Nr 3/51 marzec 2006

Nr 3/51 marzec 2006

 

W numerze:


niedziela, 01 sierpień 2010 11:13

Tolerancja zatrzymuje Machinę

Napisane przez
(...) Redaktorzy i wydawcy pewnego pisma "popkulturowego", które po przerwie chce wrócić na rynek medialny ? wymyślili, że będzie świetnie, jeśli odbędzie się to w aurze skandalu (inaczej może się nie udać, bo miejsca na rynku mało). Więc nic prostszego, walnęli na okładce taki sobie bluźnierczy fotomontażyk: Matka Boża z twarzą piosenkarki Madonny, a Dzieciątko też z doprawioną twarzyczką. Po oczach katolom! Niech się teraz ciskają, protestują, złoszczą. Niech eksperci męczą się z ustalaniem, czy "doszło do obrazy uczuć religijnych", a zaproszeni intelektualiści debatują czy jest to po prostu "wolność wypowiedzi". Niech w najlepszym czasie antenowym pokłócą się o to w telewizji ? najlepiej jakiś młody "fundamentalista", który nieładnie zaciska zęby, z jakimś postępowym duchownym, który powie, że boi się fanatyzmu i "wojny religijnej", a nie takich okładek. Niech w jakimś słuchanym radiu tokuje mądrala, że krytyka tej okładki to…
niedziela, 01 sierpień 2010 11:11

Pacta sunt servanda

Napisane przez
Pakt jest w polityce rzeczą normalną, a jego zawarcie, przynajmniej w intencji, łagodzi obyczaje i prowadzi do zgody, pokoju i współpracy. Naturalnie, od czasów starożytnego Rzymu, pacta sunt servanda - umów należy dotrzymywać, o czym 17 lat temu przypominał nam prof. Bronisław Geremek, zdegustowany brakiem dojrzałości i wyrobienia politycznego Polaków.
niedziela, 01 sierpień 2010 11:11

Legalizm, czy nieposłuszeństwo obywatelskie?

Napisane przez
Wielu konserwatystów uważa, że prawa należy bezwzględnie przestrzegać. Posłuszeństwo wobec państwowych regulacji wydaje się dla nich jednym z wyznaczników konserwatyzmu, a łamanie prawa - przejawem anarchizmu. Co więcej, do tego chóru często przyłączają się przedstawiciele hierarchii kościelnej, piętnując wszelkie przejawy łamania prawa i traktując je jako grzech.
niedziela, 01 sierpień 2010 11:10

Dzielny akwizytor

Napisane przez
Styl, ton i wzorce polskiego dziennikarstwa kreują dziennikarze największych stacji radiowo-telewizyjnych i prasowych. Jak bardzo standardy te odbiegają od wymaganego poziomu, choćby w podstawowych podręcznikach dziennikarstwa, mogliśmy po raz kolejny przekonać się, słuchając w pierwszej dekadzie lutego audycji radiowej w jednej ze stacji komercyjnych, prowadzonej przez red. Jacka Żakowskiego.
niedziela, 01 sierpień 2010 11:09

Co dalej z przekopem Mierzei Wiślanej?

Napisane przez
Co jakiś czas powraca w mediach na nowo sprawa przekopu Mierzei Wiślanej w okolicach Skowronek. Umożliwiłby on swobodną żeglugę śródlądowo-morską pomiędzy Elblągiem, Mazurami poprzez Bałtyk z Trójmiastem i innymi portami wybrzeża Bałtyku, z pominięciem kontrolowanej przez Rosjan Cieśniny Pilawskiej. Elbląg oraz inne pomniejsze porty Zalewu Wiślanego stałyby się tym samym ponownie portami morskimi, a nie wyłącznie śródlądowymi, przyczyniając się jednocześnie do ich rozwoju. Uniezależniłoby ograniczony obecnie mocno ruch żeglugowy na Zalewie Wiślanym od kaprysów rosyjskiej władzy. Sprawa ta jest istotna, zwłaszcza w kontekście nie najlepszych obecnych stosunków polsko-rosyjskich. Wiele mówi się dzisiaj na temat uniezależnienia od dostaw energii ze wschodu, zapominając o uniezależnieniu się komunikacyjnym od rosyjskiej enklawy, jaką jest Obwód Kaliningradzki, oraz o swobodzie żeglugi na wspólnym z Rosją akwenie śródlądowym.
niedziela, 01 sierpień 2010 11:08

