycznych głównych polskich uczelni wyższych.

środa, 17 marzec 2010 14:10

Lektura obowiązkowa

Po pięćdziesięciu latach od pierwszego wydania do rąk polskich czytelników trafiło fundamentalne dzieło Ernesta H. Kantorowicza ?Dwa ciała króla?.

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.