Nr 2/50 luty 2006

Nr 2/50 luty 2006

 

W numerze:


niedziela, 01 sierpień 2010 11:54

Film kontra Szatan

Napisane przez
Jest rzeczą nie podlegającą dyskusji, iż w okresie ostatnich lat film osiągnął wszechwładne znaczenie jako jedna z nowoczesnych form rozrywki ? pisał Pius XI w encyklice Vigilanti cura, jedynej w historii papiestwa poświęconej wyłącznie kinematografii. Dokument ów opublikowano 29 czerwca 1936 roku, w dzień świętych Piotra i Pawła, co w sposób pośredni podkreśla wielką wagę, jaką Ojciec święty przywiązywał do siły perswazyjnej i potencjału apostolskiego, tkwiących w sztuce filmowej.
niedziela, 01 sierpień 2010 11:51

Piąty rozbiór Polski

Napisane przez
4 lutego 1945 r. rozpoczęła się konferencja w Jałcie. Przywódcy USA, Wielkiej Brytanii i Związku Sowieckiego decydowali o układzie politycznym w Europie po zakończeniu II wojny światowej. Komentując te ustalenia przebywający na uchodźstwie Prezydent RP Władysław Raczkiewicz powiedział: Nie nadeszła jeszcze dla naszego kraju niepodległość, nie biją dla nas dzwony prawdziwej wolności.
niedziela, 01 sierpień 2010 11:50

Jałta z dzisiejszej perspektywy

Napisane przez
W dniach 4-11 lutego 1945 r. odbyła się na Krymie konferencja trzech liderów tzw. wielkiej koalicji antyhitlerowskiej w II wojnie światowej, Winstona S. Churchilla, Józefa W. Stalina i Franklina D. Roosevelta. Anglia, Sowiety i USA pokroiły Stary Kontynent na dwie strefy wpływów: zachodnią i sowiecką, mniej więcej wzdłuż linii rzeki Łaby (Elbe). Stan taki utrzymał się przez lat 45, ale długodystansowe konsekwencje są widoczne do dziś dnia. Także w początkach 2006 roku, 17 lat po obaleniu "muru berlińskiego", Europa środkowa i wschodnia jest ekonomicznie opóźniona w stosunku do Europy zachodniej; gdzieniegdzie egzystują tam nawet kłopotliwe relikty komunizmu. Czasem (Ukraina, Rumunia) mieliśmy jeszcze całkiem niedawno do czynienia z kłopotami z utrzymaniem naturalnych standardów demokracji i praw człowieka.
niedziela, 01 sierpień 2010 11:49

Ze Lwowa przez Kazachstan do Berlina

Napisał
Podczas II wojny światowej obaj moi dziadkowie walczyli z niemieckim agresorem, jednak jakże odmienne były ich trudne losy. Dziadek Henryk walczył na froncie zachodnim - był saperem w 1 Dywizji Pancernej gen. Maczka, a dziadek Jan wojował na froncie wschodnim jako żołnierz armii kościuszkowskiej, był kierowcą w stopniu szeregowca. Ich życie w tych latach zostało całkowicie zdeterminowane przez historię.
Tereny poniemieckie były szczególnie niebezpieczne dla osadników, choć oczywiście rejony centralnej i wschodniej Polski też nie należały do bezpiecznych. Wschodnie tereny Niemiec na mocy porozumień aliantów z Sowietami zostały przekazane Polsce.
niedziela, 01 sierpień 2010 11:47

Herezja towianizmu

Napisane przez
Do najbardziej zagadkowych postaci w historii Polski należy Andrzej Towiański. Nie tylko ze względu na swoją osobę. Bo dla jednych jest on tajnym agentem Moskwy mającym za zadanie zdemoralizować Wielką Emigrację, a przez to odciągnąć ją od wszelkiego działania na szkodę Cesarstwa, dla innych zaś wielkim myślicielem, filozofem równym wielkim swojej epoki, dla jeszcze innych ? maniakiem, wariatem, mitomanem i psychopatą zarazem.
 Początek W listopadzie 1980 r. studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego zwrócili się do władz dziekańskich z żądaniem zniesienia egzaminu z podstaw nauk politycznych, obowiązkowego lektoratu języka rosyjskiego, likwidacji praktyk robotniczych.
niedziela, 01 sierpień 2010 11:42

Transformacje zakonów rycerskich

Napisane przez
Zakony rycerskie są niewątpliwie obecne w powszechnej świadomości, nie wszystkie jednak i nie w każdym aspekcie ich działań. Obraz zakonów rycerskich jest przy tym mocno wypaczony, oparty głownie na przedstawieniach literackich. Gdy mówi się o rycerzach zakonnych, na myśl przychodzą nam przede wszystkim Krzyżacy, czyli członkowie Zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie (Ordo Fratrum Hospitalis Sanctae Mariae Theutonicorum). Postrzegamy ich najczęściej negatywnie, patrząc na nich przez pryzmat ich długoletnich wojen z naszym krajem. Trudno, aby w takiej sytuacji wyklarował się obiektywny obraz Zakonu, zwłaszcza że ten negatywny stereotyp utrwalały liczne dzieła literackie, by wspomnieć tylko powieści Sienkiewicza i Kraszewskiego.
niedziela, 01 sierpień 2010 11:41

Dług Honorowy

Napisane przez
Po zamknięciu książki Dług Honorowy moje uczucia były diametralnie odmienne od tych, które towarzyszyły mi po przeczytaniu Monte Cassino. Podsumowując ten stan ducha krótko- powróciła nadzieja i optymizm. Bo i jak tu nie zdjąć z głowy czapki przed bohaterami tych kart historii?

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.