Tomasz Tokarz

Tomasz Tokarz

niedziela, 29 sierpień 2010 08:36

JOW a kryzys obywatelskości

W Polsce mamy do czynienia z poważnym kryzysem postaw obywatelskich. Obowiązujący system polityczny, nie tylko nie daje nadziei na jego przezwyciężenie, lecz przeciwnie - prowadzi do jego pogłębienia. Obecne rozwiązania oddalają zwykłych ludzi od udziału w sprawowaniu władzy, minimalizują ich wpływ na proces podejmowania decyzji.

niedziela, 01 sierpień 2010 20:02

Jakie państwo?

Jednym z kluczowych problemów współczesnej myśli politycznej jest ustalenie relacji między państwem (władzą) a obywatelami. Jaka ma być jego rola w życiu społecznym? Jakie przyznać mu kompetencje? Jakie sfery ma objąć kontrolą?
Pytanie to staje się aktualne szczególnie teraz, kiedy rządy w Polsce przejęła partia zapowiadająca budowę nowego, lepszego państwa, IV Rzeczypospolitej. Planowane są poważne reformy. Od tego, w jakim pójdą kierunku, będzie zależeć przyszłość nas wszystkich.

niedziela, 01 sierpień 2010 19:56

O potrzebie porozumienia POLSKO-ROSYJSKIEGO

W ciągu ostatniego półrocza w stosunkach polsko-rosyjskich mamy do czynienia z poważnym kryzysem. Jego przejawem są m.in. wypowiedzi rosyjskich władz i mediów usprawiedliwiające pakt Ribbentrop-Mołotow, oskarżające Polaków o zorganizowanie antyrosyjskiego spisku na Ukrainie czy inspirowanie antyrosyjskich postaw w Waszyngtonie, odmowa przekazania pełnej dokumentacji w sprawie mordu katyńskiego, napady na polskich dyplomatów i dziennikarzy w Moskwie. Przykłady można mnożyć.

niedziela, 01 sierpień 2010 19:48

Wolność w myśli Alexisa de Tocqueville'a

Alexis de Tocqueville (1805&-59), francuski polityk i historyk, uważany jest za jednego z najwybitniejszych pisarzy politycznych XIX wieku. Jego idee pozostają aktualne także dzisiaj.

niedziela, 01 sierpień 2010 11:05

Czy zderzenie cywilizacji?

Wydarzenia ostatnich miesięcy wywołały po raz kolejny pytanie o możliwość kompromisu między liberalnym Zachodem a zachowawczo-autokratycznym światem islamu. Popularne stało się odwoływanie do teorii Samuela Huntingtona.
Pytanie to staje się aktualne szczególnie teraz, kiedy rządy w Polsce przejęła partia zapowiadająca budowę nowego, lepszego państwa, IV Rzeczypospolitej. Planowane są poważne reformy. Od tego, w jakim pójdą kierunku, będzie zależeć przyszłość nas wszystkich.

Pytanie o rolę państwa w edukacji, o zakres jego ingerencji, jest równie stare jak sama refleksja pedagogiczna. Wystarczy wskazać chociażby na rozprawy Platona, pisma Kwintyliana, dzieła Jana Komeńskiego. Idea państwowego, przymusowego szkolnictwa zyskała szerszą popularność w XIX wieku, a swoje apogeum osiągnęła w połowie następnego stulecia.


Po II wojnie światowej poza granicami kraju pozostało tysiące Polaków, odrzucających sowiecką dominację, zdecydowanych kontynuować walkę o niepodległość. Twórcy polskiej myśli politycznej na uchodźstwie szczególną uwagę przywiązywali do tzw. kwestii rosyjskiej. Zdawali sobie sprawę, że jej rozwiązanie stanowiło klucz do odzyskania przez Polskę niezależności i zapewnienia jej stabilnego bytu państwowego.

wtorek, 29 czerwiec 2010 17:20

Wielka czystka

Wielka Czystka (1936-1938) była w historii ZSRR wydarzeniem przełomowym. Stanowiła de facto zakrojony na ogromną skalę zamach stanu, w wyniku którego doszło do generalnej reorganizacji całego sowieckiego aparatu władzy.

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.