2004

sobota, 02 październik 2010 12:47

Własne państwo zaborcze?

Napisane przez
Po kilkunastu latach przemian po 1989 roku dorobiliśmy się państwa w istocie dość karykaturalnego. Nie dość, że po wyborach 4 czerwca 89 roku dokonała się, wbrew woli obywateli, w ukryciu przed społeczeństwem, fuzja "elit" dawnej władzy PRL i części byłej opozycji, aspirującej do nowej władzy, fuzja przygotowana wcześniej przy okrągłym stole; nie dość, że nie odbyła się rewolucja, nawet najłagodniejsza i w cudzysłowie, a propagandowa ewolucja musiała być, siłą rzeczy, ewolucją PRL-u; nie dość, że zmiany były kosmetyczne, a przecież po komunizmie należało dokonać zmian gruntownych w całej strukturze państwa, przywracając mu pozytywną wartość i treść po obcym systemie sowieckim; to na domiar złego państwo to nie jest żadną emanacją woli i organizacji obywateli, lecz staje się obcym ciałem, pozorującym działanie własnego państwa i coraz częściej zwraca się w istocie przeciw obywatelom, którzy mają o nim stanowić- nie dla samego…
W maju wchodzimy do Unii. Euroentuzjaści nie szczędzą łez wzruszenia, że Polacy stali się EUROPEJCZYKAMI. Andrzej Lepper jeździ do Brukseli na weekendy i bryluje w tamtejszym wielkim świecie. Ma błyskotliwego tłumacza.
sobota, 02 październik 2010 12:46

Dostosowywanie - Senatorskim okiem

Napisane przez
Działalność polskiego parlamentu w okresie ostatniego półrocza zdominowana jest przyjmowaniem tak zwanych ustaw dostosowawczych, czyli ustaw implementujących ustawodawstwo europejskie na grunt prawodawstwa polskiego. Działalność akcesyjna tak zdominowała wyobraźnię mediów, że właściwie nikt nie zauważył absurdalności całej procedury godzącej w podstawowe zasady państwa demokratycznego. Ogólnym narzekaniom na jakość prawa polskiego towarzyszy niczym nie powstrzymana biegunka ustawodawcza. Coraz to nowe przepisy, tworzone przez biurokrację europejską, w liczbie dziesiątków tysięcy stron są wlewane do prawa polskiego i powiększają istniejący i tak zamęt.
sobota, 02 październik 2010 12:45

Dla kogo Konstytucja?

Napisane przez
Od kiedy powstał Ruch Obywatelski na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych, w dyskusji publicznej pojawił się problem zgodności postulatu tego Ruchu z Konstytucją. Oczywiście, w pierwszym okresie była to kwestia zgodności z tzw. Małą Konstytucją, uchwaloną w 1992 roku, która też, podobnie jak "Duża Konstytucja", uchwalona w kwietniu 1997 roku, przewidywała tzw. proporcjonalność wyborów do Sejmu. Cóż to takiego może być, ta zapisana w Konstytucji, "proporcjonalność"?
sobota, 02 październik 2010 12:45

Znokautowana przedsiębiorczość

Napisane przez
Obce inwestycje są w Polsce bardzo pożądane. Jednak nie każde i nie za wszelką cenę. Zagraniczny kapitał nie zawsze oznacza korzyści. Nierzadko pojawia się tylko po to, by wyeliminować konkurencję w postaci naszych firm. Jest wtedy wyjątkowo niebezpieczny. W takich wypadkach dąży do unicestwienia tego, co w naszej gospodarce najbardziej wartościowe- zlikwidowania producentów tego, co sprzedaje się najlepiej i w największej ilości. Bywa też, że pojawienie się wielkiego kapitału obcego uniemożliwia rozwinięcie się do większych rozmiarów - firm rodzimych tej samej branży.
W roku 2001 młodym właścicielom pirackiego radia Rebelia, działającego na Lubelszczyźnie przestało wy-starczać nadawanie muzyki. "Chcieli zintegrować lokalną społeczność, mówić o tym, co się dzieje w najbliższej okolicy. (...) Mama koleżanki popłakała się, kiedy usłyszała, że ktoś w radiu opowiada o jej miejscowości" ("Przekrój" 2/2004). W tym zdarzeniu, opisanym przez "mainstreamowy" tygodnik zawarta jest cała Prawda o Problemie; ale można też w nim odnaleźć Receptę na całe Zło.
sobota, 02 październik 2010 12:38

Walka z korupcją jako ganianie króliczka

Napisane przez
Oficjalnie z korupcją chcą walczyć wszystkie partie polityczne. Niestety, wszystkie ich pomysły sprowadzają się do zmian pozornych. Wspólną ich cechą jest wiara w magiczną moc kontroli i represyjność prawa. Nie wiemy tylko, kto miałby kontrolować całe zastępy kontrolerów oraz skorumpowanych prokuratorów i sędziów. Zresztą cóż mogłyby obiecywać partie opozycyjne, gdyby nie było korupcji? By zmiany były nie tylko pozorne, musi być przyjęta specjalna ustawa, wraz ze wszystkimi elementami zapewniającymi jej "szczelność".
sobota, 02 październik 2010 12:37

Na przykład - Zakopane

Napisane przez
Każdy kraj ma swoje specyficzne miejsca. Charakteryzują się one niepowtarzalnością ? bądź to położenia i krajobrazu, bądź to odmiennym typem mieszkańców, niespotykanym na innych obszarach kraju, bądź to innym rysem kultury, przejawiającym się w lokalnej wytwórczości materialnej i twórczości artystycznej.
sobota, 02 październik 2010 12:35

"Przyjm moje serce" Św. Kazimierz i Wileńskie Kaziuki

Napisane przez
Miał niecałe 26 lat, gdy jak pisze dziejopis, "pożegnał tę ziemię dla nieba". Urody był pięknej i twarzy pańskiej, ale słabego zdrowia. Krucyfiksem, który w ręku ściskał, moce piekielne odganiając, ducha Panu Bogu polecił i wypuścił w dniu 4 marca roku Pańskiego 1484. Ikonografia najczęściej przedstawia go w stroju książęcym z lilią w ręku lub klęczącego nocą przed drzwiami katedry.

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.