środa, 09 maj 2018 21:05

Wezwanie do pracy nad duchowym odrodzeniem się narodu polskiego - recenzja

Napisane przez Mariusz Kulan

Św. Józef Sebasian Pelczar, Wezwanie do pracy nad duchowym odrodzeniem się narodu polskiego, Wydawnictwo Świętego Józefa Sebastiana Pelczara, Rzeszów 2006

Wezwanie do pracy nad duchowym odrodzeniem się narodu polskiego to druga pozycja z serii Dzieła św. Józefa Sebastiana Pelczara wydanej przez Wydawnictwo św. Józefa Sebastiana Pelczara. Nowa, piąta edycja książki (uwspółcześniona w warstwie stylistyczno-gramatycznej, bez skrótów i ingerencji politpoprawnych cenzorów) została poprzedzone przedmową o. Zachariasza Szczepana Jabłońskiego OSPE.

Święty Józef Sebastian Pelczar, jeden z najwybitniejszych księży, nauczycieli i hierarchów w historii polskiego Kościoła katolickiego, święcenia kapłańskie przyjął w 1864 r. Najpierw pracował jako wikariusz, a później studiował w Rzymie na Collegium Romanum i w Instytucie św. Apolinarego. W czasie swego długiego, pełnego poświęceń życia był m.in. wykładowcą przemyskiego seminarium, profesorem i dziekanem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (w latach 1882–1883 rektorem) oraz ordynariuszem diecezji przemyskiej. Założył Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego (w Krakowie w 1894 r.), a także inicjował powstanie i wspierał liczne ochronki dla dzieci i bezdomnych, kuchnie dla ubogich, szkoły itp. Swą posługę duszpasterską pełnił również poprzez pisarstwo. Wśród pism, które pozostawił po sobie, są dzieła teologiczne i historyczne, podręczniki, listy pasterskie i kazania. Zmarł w 1924 r., w 1991 r. został beatyfikowany, a w 2003 r. kanonizowany.

Wezwanie… św. Józefa Sebastiana Pelczara, swoisty apel o odnowę moralną polskiego narodu, zostało napisane pod koniec długiej nocy zaborów, tuż przed wyzwoleniem (w 1915 r. i zaktualizowane w 1917 r.). Święty nawołuje w nim do odrodzenia duchowego i politycznego wyzwalającej się z wielowiekowej niewoli ojczyzny. Zwraca się do wszystkich Polaków, którym na sercu leży dobro narodu, bezpośrednio do przedstawicieli warstw społecznych i grup zawodowych (m.in. duchowieństwa, polityków, robotników, rzemieślników, nauczycieli, dziennikarzy), wytyka im błędy, a także daje praktyczne rady, w jaki sposób mogą się włączyć w ten niezwykle ważny dla przyszłej niepodległej Polski proces. Wskazuje przy tym na niebezpieczeństwa, jakie grożą kulturze narodowej i wierze katolickiej ze strony socjalistów, ateistów czy masonów.

Choć od napisania Wezwania… minął już obfitujący w burzliwe wydarzenia wiek, w czasie którego Polska doświadczyła zniewolenia, wojen przetaczających się przez jej ziemie, okupacji i barbarzyństwa totalitaryzmów, tezy zawarte w dziele św. Józefa Sebastiana Pelczara są zaskakująco aktualne również obecnie, kiedy wielu ludzi czuje się zagubionych i nie potrafi odnaleźć właściwej ścieżki prowadzącej do Boga i Prawdy. Dziś, gdy wielu odrzuca wiarę katolicką, nie łączy jej z historią i współczesnością Polski, szczególnie dobitnie brzmią słowa św. Józefa Sebastiana Pelczara o przyszłości polskiego narodu: „Gdy patrzę na dzieje naszego narodu, wydaje mi się podobny do wielkiego okrętu, który po kilku wiekach pomyślnej żeglugi srogie burze i natarcia korsarzy mocno uszkodziły. Ale Bóg dobry nie pozwolił go zatopić i chce go naprawić, byle byśmy także tego chcieli – na szczycie jego masztu błyszczy ciągle krzyż, jako symbol wiary katolickiej, której naród, dzięki Bogu, nie utracił; niechże ten krzyż, ta wiara, wskazuje i następnym pokoleniom drogę do portu Bożego”.

Mariusz Kulan

Wyświetlony 1670 razy
Zaloguj się, by skomentować

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.