wtorek, 03 sierpień 2010 11:05

Globalizm a Polska

Napisane przez

Czy globalizacja – to apokaliptyczna bestia? Na to pytanie próbuje odpowiedzieć w swojej najnowszej książce Jan Maria Jackowski – historyk, dziennikarz telewizyjny, publicysta, pisarz, polityk, w latach 1997-2001 były poseł AWS i przewodniczący sejmowej komisji kultury i środków przekazu, były przewodniczący Rady Miasta Warszawy, obecnie radny LPR.

Jackowski w swojej twórczości przypomina, że polityka nie jest tylko "sztuką dla sztuki" lub "sztuką zdobywania władzy", lecz sposobem realizowania założonych celów, próbą kształtowania otaczającej rzeczywistości. Będąc bliskim obserwatorem życia politycznego, a od kilku lat także jego aktywnym uczestnikiem, zdaje sobie sprawę z mechanizmów rządzących polityką. Oprócz warstwy informacyjnej i analitycznej w jego tekstach odnajdujemy element, którego nie ma u wielu innych analityków sceny politycznej. Jackowski zaopatrzył je bowiem w swoistą busolę aksjologiczną. Przypomina o konieczności przestrzegania pewnych reguł, niezmiennych zasad, poszanowaniu odwiecznych wartości. Stara się także ukazać aktualne wydarzenia w szerszej perspektywie ? ogólnoświatowych procesów historycznych, kulturowych, politycznych. Dzięki temu jego publicystyka nabiera ponadczasowego znaczenia i uniwersalnego wymiaru: Polska z perspektywy świata.
Ostatnia książka Jackowskiego Polska w globalnej sieci potwierdza tę ocenę. Autor rozplątuje nitka po nitce splątany węzeł globalizmu. Pisze o sieci zależności pomiędzy polityką, gospodarką, nauką i kulturą. Opisuje kryzys współczesnego świata, Europy, elit intelektualnych. Poddaje analizie zmiany cywilizacyjne w kontekście tych nowych prądów ideologicznych. Także w wymiarze lokalnym, najbliższym nam, bo polskim. I w tym wymiarze diagnoza stanu kraju jest krytyczna: III Rzeczpospolita jest chora i znajduje się w głębokim kryzysie. (...) Wiele czynników składa się na obecną kondycję Polski i Polaków, w tym kapitulanctwo znacznej części elit politycznych i gospodarczych, które wywiesiły białą flagę. Działają w ten sposób, jakby nie wiedzieli, co to jest narodowy interes, w jaki sposób go realizować i na czym polega dbałość o suwerenność w czasach globalizacji. Dlatego trudno nie zgodzić się z opinią Jackowskiego wyrażoną w posłowiu do książki: Żyjemy w rzeczywistości, która nieustannie się zmienia. Jeżeli uważamy, że jest to nie do przyjęcia i nie potrafimy się odpowiednio zaadaptować do nowych warunków, by je wykorzystywać na własną korzyść, to znaczy, że tracimy zdolność uczestniczenia w głównym nurcie wydarzeń. Tym samym oddalamy od siebie perspektywę, by Polska ? wierna swemu dziedzictwu ? była na miarę naszych aspiracji i marzeń oraz miała zdolność do odgrywania podmiotowej roli na arenie międzynarodowej.
Walorem książki jest to, że autor nie zasklepia się w niszy swoich poglądów, lecz rzeczowo konfrontuje je z kolejnymi twórcami globalnych ideologii. Jackowski podkreśla istotne znaczenie w sprawowaniu władzy nowoczesnych technologii, systemów informacyjnych. Wskazuje jednak, że rozwój technologii i techniki nie jest czymś złym. Warunkiem jest wszakże, że postęp ten używany do dobrych celów, wtedy może odegrać pozytywną rolę. Dlatego odróżnia "globalizację neoliberalną" i "globalizację solidarności". Pierwsza niszczy tożsamość jednostek i całych narodów, wydziedzicza ich z własnej historii, tradycji. Staje się walcem ugniatającym wszystko i wszystkich na jeden model. Zdaniem Jackowskiego istotą "globalizacji neoliberalnej" jest sprawowanie rządów silniejszych nad słabszymi, wyzysk nierozwiniętych regionów i państw przez wielkie korporacje. W tym ujęciu globalizm jest ideologią sprawowania władzy wąskich elit nad światem.
Zaprzeczeniem tego modelu jest "globalizacja solidarności". Jest to globalna ewangelizacja, także za pośrednictwem środków masowego przekazu, które do tej pory były używane do propagowania "globalizacji neoliberalnej". Termin "globalizacji solidarności" ukuł i propagował Jan Paweł II. Dlatego tak wielką wagę przywiązywał do wychowania młodego pokolenia, jego formacji, zaangażowania w życie społeczne zgodnie z ewangelicznym nauczaniem.
Książka Jackowskiego ukazała się w czasie niedawnej kampanii wyborczej. Był to błąd, bo nie była typową książką wyborczą, zbiorem felietonów, wywiadem?rzeką, czy propagandowym podsumowaniem dotychczasowej działalności. Dlatego dopiero po zakończeniu bojów wyborczych można w spokoju zastanawiać się nad przedstawioną wizją.

Jan Maria Jackowski, Polska w globalnej sieci, Fundacja "Nasza Przyszłość", Szczecinek 2005.
Piotr Bączek
Wyświetlony 6096 razy
Zaloguj się, by skomentować

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.