niedziela, 29 sierpień 2010 09:11

W UE wiedza o aparacie bezpieki jest znikoma

Napisane przez

Z dr Łukaszem Kamińskim z wrocławskiego oddziału IPN rozmawia Hanna Karp

 

? Jaki był główny cel tej konferencji?
? Chodziło przede wszystkim o nawiązanie stałej współpracy pomiędzy międzynarodowymi instytucjami i badaczami, dokumentującymi historię komunistycznego aparatu bezpieczeństwa i prezentowanie tej wiedzy europejskiej opinii publicznej. Chodziło zasadniczo o to, by ze sobą rozmawiać, wymieniać poglądy i doświadczenia. Aparat bezpieki w poszczególnych krajach sowieckich był bardzo podobny, różnice wynikały ze specyfiki danego kraju. Jego wspólna cechą było to, że nie pozwalał między innymi ludziom kontaktować się i porozumiewać. Ów system blokad wciąż jakoś tkwi w naszej świadomości. A tematów jest mnóstwo i wymiana wzajemnych doświadczeń jest tu bardzo cenna. Chodzi także o podsumowanie obecnego stanu badań nad działalnością komunistycznego aparatu bezpieczeństwa i wskazanie zasadniczych kierunków dla wspólnych przyszłych projektów naukowych. Bardzo istotne jest podjęcie próby podsumowania owych 15 lat odzyskanej wolności. Tym bardziej że dorobek poszczególnych krajów jest znaczny, jednak nie jest on szeroko znany i popularyzowany. Dlatego zostało zaproszonych wielu dziennikarzy, m.in. z Niemiec, Finlandii, Danii, mamy nadzieję, że temat przebije się do opiniotwórczej prasy.

? Jaki jest, pana zdaniem, poziom wiedzy o minionym sowieckim systemie w krajach UE?
? Nie wygląda to wesoło. Wiedza o systemie, jaki panował w krajach sowieckich, właściwie jest znikoma. Kiedy próbowałem dotrzeć do władz Unii Europejskiej, szukając środków na badania nad komunizmem czy nad powiązaniami agenturalnymi z dawnymi służbami komunistycznymi, ze strony władz Unii nie było żadnego zainteresowania. W efekcie nie uzyskaliśmy żadnych środków na nasze całkiem ciekawe projekty.

? Można powiedzieć, że zabrakło woli politycznej?
? Wygląda na to niestety, że właśnie zabrakło odpowiedniego nastawienia ze strony władz Unii.

? Miejmy nadzieję, że klimaty polityczne również w Unii zaczną się zmieniać. Przed nami wybory nie tylko w Polsce, ale także i w Niemczech. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Wyświetlony 6937 razy
Zaloguj się, by skomentować

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.