sobota, 31 lipiec 2010 18:48

Wehikuł czasu czyli gazety pisały...

Napisał

Paliwo za mięso i jajka
14 bm. w godzinach wieczornych funkcjonariusze Komendy Dzielnicowej MO Warszawa-Żoliborz oraz przedstawiciele wojska przeprowadzili kontrole dwóch czynnych stacji benzynowych w tej dzielnicy ? przy ul. Powązkowskiej i ul. Reymonta. Stwierdzono znaczne nieprawidłowości w zakresie wydawania zezwoleń przez władze administracyjne ? naczelników dzielnic, miast i gmin w województwie stołecznym, jak i nieuczciwości w postępowaniu pracowników stacji. Tankowali oni benzynę osobom nie posiadających odpowiednich dokumentów, przyjmując w zamian upominki w postaci m.in. mięsa, jajek, odżywek dla dzieci, cukru, alkoholu oraz artykułów przemysłowych ? zapalniczek, kalendarzy i in. Trwa postępowanie przygotowawcze w tej sprawie, a kontrole tego typu będą przeprowadzane również w przyszłości.

"Życie Warszawy", 16-17.01.1982

Jerzy Grygolunas
KOMBAJNY ZBIERAJĄ PLON

Szli kosiarze. Ostrza zbierały z kwiatów
biały puch, żółty zapach, czerwień maków i malin.
Kołysały się ciała; marynarze na polnych pokładach.
Chłopi pieśń marynarską wydzwaniali kosami.
Zboża jak lasy stały pełne baśni i chleba.
Tysiąc hektarów mąki, tysiąc hektarów żyta.
Szli kosiarze. W oczy napływał im błękit.
Nad miedzami skowronki przefruwały jak fletnie.
Szły dziewczęta, i pieśni na spotkanie skowronkom
biegły w górę jak białe gołębie.
Wiatr chwytały jasne sploty na karku,
usta - powietrze świeże, zęby - uśmiech kosiarzy.

traktorzyści znad kozłów na dziewczęta wołali.
Wieczór liście zamienił na czerwone sztandary
powiał echem jak pieśnią wiatr po wiecu listewnym.
Szły dziewczęta. Za nimi powracały kombajny.
Do spółdzielni zwożono plon dzienny.

"Kuźnica", nr 50, 1949

Palacze woj. łódzkiego radzą nad usprawnieniem
współzawodnictwa w gospodarce węglem

W Łodzi odbyła się, z inicjatywy okr. Rady Zw. Zaw., konferencja palaczy przemysłowych ze wszystkich zakładów przemysłowych Łodzi i województwa. Tematem obrad było zagadnienie zainicjowanego i przez palacza ZPW im. Wiosny Ludów w Łodzi tow. W. Chajta, oszczędnościowego spalania węgla w kotłowniach przemysłowych i rozpowszechniania metod jego pracy we wszystkich kotłowniach w kraju. Dyskusja oparta na doświadczeniach tow. Chajta, który w ciągu miesiąca wraz z dwoma pracującymi na zmianę z nim palaczami, w stosunkowo niewielkim zakładzie, wygospodarował przeszło 200 ton węgla, przyczyniła się do wzajemnego zapoznania się uczestników narady z doświadczeniami wpływającymi na obniżenie zużycia węgla przy zaopatrywaniu fabryk w parę. Palacze ze wszystkich kotłowni przemysłowych Łodzi i województwa wezwali do współzawodnictwa palaczy w całym kraju.

"Trybuna Ludu", 26 stycznia 1982

Słynny profesor Schaff rozmyśla o przyszłości marksizmu-leninizmu w wersji stalinowskiej. Przepraszamy za złą jakość zdjęcia. Zostało ono wykonane przez imperialistycznego satelitę szpiegowskiego w chwili utraty przez profesora ideologicznej czujności. Członkowie reaktywowanej KPP sprawdzają obecnie, czy profesor nie został czasem podmieniony na amerykańskiego cyborga-zabójcę.

Adam Schaff
FILOZOFIA TWÓRCZEGO MARKSIZMU
Leninowsko-stalinowski etap w rozwoju materializmu dialektycznego
LENINIZM ? zgodnie z klasyczny definicją Stalina ? jest marksizmem epoki imperializmu i rewolucji proletariackiej. Marksizm-leninizm narodził się więc w walce z oportunizmem i rewizjonizmem II Międzynarodówki. Jako teoretyczne odbicie nowego etapu w rozwoju ruchu rewolucyjnego. Stanowiąc odrodzenie rewolucyjnego marksizmu po okresie jego oportunistycznego wypaczenia przez II Międzynarodówkę, leninizm nie jest po prostu powtórzeniem starych tez marksizmu. Marksizm-leninizm jest twórczym rozwinięciem i konkretyzacją zasad marksizmu w nowych warunkach historycznych, w warunkach imperializmu i rewolucji proletariackiej. Ten twórczy charakter marksizmu-leninizmu, zgodny z podstawowymi założeniami marksistowskiej dialektyki, zgodny z antydogmatyczną postawą marksizmu, przenika wszystkie jego części. Odnajdujemy go też w nowym i etapie rozwoju filozofii marksistowskiej...

"Kuźnica", nr 50, 1949

KU REALIZMOWI SOCJALISTYCZNEMU W MUZYCE
Włodzimierz Sokorski

Istotny sens Zjazdu Kompozytorów w Łagowie zamyka się nie tylko w próbie podsumowania dotychczasowych osiągnięć polskiej muzyki współczesnej oraz jej doświadczeń w walce z formalizmem, lecz przede wszystkim w twórczej konfrontacji definicji i założeń teoretycznych z realną treścią muzyczną, zarówno dawnych kompozycji i nowych wykonanych dopiero Łagowie przez zespół Filharmonii Poznańskiej. Nadało to obradom charakter odkrywczy, poszukujący, skierowując jednoczenie główny tok dyskusji na zagadnienia dotyczące treści pojęciowych w muzyce.
W świetle obrad łagowskich okazało się rzeczą bezsporną, że problem formalizmu i realizmu w muzyce nie może być rozpatrywany ani w płaszczyźnie przeciwstawienia treściom emocjonalnym w muzyce ? treści pojęciowych, ani w płaszczyźnie przeciwstawienia wartościom formalnym ? wartości tematycznych, lecz jedynie w perspektywie zasadniczego przeciwieństwa miedzy antyhumanistyczną, abstrakcyjno-formalną muzyką schyłkowego okresu imperializmu, a humanistyczną, pojęciowo-emocjonalną, sugestywną w odbiorczych środkach wyrazu nowoczesną muzyką epoki socjalizmu.
Nie istnieje bowiem jako zagadnienie węzłowe przeciwieństwo między formą a treścią. Istnieje natomiast przeciwieństwo między tematyczno-formalnym wyrazem muzyki schyłkowej a postawą ideologiczną i środkami wyrazu muzyki naszej epoki. Stąd też zagadnienie dialektycznej jedności treści i formy w muzyce, chociaż nie jej tożsamości w środkach oddziaływania, winno być punktem wyjścia naszego rozumowania.

"Kuźnica", nr 36, 1949
oprac. D. Leszczyński

Wyświetlony 4669 razy
Zaloguj się, by skomentować

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.