Anna Malewska-Szałygin

Anna Malewska-Szałygin

wtorek, 07 grudzień 2010 14:09

Wyspa dzieci

Nasz dom był wyspą dzieci. Kilka lat temu, gdy nasza trójka była w wieku przedszkolnym, na wyspie mieściła się tubylcza wioska, pałac gubernatora i siedziba misji. Gubernator reprezentował restrykcyjną zachodnią cywilizację - twarde prawa i wymogi, misjonarz odkrywał jej drugie oblicze – chrześcijańskie miłosierdzie.

wtorek, 07 grudzień 2010 12:13

Góralska śleboda

Góral jest wolny, miłuje "ślebodę" i wiedzie sielskie życie na halach - taki obraz pojawia się w literaturze w końcu XIX w. i z pewnymi zmianami króluje do dziś. Popularyzatorskie artykuły w różnych periodykach, zwłaszcza turystycznych, starają się ten przyciągający turystów wizerunek podtrzymywać.

wtorek, 07 grudzień 2010 00:18

Causus: Mazury - Polityka w skali gminy

Czas się przyznać, że badania wśród Górali, o których dotychczas pisałam w "Opcji", były swego rodzaju antidotum. Wcześniej, w latach 1994-1996 prowadziłam prace badawcze na Mazurach i to one właśnie były źródłem frustracji tak wielkiej, że planując nowe badania, postanowiłam poszukać miejsca, w którym ludzie będą zakorzenieni od pokoleń i przywiązani do własności prywatnej ? stąd wybór Podhala.

sobota, 13 listopad 2010 13:23

Samorządność wprowadzana odgórnie

8 marca 1990 r. wprowadzono "Ustawę o samorządzie terytorialnym", która stworzyła prawną podstawę rozwoju samorządności w Polsce. Łatwiej jednak wprowadzić zmiany prawne niż zmienić ludzką mentalność, a tymczasem samorządność - aczkolwiek wymaga sprzyjających jej rozwiązań prawnych - jest nade wszystko pewną postawą, wyrażającą się w zainteresowaniu sprawami społeczności i podejmowaniu działań na rzecz wspólnego dobra. Jakkolwiek działania są wyrazem takiej postawy, jej sedno tkwi w umysłach ludzi: w poczuciu odpowiedzialności za losy społeczności, za dobro wspólne; w solidarności wzajemnej; w myślowym zaangażowaniu w lokalne problemy.

piątek, 12 listopad 2010 15:36

Wójt w gminie: demokracja czy dominacja?

Jak pisze Chantal Delsol w książce niezwykle trafnie opisującej kondycję współczesnego człowieka: Każdy świat kulturowy zawiera pokusę dominacji. Każda konieczna władza może stać się opresywna. Autorka wiąże tę tendencję z niedoskonałością człowieka, wszelkich jego usiłowań czy dzieł. Można podążyć tropem jej rozważań i uznać, że nasza nie-idealność, zwana w terminach biblijnych grzechem pierworodnym, jest rodzajem "nieprzystosowania" – człowiek chce nieśmiertelności i zawsze umiera, chce dobra, a czyni zło. Ta fundamentalna cecha ludzka byłaby odpowiedzialna za to, że najbardziej wzniosłe idee w realizacji stają się kalekie.

czwartek, 11 listopad 2010 20:23

Złudne szaty króla

Często pojawiające się w mediach pojęcie "społeczeństwo obywatelskie" odwołuje się do formy organizacji społecznej alternatywnej wobec narodu, wspólnoty religijnej, grupy etnicznej czy rodu. Nie-przypadkowo pojawiało się w osiemnastowiecznych sporach dotyczących kształtu konstytucji Stanów Zjednoczonych. Próbowano wówczas znaleźć zwornik społeczny dostatecznie silny, by połączył przybyszów z różnych stron, a przy tym nie niszczył ich odmienności i nie wymagał od nich porzucania tradycji, które uważali za cenne.

czwartek, 30 wrzesień 2010 11:30

Etos partyzancki dziś

Współcześnie wydaje się, że określenia: patriotyzm, miłość ojczyzny, walka o niepodległość, należą do słownika ludzi starszych, młode pokolenie ich nie używa, być może dlatego, że idee i wartości kryjące się za nimi są dla młodych niejasne i nie przystające do otaczającej ich rzeczywistości. Z pewnością nowa rzeczywistość wymaga nowych pojęć i dlatego współczesność opisywana jest przez socjologów w kategoriach globalizmu czy konsumpcjonizmu.

Przyjechałam na stypendium w słynnym belgijskim uniwersytecie w mieście zwanym po flamandzku Leuven, po francusku (tym językiem posługują się Walonowie) Louvain, a po polsku Lowanium (acz ta forma zanika). Znalazłam się tu 19 października.

Od kilku lat przedstawiam czytelnikom "Opcji" wyniki badań etnologicznych prowadzonych w okolicach Nowego Targu od 1999 r. Badania polegały na długich wyczerpujących rozmowach z przypadkowo dobranymi mieszkańcami wsi powiatu podhalańskiego. Tematem rozmów była oczywiście polityka. Jak już wcześniej informowałam, w 2001 r. teren badań został ograniczony do targowiska w Nowym Targu, na którym kontynuowaliśmy prace także w marcu 2004 r.

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.