Lekcja islamu

Napisane przez
Czy można bronić wolności dla niej samej, bez względu na to, czemu ma służyć, do czego ma prowadzić, bez względu na skutki i konsekwencje? Czy warto walczyć o wolność tak absolutnie i dogmatycznie pojmowaną, która prowadzi do skrajności i negacji, wolność, powiedzmy, profanacji, bluźnierstwa, celowej obrazy, niszczenia wartości i symboli ważnych dla całych grup ludzkich w imię tylko owego dogmatu wolności, nakazującego przekraczanie, jak to się określa, wszelkich granic, tabu, zakazów, hierarchii wartości, a w konsekwencji, co nie zostało jeszcze publicznie dopowiedziane, także norm, kodeksów, obyczajów, prawd i praw najbardziej podstawowych? Jeśli uznalibyśmy taką wolność za wartość najwyższą i absolutną, to musielibyśmy zgodzić się na takie nieuniknione konsekwencje. Ale jeśli tak, to i taka wolność nie może stanowić świętości, tabu, dlaczego nie miałaby być przekroczona i zakwestionowana. Także podlega wolności. Powstaje tu błędne koło skrajnego rozumienia i korzystania z wolności,…
niedziela, 01 sierpień 2010 11:05

Czy zderzenie cywilizacji?

Napisane przez
Wydarzenia ostatnich miesięcy wywołały po raz kolejny pytanie o możliwość kompromisu między liberalnym Zachodem a zachowawczo-autokratycznym światem islamu. Popularne stało się odwoływanie do teorii Samuela Huntingtona. Pytanie to staje się aktualne szczególnie teraz, kiedy rządy w Polsce przejęła partia zapowiadająca budowę nowego, lepszego państwa, IV Rzeczypospolitej. Planowane są poważne reformy. Od tego, w jakim pójdą kierunku, będzie zależeć przyszłość nas wszystkich.
Szczególna rola armii w tureckim systemie politycznym wywodzi się z tradycji historycznej. Potęga Imperium Osmańskiego oparta była przede wszystkim na liczebności i karności wojska. Wielokrotnie siła ta obracała się przeciw rządzącym: przez sześć wieków istnienia Imperium podczas buntów wojskowych stracono pięciu sułtanów i 43 wielkich wezyrów. Kiedy w XIX w. Imperium zaczęło tracić swe wpływy, stając się "chorym człowiekiem Europy", szkoły wojskowe stały się jego najnowocześniejszymi instytucjami, wolnymi od przesądów i wpływów religijnych. Zaproszeni z Niemiec oficerowie i specjaliści oraz nowoczesny niemiecki sprzęt wojskowy to podwaliny nowej armii, która po przegranej wojnie w 1918 r. zdołała wywalczyć niepodległość przy ofiarnej pomocy całego narodu pod dowództwem generała Mustafy Kemala. Pytanie to staje się aktualne szczególnie teraz, kiedy rządy w Polsce przejęła partia zapowiadająca budowę nowego, lepszego państwa, IV Rzeczypospolitej. Planowane są poważne reformy. Od tego, w jakim pójdą kierunku, będzie zależeć…
niedziela, 01 sierpień 2010 11:02

Socjaliści nie przebaczają

Napisane przez
Z Wojciechem Klewcem, iberystą, autorem wyróżnionej w I edycji Literackiej Nagrody im. Józefa Mackiewicza książki Proces pokazowy. Oskarżony Augusto Pinochet rozmawia Paweł Toboła-Pertkiewicz

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.