Nr 9/57 wrzesień 2006

Nr 9/57 wrzesień 2006

 

Kategorie:


wtorek, 29 czerwiec 2010 22:51

Turcja wielowyznaniowa i Urząd do spraw Wyznań

Napisane przez
Często zdarza się słyszeć o różnych krajach, zwłaszcza egzotycznych ? "to jest kraj kontrastów". Bardzo nie lubię tego określenia, bo choć pozornie tak głęboko brzmi podczas pseudointelektualnych dyskusji, jest w istocie potwornie płytkie. Każdy kraj jest krajem kontrastów. A więc i Turcja. Trudno, aby ich nie było w kraju, którego kultura jest złożona z tak wielu elementów kultur tak wielu i tak różnych społeczeństw, zarówno osiadłych tu od tysiącleci, jak i od tysiącleci przybywających kolejnymi falami wędrówek ludów.
Jest coś tajemniczego w samym pojęciu podróży na Wschód, coś, co człowieka tam gna, niczym tajemnicza siła przyciągania ziemskiego. Być może, taka sama, z jaką krzyżowcy w XI w. wyruszali na podbój Ziemi Świętej, być może, podobna do tej, z jaką zakon krzyżacki kolonizował ówcześnie wschodnie połacie Europy, być może, podobna do tego, co XIX-wieczna literatura popularno-historyczna określała "tęsknotą za szerokimi, dzikimi polami kresów I Rzeczpospolitej".
wtorek, 29 czerwiec 2010 22:44

Wspomnienia z września 1939

Napisane przez
Zanim padły pierwsze strzały na Westerplatte 1 września 1939 r. o godz. 4.45, zwiastujące wybuch drugiej wojny światowej, trwały już potyczki zbrojne w kilku miejscach na całej długości polsko-niemieckiej granicy państwowej. Ich pierwszymi ofiarami stali się polscy celnicy i kolejarze, wypełniający wiernie do ostatniej chwili swoją służbę.
Wojna zastała mnie w pierwszym plutonie 26 eskadry na przygotowanym uprzednio lotnisku polowym przy majątku Zrębice, ok. 6 km na południowy wschód od Przyrowa (na wschód od Częstochowy). Nasz pluton działa na korzyść 7 dywizji gen. Gąsiorowskiego, broniącej Częstochowy.
Kto dziś pamięta, że u progu roku 1939 w Nowym Jorku o-twarta została imponująca swoim rozmachem Światowa Wystawa pod hasłem "Zobacz świat jutra", której nieoczekiwany, zabójczy cios zadał wybuch II wojny światowej? W odróżnieniu od wszystkich Expo, organizowanych co kilkanaście lat w różnych punktach globu, ta przyniosła rekordowe straty. Wprawdzie odwiedziło ją ostatecznie blisko 45 milionów gości, deficyt wyniósł aż 18 milionow 723 tysiące (ówczesnych!) dolarów, bowiem 2/3 inwestorów, widząc fiasko, wycofało się ze swoich finansowych obietnic. A miała ta wystawa przewyższyć wszystko to, co wcześniej zaoferowała ludzkości londyńska Wystawa Światowa z 1851 r. czy "Kolumbijska Wystawa" w Chicago w roku 1893. Na obszarze blisko pięciu milionów metrów kwadratowych w nowojorskiej dzielnicy Queens, na terenie Flushing Medows Corona Park, powstało wtedy całe miasto składające się z setek pawilonów reprezentujących kilkadziesiąt krajów świata, wśród których, oczywiście, pojawił się też obiekt prezentujący…
wtorek, 29 czerwiec 2010 22:39

Rocznica strajku dokerów - Z kamieniami na ubeków

Napisane przez
W powszechnej świadomości antykomunistyczny bunt robotników zaczął się dopiero w czerwcu 1956 roku. Panuje dość powszechne przekonanie, że przez pierwszą dekadę po zakończeniu wojny, robotnicy z uśmiechem na ustach, pod egidą ubecji i Związku Sowieckiego umacniali sojusz z chłopami małorolnymi. A wszystko ku chwale wielkiej, socjalistycznej rewolucji, w którą rzekomo wierzyła większość "wyswobodzonych" od wyzysku kapitalistów mas pracujących. Bzdura! Otóż, jeszcze w kwietniu 1945 roku rozpoczęły się robotnicze protesty przeciwko władzy ludowej.
wtorek, 29 czerwiec 2010 22:38

Internowanie prymasa Wyszyńskiego

Napisane przez
W nocy z 25 na 26 września 1953 r. komuniści aresztowali prymasa Stefana Wyszyńskiego. Dziś ? po upływie ponad 50 lat ? nie zdajemy już sobie do końca sprawy, czym w istocie był stalinizm (1948-1955) oraz jak mocno Polacy przeżywali poststalinowską "odwilż". Lata bezprawia, ubeckich kazamatów Rawicza i Mokotowa (gdzie zginęło bądź straciło zdrowie wielu najwybitniejszych patriotów, z Kazimierzem Pużakiem, księdzem Zygmuntem Kaczyńskim, inż. Adamem Doboszyńskim i płk. Wacławem Lipińskim na czele), kneblowania mediów i ogłupiającej propagandy, gnębienia Kościoła i "kułaków". Po takiej straszliwej nocy, po krwawej jatce poznańskiej z czerwca 1956 r., panowanie "dobrego" komunisty Gomułki wydawało się umęczonemu społeczeństwu niemal pogodnym porankiem...
wtorek, 29 czerwiec 2010 22:37

Drugie Imperium Romanum

Napisane przez
Włochy wyszły z I wojny światowej niezadowolone. Wprawdzie częściowo zaspokoiły swoje postulaty terytorialne (odzyskanie na Austrii południowego Tyrolu, nazwanego teraz Górną Adygą, i Wenecji Julijskiej), ale nie w pełni. Wprawdzie należały do zwycięskiej Ententy i uważano je za mocarstwo, ale mocarstwo drugorzędne. A do tego doszła kompromitacja militarna: klęski w czasie wojny ponoszone od Austrii ("Po co Bóg stworzył Włochów? Po to, żeby nawet Austriacy mieli kogo lać!" ? głosił ówczesny żart) i krańcowe wyczerpanie gospodarcze państwa. Od 1876 r. w parlamencie włoskim nieustannie istniała liberalna większość. Ale w warunkach, w jakich po wojnie znalazło się państwo, w wyborach w 1919 r. zwyciężyli socjaliści. Wraz z tym zaczęło się zajmowanie przez robotników rolnych zakładów przemysłowych i majątków rolnych. Przykład bolszewików działał.
wtorek, 29 czerwiec 2010 22:36

Mundo Sovietici - albo rządy agentury (2)

Napisane przez
Rosyjskim pojedynkiem jest donos, pisał Szczedrin-Sałtykow. Do tego należałoby dodać: a wymiarem sprawiedliwości ? tajna policja. Nawet dekabryści, o czym dziwnie się milczy w podręcznikach, planowali po przewrocie powołać orwellowski z nazwy Urząd Czynienia Dobra, który miał być pięciopoziomową policją polityczną.

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.