poniedziałek, 30 sierpień 2010 10:47

Oświadczenie JOW

Napisane przez

Ruchu na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych przyjęte na V Zjeździe Krajowego Komitetu Referendalnego JOW w Wyborach do Sejmu RP w Koninie, 16 kwietnia 2005

1. Członkowie Komitetu i uczestnicy Zjazdu deklarują wolę doprowadzenia w Polsce do zmiany systemu wyborczego do Sejmu tak, aby wybory odbywały się wyłącznie w okręgach jednomandatowych, na wzór ordynacji obowiązujących w Wielkiej Brytanii, Kanadzie, USA i wielu innych krajach.
2. Komitet przedkłada Sejmowi RP projekt ordynacji wyborczej, opracowany przez uczestników Ruchu na rzecz JOW. Uważamy, że nie istnieją żadne przeszkody natury prawnej lub formalnej, które uniemożliwiałyby uchwalenie przez Sejm takiej ustawy, tak, aby nadchodzące wybory odbyły się już w warunkach oczekiwanej przez społeczeństwo ordynacji.
3. Za takim projektem ordynacji wyborczej opowiedziało się już kilkadziesiąt rad gmin, wiele rad powiatowych i sejmików wojewódzkich. Opowiadają się za nim organizacje społeczne, związki zawodowe, stowarzyszenia obywatelskie. Badania opinii publicznej ujawniają 75% poparcia dla takiej zmiany.
4. Wymownym dowodem takiego poparcia społecznego jest fakt zebrania przez Platformę Obywatelską ok. 750 tysięcy podpisów obywateli pod wnioskiem o referendum, między innymi w tej sprawie. W ten sposób Sejm RP uzyskał solidną podstawę do bezzwłocznego przeprowadzenia referendum na ten temat. Niewykorzystywanie takiego poparcia społecznego jest dowodem indolencji klasy politycznej i jej oderwania od społeczeństwa.
5. Komitet Referendalny uważa, że najbliższe wybory parlamentarne powinny się odbyć w jednomandatowych okręgach wyborczych. Przeprowadzenie wyborów według obecnej ordynacji nie rozwiąże żadnego z nabrzmiałych problemów państwowych i społecznych, nie ustabilizuje sceny politycznej, nie doprowadzi do wyłonienia trwałego rządu, cieszącego się poparciem obywateli. Wybory według klucza partyjnego to strata czasu, dalsze pogarszanie się sytuacji wewnętrznej i pozycji międzynarodowej Polski.
6. Ogłaszamy dzień 3 czerwca 2005 jako dzień ogólnopolskiej manifestacji na rzecz JOW w Warszawie.
7. Wzywamy wszystkie organizacje obywatelskie, związki zawodowe, samorządy, wszystkich zwolenników JOW do podjęcia przygotowań do udziału w tej manifestacji i do dalszej pracy na rzecz wprowadzenia JOW w wyborach do Sejmu.

Wyświetlony 5538 razy

Zaloguj się, by skomentować

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.