Grupa Ujawnić Prawdę

Grupa Ujawnić Prawdę

wtorek, 04 maj 2010 14:49

Bezpieka w liczbach

Stan etatowy Służby Bezpieczeństwa w latach 1975-1985 w województwach:

 

   Chełm   Lublin  Zamość   Razem:
 1975  77 295  84  456
 1976  78 300  87  465
 1977  82 300  92  474 
 1978  88 314 97  499
 1979  95 337 107 539 
 1980  98 343 109 550
 1981  113 371 136  620 
 1982  148 468  168  784
 1983  154 473  171  798 
 1984  156 522  172  850 
 1985  162 527  184  873 
         

 Na obecnym etapie badań nie dysponujemy szczegółowymi danymi odnośnie do lat 1986-1989. Znana jest ogólna liczba etatów SB w skali kraju z 1988 roku ? 24307. Jest to w stosunku do 1985 roku (18948) wzrost liczby funkcjonariuszy o 5359. Na tej podstawie można przyjąć, że przed dość licznymi przenosinami funkcjonariuszy SB do milicji w 1989 roku (przed 30.06.1989) liczba funkcjonariuszy SB w trzech ówczesnych województwach wynosiła powyżej 1000.

Dysponujemy szczegółowymi danymi odnośnie składu liczbowego funkcjonariuszy SB w poszczególnych wydziałach Komend Wojewódzkich MO w latach 1975-1981.  

 

  Chełm Lublin Zamość
  1975 1981 1975 1981 1975 1981
Wydział I 1 1 1 1 1 1
Wydział II 15 15 30 35 15 15
Wydział III 18 9 50 28 17 10
Wydział IV 6 27 40 71 8 44
Wydział V - 15 - 35 - 15
Wydział Śledczy 3 6 15 15 3 6
Sam. Sekcjka A 5 7 10 10 5 7
Wydział B 4 4 45 57 4 4
Wydział C 4 5 15 19 4 6
Wydział T 7 9 30 30 9 11
Wydział W - - 23 25 - -
Wydział Paszportów 12 12 33 33 15 14
Ochrona Przemysłu 1 1 1 1 1 1
RKW brak danych brak danych brak danych brak danych brak danych brak danych
             

 
Tajni współpracownicy w pionach operacyjnych resortu spraw wewnętrznych w latach 1950-1974.
Województwo lubelskie:
 

 

1950 - 2601
1951 - 2665
1952 - 3804
1953 - 4366
1954 - 4388
1955 - 2165
1956 - 1462
1957 - 859
1958 - 868
1959 - 827
1960 - 446
1961 - 544
1962 - 680
1963 - 701 
1965 - 633
1966 - 688
1967 - 755
1968 - 846
1969 - 958
1970 - 1058
1971 - 1192
1972 - 1278
1973 - 1337
1974 - 1410 

Tajni współpracownicy w pionach operacyjnych resortu spraw wewnętrznych w latach 1975-1984
w woj. chełmskim, lubelskim i zamojskim:

 

 

   Chełm   Lublin  Zamość   Razem:
 1975 124 691  237   1052
 1976 143 722  271  1136
 1977 177 763  349  1289
 1978 209 821 367 1397
 1979 224 810 359 1393
 1980 313 878 411 1602
 1981 431 922 552  1905 
 1982 710 1149 767 2626
 1983 832 1336  979 3147
 1984 836 1522  1253 3641


Na obecnym etapie badań nie można określić liczby tajnych współpracowników (TW) w omawianych województwach w latach 1985-1989. Wiadomo jedynie, że ostatnie lata PRL to okres wytężonego werbunku tajnych współpracowników i z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że ich liczba w 1989 roku sięgnęła ok. 5000.

Swoistym fenomenem pod względem skali zagenturyzowania społeczeństwa jest województwo chełmskie, które od 1981 roku niepodzielnie zajmowało w skali kraju pierwsze miejsce pod względem liczby TW przypadających na liczbę mieszkańców:
1 tajny współpracownik w 1981 roku na 540 mieszkańców, a już w 1984 1 na 268 mieszkańców województwa.
Województwo zamojskie w 1981 roku znajdowało się na miejscu 9. (1 TW na 861 mieszkańców), a w 1984 awansowało na miejsce 6. (1 TW na 386 mieszkańców).
Województwo lubelskie z grupy województw o średnim stopniu agenturyzacji w 1984 roku przesunęło się do grupy najmniej zagenturyzowanych zajmując 11 miejsce od końca listy (1 TW na 629 mieszkańców).
Na ostatnim miejscu tej listy w 1984 roku było województwo nowosądeckie gdzie jeden TW przypadał na 994 mieszkańców.

Przy odczytywaniu powyższych liczb musimy pamiętać, że jest to tylko agentura pionów operacyjnych Służby Bezpieczeństwa. Pozostałe piony SB (technika, wydział paszportów itp.) prowadziły własną agenturę. Do niej należy doliczyć agenturę Milicji Obywatelskiej, wywiadu MSW, Wojskowej Służby Wewnętrznej, Wojsk Ochrony Pogranicza (szczelnie aktywnych w woj. chełmskim i zamojskim) oraz wywiadu wojskowego.

Odrębnym problemem jest agentura prowadzona bezpośrednio przez oficerów i rezydentów służb wywiadowczych sowieckich. Wiadomo, że w każdym województwie stale przebywał przynajmniej 1 oficer KGB mający do dyspozycji ok. 10 rezydentów, którzy werbowali i prowadzili własną agenturę. Wszyscy oni są wśród nas.Oprac. Jerzy Masłowski

wtorek, 04 maj 2010 14:48

ZESPÓŁ HISTORYCZNY

Widząc konieczność zbadania i upowszechnienia wiedzy o metodach i skutkach działań aparatu bezpieczeństwa PRL i jego agentury, powołuje się Zespół Historyczny, którego celem będzie prowadzenie badań naukowych dotyczących sposobów funkcjonowania peerelowskiego aparatu przemocyw stosunku do regionalnych struktur NSZZ "Solidarność" oraz członków Związku.


W skład Zespołu wchodzą:
dr hab. Mirosław Piotrowski, prof. KUL ? poseł do Parlamentu Europejskiego,
doc. dr hab. Antoni Mieczkowski, prof. UMCS,
Włodzimierz Blajerski,
Robert Makenson,
Marcin Dąbrowski.

Powołanie Zespołu jest niezbędne, aby ogół społeczeństwa mógł poznać prawdę o czasach komunistycznej niewoli, w tym o środkach walki z opozycją demokratyczną.
 
Marian Król
Przewodniczący Zarządu Regionu Środkowowschodniego
NSZZ "Solidarność"
Lublin, 20 marca 006 r.
 
 
wtorek, 04 maj 2010 14:15

Lista przemyska

Lista funkcjonariuszy SB i MO z lat 1970-1989 (Przemyśl)

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.