Krzysztof Braun

Krzysztof Braun

Św. Barbara, dziewica, męczennica, zmarła w roku 306. Legenda mówi, że była córką Dioskura, bogatego poganina, prześladowcy chrześcijan z Nikomedii, w Azji Mniejszej. Odznaczała się niezwykłą urodą, dlatego dla uchronienia przed licz-nymi zalotnikami ojciec trzymał ją w warownej wieży z dwoma oknami. Pod wpływem Orygenesa z Aleksandrii, który nauczał ją filozofii, przyjęła chrzest i złożyła śluby czystości. Dla uczczenia Trójcy Świętej kazała wybić trzecie okno w swej wieży, a na murze umieścić krzyż. Przed gniewem ojca uciekła między skały, które same się otwarły i dały jej schronienie w niedostępnej jaskini. Pasterz, który ją zdradził, został zamieniony w złom marmuru. Poddana jako chrześcijanka torturom, z wyroku ojca była ścięta mieczem. W czasie pobytu w jaskini, tuż przed śmiercią anioł przyniósł jej komunię świętą. Na okrutnego Dioskura padł piorun z jasnego nieba. Ikonografia przedstawia ją w koronie lub czepku, w rękach trzyma zamiennie kielich z hostią, miecz lub pal-mę męczeńską, w tle wieża z trzema oknami.

Miał niecałe 26 lat, gdy jak pisze dziejopis, "pożegnał tę ziemię dla nieba". Urody był pięknej i twarzy pańskiej, ale słabego zdrowia. Krucyfiksem, który w ręku ściskał, moce piekielne odganiając, ducha Panu Bogu polecił i wypuścił w dniu 4 marca roku Pańskiego 1484. Ikonografia najczęściej przedstawia go w stroju książęcym z lilią w ręku lub klęczącego nocą przed drzwiami katedry.

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.