niedziela, 29 sierpień 2010 06:06

Wehikuł czasu czyli gazety pisały...

Napisał
OSTRE CENY ZA TĘPE ŻYLETKI
Pomocnicza spółdzielnia wielobranżowa w Wołominie, producent bakelitowych temperówek z żyletkowym ostrzem zgłosiła je do Komisji Kalkulacji Cen Ministerstwa Drobnej Wytwórczości celem ustalenia ceny. Tam oceniono temperówki wołomińskie na 5 zł sztuka. Państwowa Komisja Cen sumę tę zatwierdziła.
Jednak producentom z Wołomina 5-złotowa cena za temperówki wydała się za niska. I dawaj szukać sposobu, jakby tu uzyskać inną cenę. Skorzystano z błędu - ze szczeliny. Państwowa Komisja Cen nie zawiadomiła mianowicie Komisji Kalkulacji Cen przy Wojewódzkiej Radzie Narodowej, że ustaliła już cenę na temperówki spółdzielni w Wołominie. Korzystając z tego spółdzielcy z Wołomina przedstawili swój wyrób do oceny Komisji Wojewódzkiej. Tam, nie wiedząc, że temperówki raz już zostały przekalkulowane, zaczęto je kalkulować od nowa. I skalkulowano nową cenę ? 7 zł za sztukę. Również i ta cena nie zadowoliła spółdzielców. Odwołali się od niej. Odwołanie uwzględniono, wyznaczono nową cenę ? 8 zł za temperówkę.
I jeszcze jedna sprawa ? to jakość temperówek. 8-złotową cenę wyznaczono za towar, który ? jak się okazało "w praniu" ? jest wart z górą 2 zł. Żyletkowe ostrze, tj. kawałek starej żyletki łamie się często i obsuwa. W obiegu znajdują się ostatnio temperówki ze stałym ostrzem znacznie lepsze i tańsze, bo 5-złotowe. Nasuwa się w związku z tym pytanie: dlaczego komisje kalkulacyjne nie utrzymują stałego kontaktu z fachowcami. W danym wypadku z Centralą Handlową Przemysłu Papierniczego, która by wtedy zaopiniowała za ile i czy w ogóle temperówki nadają się do puszczenia w obieg. I to jest właśnie jeszcze jedna szczelina, którą należałoby zamknąć przed kombinatorami z żyletkowym ostrzem.

Życie Warszawy, 7.10.1955


PODROBY I KLASY KUPUJEMY NA ODCINKI "MIĘSO WOŁOWE Z KOŚCIĄ"
Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług informuje, że zostały ustalone następujące normy i zasady reglamentowanej sprzedaży w październiku br.:
? Na odcinki "mięso wołowe i cielęce z kością" można nabywać również mięso mielone oraz niektóre podroby I klasy (wątroba, ozory, nerki, serca). Kurczęta sprzedawane będą w systemie reglamentacji. Drób duży (kury, kaczki, gęsi, indyki) pozostają w wolnej sprzedaży.
? Zamienna sprzedaż cukru na mięsne odcinki kart zaopatrzenia prowadzona będzie (z wyłączaniem odcinków na "mięso wolowe i cielęce z kością") w proporcji za 1 kg mięsa ? 1,5 kg cukru.
? Norma cukru jest zgodna z wydrukowanymi nominałami.
? Na odcinek "wyroby czekoladowe 200 g" sprzedawane będą wyroby czekoladowe i czekoladopodobne.

Dziennik Ludowy, 1.10.1985


MŁODZIEŻ I ZJAZD
Dynamika przemian gospodarczych w naszym kraju oddziaływała na kształtowanie się postaw i poglądów całego społeczeństwa, w tym jego młodej części. Młode pokolenie wniosło istotny wkład w powodzenie przedsięwzięć partii. Jest to dorobek mierzony nie tylko procentowym udziałem młodych w załogach robotniczych, ale także rezultatami społeczno-produkcyjnych inicjatyw realizowanych z inspiracji rucha młodzieżowego.
Dorobek nasz pozytywnie oceniają Wytyczne KC na VII Zjazd Partii. Wyrazem tej oceny i uznania zasług ruchu młodzieżowego dla socjalistycznej Polski, dla dzieła socjalistycznego wychowania młodzieży, było udekorowanie przez Towarzysza Edwarda Gierka sztandaru ZSMW, a poprzednio sztandarów ZHP i ZMS Orderem Sztandaru Pracy I klasy, przyznanym przez Radę Państwa na wniosek Biura Politycznego.
Mając uzasadnione poczucie dumy i wkładu młodego pokolenia w społeczno-ekonomiczny dorobek ostatnich lat, miejmy również świadomość braków, niewykorzystanych w pełni możliwości i szans, jakie stwarza uczestnictwo w realizacji programu partii. Właściwe młodości takie cechy, jak: krytycyzm, niepoprzestawanie na już osiągniętym, dążenie do nowoczesności ? wykorzystać musimy do przyspieszenia tempa naszych działań.

Walka Młodych, 5.10.1975


O Prawdę i Pojednanie
Amnezja i skleroza źle służą Polsce. Lepiej posłuży jej prawda i skrucha, żal i pojednanie. Zbliżająca się prezydencka kampania wyborcza może, niestety, wzmocnić te zjawiska. W naszym przekonaniu będzie to godziło w dobro Polski. Dlatego w obliczu nadchodzących wyborów, 15 lat po Sierpniu '80, apelujemy o przerwanie tego procesu złowrogiej konfrontacji. Proponujemy podjęcie w Polsce dialogu w prawdzie na rzecz prawdy i pojednania. Uważamy, że winna powstać grupa złożona z osób zaufania publicznego, która przygotowałaby swój "raport dla prawdy i pojednania". Muszą tam znaleźć się ludzie z różnych obozów, z różnych stron polskiej barykady. Muszą oni podjąć próbę wspólnej oceny naszej najnowszej historii, ukazując możliwie najpełniej prawdę o wydarzeniach, ludziach, ich postawach, motywach, wyborach, o panującym systemie. Ktokolwiek zostanie nowym prezydentem Polski, niech podejmie lub przyłączy się do tego wielkiego zadania.
My, niżej podpisani, gotowi jesteśmy służyć tej idei.
Włodzimierz Cimoszewicz, Adam Michnik
Gazeta Wyborcza, 14-15.10.1995

 
oprac. D. Leszczyński
Wyświetlony 3744 razy
Więcej w tej kategorii: « Człowiek z balkonu
Zaloguj się, by skomentować

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.